Českotřebovský deník 206/2011 (2.8.)                                    
Mimořádné prázdninové jednání zastupitelstva města

V pondělí 1. srpna se konalo mimořádné jednání zastupitelů, které však bylo před prázdninami avizováno. Z 27 zastupitelů bylo přítomno 18, ostatní byli omluveni. Hlavním účelem jednání bylo schválení  2. změny městského rozpočtu, která umožnila zahájit práce na digitalizaci kina v Kulturním centru a především stavební práce na silnici I/14, které mají přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců. Jinak by práce na silnici byly posunuty do nepříznivého klimatického období. Silnice je frekventovaná a v několik kilometrů dlouhém průtahu městem se střetávají chodci a vozidla, velká část silničního průtahu  je označena jako úsek v častými dopravními nehodami. Úpravy budou provedeny v šesti lokalitách: křižovatka ul. Hubálkova, křižovatka Křib, křižovatka Nádražní, přechod pro cyklostezku, přechod Lhotka stacionář, přechod na Špici. Na silnici tak budou vybudovány např. dva ostrůvky, upraveny přechody pro chodce, přilehlé části chodníků apod., vše bude uvedeno do stavu, který odpovídá normám. Práce na Lhotce budou  skloubeny s rekonstrukcí povrchu průtahu tak, aby se nemuselo zasahovat do nově dokončené povrchové vrstvy vozovky.  Na tuto akci město získalo 3,5 milionovou dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kterou bylo právě třeba podpořit 1,5 mil. velkým doplatkem města (30% investice).  Digitalizace kina je rozpočtována v hodnotě 2950 tis. Kč dotace z fondu  na podporu české kinematografie však činí pouze 400 tis. Kč, zbytek bude financován z městského rozpočtu. Prostředky na kofinancování se podařilo nalézt v městském rozpočtu zejména díky tomu, že veřejná soutěž na dodavatele investiční akce "Dostavba a rekonstrukce městského muzea" přinesla poměrně velkou úsporu ve výši cca 8 mil. Kč. Odbor rozvoje města a investic připravil ve spolupráci s dodavatelem stavby nový plán financování této investiční akce, který stavbu muzea nijak neohrozí, ani v termínu, ani v objemu peněz pro příští rok (počítá se stejným objemem financování z městských prostředků jako v původním plánu, t.j. cca 12 mil. Kč). Úspora umožní letos snížit zapojení městských prostředků ve výši 5 375 tis. Kč a z toho zaplatit dvě důležité investice, aniž bylo třeba využívat dalších rezerv. Schválená změna městského rozpočtu  navíc ještě umožní snížit zapojení přebytku hospodaření z minulých let o 1270 tis. Kč. Změna rozpočtu dále zahrnuje přijetí další dotací ve prospěch ZŠ ve městě v rámci akce EU peníze školám a přijetí finančního daru od společnosti CZ LOKO ve výši 250 tis.Kč na činnost sportovních oddílů ve městě podle textu darovací smlouvy. Rozpočet po 2. rozpočtové změně bude k dispozici na webu města.  
Na jednání bylo také schváleno 5 majetkových  usnesení. Mezi nimi je např. výkup  části pozemku na Kozlovském kopci o rozloze 1600 m2  poblíž autobusové zastávky Kozlov v lokalitě, kde se v zimě obvykle připravuje provizorní parkoviště po lyžaře - běžkaře. Usnesnení  řeší problémy s dosavadními nájemci a do budoucna umožní připravit v této žádané lokalitě i parkoviště se zpevněným povrchem. Více viz Usnesení ZM ZDE. Před jednáním zastupitelstva jednala ještě rada města, usnesení z tohoto jednání najdete ZDE.
V části "Různé" byla na jednání zastupitelstva řešena problematika naplněnosti mateřských škol ve městě (v této otázce kriticky vystoupila jako zástupce veřejnosti Ing. Jana Babková), otázce vlivu stavby hypermarketu Kaufland na dopravu na Parníku a problematice jízdních řádů autobusů. Zde byla v centru pozornosti potřeba zajistit ráno přímé spoje ze Lhotky  k Depu kolejových vozidel a do Rybníka.  
 
Zvýšení DPH !!!  Co bude dál s prodejem kuchyní a vestavných spotřebičů? 

