Výtvarná Svinná se mění na Svinnou kulturní

Škála aktivit se rozšiřuje 

Hlavní částí kulturního programu byl pátý ročník výstavy výtvarných prací. již podruhé se uskutečnila ve společenském sále bývalé školy, předtím se vystavovalo jednou e sportovním areálu obce a dvakrát na spojených zahradách. Výstava trvala nejdříve jen několik hodin, byla to vlastně jenom taková prodloužená vernisáž spojená se setkáním vystavujících umělců, po které si výtvarníci  své obrázky, tapiserie, sochy, plastiky  a další výtvarná díla zase odnesli. Tato akce měla tak trochu vyvážit dosud vyhraněně sportovní zaměření akcí ve Svinné.  Úkolu se s radostí ujala dvojice Ludmila Kesselgruberová - Marešová a Monika Carbová. Tato událost se stala pro mnoho umělců srdeční záležitostí a lze říci, že se jí věnují celé rodinné klany a zdaleka ne jen ze Svinné. Počet vystavujících autorů každoročně roste.  Návštěvníky zcela jistě zaujala pestrá různorodost témat, technik, motivů a materiálů.
Všechny přítomné (přes velké teplo byla skutečně velká návštěva) přivítala na prostranství před školou ve Svinné jako tradičně Monika Carbová, kurátorka výstavy Ludmila Kesselgruberová pak vyjádřila potěšení  nad rostoucím zájmem vystavovat ve Svinné i nad pestrostí vystavovaných žánrů. Malbu zde zastupovaly klasické krajiny přes abstrakci až po neoexpresionismus. Vystaveny zde byly i jiné umělecké práce, například keramika, dřevěné plastiky, rukodělné práce z textilu, hračky, fotografie, práce z kovu a plechu a také skleněné šperky. Pozornost vzbudila, mimo jiné, plastika s názvem „Ulita“, zhotovená z novinového papíru. Originální byla i plechová plastika „Svinenské plátno“.Vystavovali lidé zapálení pro uměleckou tvorbu bez ohledu na věk. Vždyť nejmladší umělec Kristián Jung nemá ještě ani tři roky a nejstarší Jaroslav Doležal přes 80 let.  Výtvarná Svinná  rozšířila svůj záběr také na další druhy umění. Již podruhé zahrála při vernisáži litomyšlská skupina Trilobyte, složená ze studentů a absolventů litomyšlského gymnázia (kde ne náhodou právě Ludmila Kesselgruberová učí). Ve Svinné se také hrálo divadlo. Na prostranství před bývalou školou se konal i další program: dvojice herců z českotřebovské skupiny Triarius sehrála jednoaktovku Václava Havla „Audience“ a podvečer se na stejném improvizovaném pódiu konal ještě další koncert a to dvojice Luboš Pospíšil + Bohumil Zatloukal. Organizátorům této nevšední kulturní akce, která obohacuje život malé obce, patří upřímný dík. Výstava byla letos poprvé dvoudenní, výtvarníkům se tedy vyplatilo svá díla do Svinné dovézt. Zájem autorů vystavovat existuje, k tomu další doprovodný program. Je to recept i na další letní akce. Dovedu si je představit také přímo "dole" v České Třebové, např. v  krásném areálu Národního domu, kde by mohla mít akce ze Svinné pokračování třeba  o jiném víkendu. I zde je výstavní sál, znamenitá restaurace a krásná zahrada pro koncerty a jiné akce...

Fotografie Ladislav Krmela

                                Zahájení před školou (nahoře) - Výstava ve společenském sále  (dole)
                                                                                    Audience (Triarius)
                                                Podvečerní koncert  Luboš Pospíšil + Bohumil Zatloukal

Ještě další fotografie z výstavy v sále                                     

Fotografie Milan Mikolecký