Započala demolice dalších částí Primony                          

 

V pondělí 11. července  byla zahájena demolice dalších objektů bývalé parnické  textilky Primona. Jako první došlo na budovu trafostanice umístěné naproti přádelně směrem k hlavní silnici. V odpoledních hodinách  se těžká stavební technika hladově zakusovala do obvodových zdí. Demolice neunikla pozornosti okolních občanů a hlavně dětí.  Řada z kolemjdoucích přišla co nejblíže k továrnímu areálu, aby další proměny Parníka viděla na vlastní oči co možno z blízka. Nescházelo ani nostalgické  fotografování.
Zatímco první stroj likvidoval trafostanici, jeho „kolega“, druhý stroj, začal naplňovat osud budovy bývalé kotelny přádelny, umístěné v jejím sousedství. V budově bývala v minulosti také  hlavní strojovna přádelny. V jejím sousedství stával i jeden ze čtyř zdejších továrních komínů. Objekt této kotelny byl vystavěn v roce 1893. Plány vyhotovily dvě firmy – 10. března t. r. PRAGER MASCHINENBAU, A. G., o dva měsíce později, 9. června t. r., druhá z nich, stavitel FRANTIŠEK PLESNIWY z Hradce Králové.  Stavební rozšíření do nynější podoby v roce 1904 bylo provedeno stavební firmou  HÄNDEL & FRANKE z Lipska. Strojní vybavení dodal známý brněnský podnikatel FRIEDRICH WANIECK, zakladatel  populární brněnské „Vaňkovky“. Objekt bývalé kotelny po jejím zrušení,  v posledních  letech existence závodu, byl využíván jako sídlo údržby. Vznikla zde zámečnická dílna. Současně s touto někdejší kotelnou byla likvidována podsklepená budova  sloužící v minulosti jako kancelář a  obydlí domovníka. Vznik tohoto objektu byl realizován dle plánů zdejšího stavitele Františka Plašila z 21. října 1905.
V dalších dnech započne demolice vlastní budovy přádelny. Ta bude následně pokračovat likvidací někdejších skladů bavlny, umístěných v horní části továrního areálu nad  přádelnou. Demoliční práce byly zadány firmě LB spol.s r.o.  z Nové Role. Likvidací těchto budov se opět změní nám dobře známé panorama Parníka.                                                                        Martin Šebela

Demolice trafostanice  (4x Martin Šebela)

Demolice kotelny  (10 x foto Martin Šebela)
¨