„Sněmovní rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit zvýšení dolní sazby DPH od příštího roku z deseti na 14 %. Od roku 2013 se mají obě sazby sjednotit na 17,5 % (ČTK).“ 29.6.2011 10:46 Patria.cz
Co nevidět nás tedy čeká skokové zdražení mnoha položek nejen základních potravin, které "vezmou" z našich peněženek stokoruny měsíčně, avšak i zásadních výdajů na bydlení jako jsou stavební, vodoinstalaterské a truhlářské práce. Různé zájmové skupiny budou za každou cenu bránit svoje komodity a vyvinou maximální úsilí, aby je udržely v režimu snížené sazby. I ta ovšem s největší pravděpodobností stoupne z 10% na 14 % k 1. 1. 2012 a následně pak na 17,5 %.
Je velmi pravděpodobné, že jen velmi málo zboží a služeb zůstane v roce 2012 v režimu snížené sazby DPH. Diskutuje se například o potravinách, lécích, městské hromadné dopravě, ubytování, zdravotní a sociální péči, vstupném na kulturní akce a o knihách. Vybavení domácnosti, kuchyňské linky a vestavné spotřebiče jsou zcela mimo diskuzi, a tak nelze očekávat nic jiného než výrazné navýšení cen kuchyní, dřezů, baterií a zejména vestavných spotřebičů až o 10%.
Každý, kdo koncem roku 2007, kdy se zvedala snížená sazba z 5% na 9%, zařizoval domácnost, si jistě vzpomene na stres, který musel podstoupit. Většina kvalitního zboží již byla nenávratně vyprodána a zákazník musel brát to, co v tu chvíli bylo. Nechcete-li opakovat podobnou zkušenost i koncem letošního roku, je nejvyšší čas začít jednat.
Chcete za kvalitní spotřebiče platit 20% nebo pouze 10% DPH? 
Prodejny ELEKTRO FRANC v Ústí nad Orlicí a České Třebové nabízí největší výběr vestavných spotřebičů s prodlouženou zárukou až 4 roky, odbornou montáž, vlastní servis, přehled a aktivní spolupráci s výrobci kvalitních kuchyní v našem regionu.
Ing. Oldřich Franc ELEKTRO FRANC s.r.o. (www.elfranc.net)
 

Veřejné zakázky nad půl milionu mají být opravdu veřejné

Zadavatelé veřejných zakázek budou možná muset zveřejňovat všechny smlouvy nad půl milionu korun včetně dodatků. Navíc pokud se do soutěže o zakázku nepřihlásí alespoň tři firmy, bude muset zadavatel soutěž zrušit. Počítá s tím nový návrh ministerstva pro místní rozvoj, který úřad představil na semináři o veřejných zakázkách v Senátu. Změny mají být součástí novely zákona o veřejných zakázkách. Jedním z hlavních opatření novely má být také snížení limitů pro zakázky malého rozsahu na jednotný limit jeden milion korun. Aktuální limit činí u dodávek či služeb dva miliony, u stavebních prací šest milionů korun. U zakázek pod těmito limity nemusejí úřady vypisovat výběrová řízení. Snížení limitů si však podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského pravděpodobně vyžádá personální posílení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože bude muset řešit víc případů.
 

Aktivisté spustili internetovou mapu boje s korupcí

Praha – Občanské sdružení Oživení a iniciativa Vyměňte politiky společně spustily projekt mapující boj s korupcí v českých městech a obcích. Protikorupční mapa umístěná na webu má podle Jaroslava Kuchaře z iniciativy Vyměňte politiky napomáhat kultivování komunální politiky. Projekt podpořilo částkou ve výši několika tisíc amerických dolarů i velvyslanectví USA v Praze. Nápad na vytvoření protikorupční mapy vzešel od zástupců obou neziskových organizací před podzimními komunálními volbami. Jejich členové proto kontaktovali starosty a zastupitele jednotlivých měst, aby sehnali podpisy pod dokumenty, které je měly zavázat k prosazování protikorupčních opatření. Z politiků podepsaných pod Protikorupčním desaterem a Semilskou výzvou jich ve volbách uspělo 450. „Teď je čas, aby své sliby přeměnili v konkrétní činy,“ uvedl Kuchař. Mapa má přitom sloužit jak starostům, kteří do ní mohou zanést, jaká opatření ve svých obcích prosadili, tak občanům ke kontrole činnosti svých zastupitelů. „Doufáme, že radnice, jejichž vedení je schopné a myslí to s bojem proti korupci vážně, se rády podělí o své plány. Tím také zvýší šanci, že tyto plány budou realizovány,“ míní Kuchař. Pro iniciativu Vyměňte politiky je podle něj cílem, aby se v co nejvíce obcích zavedlo co nejvíce účinných protikorupčních opatření. Mapa zatím obsahuje 227 měst. Další obce mohou starostové nechat do internetové aplikace zanést. Starosta, který se bude chtít projektu zúčastnit, obdrží heslo, které mu umožní přístup do mapy. V té následně vyplní údaje o svém městě a protikorupčních opatřeních, která zavedl. Sdružení Oživení pak bude posuzovat, do jaké míry jsou kroky potlačující úplatkářství úspěšné. Hodnocení bude podle Martina Kameníka z Oživení vycházet z Protikorupčního desatera a zkušeností aktivistů, kteří se bojem s úplatky dlouhodobě zabývají. Finanční podporu ke startu projektu získalo Oživení v rámci grantového řízení americké ambasády v Praze. Sdružení s velvyslanectvím spolupracuje i v řadě dalších aktivit boje proti korupci. (www.oziveni.cz)