Na tento víkend si skupina mladých kolem Michala Andrta vytkla za cíl  změnit podobu frekventovaného podchodu pod železniční tratí mezi Masarykovou a Tykačovou ulicí naproti tzv, červeňáku.  Dnes v pátek 8.7. se zde podvečer  skupina sešla, aby již zahájila první čistící práce. Ukázalo se, že omítky jsou nejen špinavé a počmárané, ale také nejsou pevné a na mnoha místech se loupou, do podchodu navíc zatéká.  Tomu žádná malba nezabrání, ale nová izolace stavby.  Podle průzkumu situace na místě se ukázalo, že problém je větší než čekali a není jisté, zda se podaří za svěření finanční prostředky upravit celý podchod.Zasloužil by si to. Parta nemá k dispozici žádné lešení, ale jen žebříky a štafle, které si sami přinesou, nemá ani zajištěnu možnost uzávěry podchodu po dobu úprav. . (Rada města schválila pro tuto akci příspěvek města ve výši 25 tisíc Kč.) Poznal jsem, že členové party mají ušlechtilé záměry a dopředu vytipované náměty vytvořené tak, že centrální motiv bude vzadu na stěně, kde se podchod rozděluje na sever a na jih.  Na fotografiích tak zatím dokumentuji současný stav podchodu před provedením úprav a nudu zdejší vývoj dále sledovat. (mm)