Českotřebovský deník 208/2011 (4.8.)                                   
Informace z 58. řádného jednání Rady Pardubického kraje  (čtvrtek 4. 8. 2011) 

Kraj finančně podpoří cykloaktivity na Orlicku a Podorlicku
Radní Pardubického kraje rozhodli o finančním příspěvku ve výši 50 tisíc korun  zájmovému sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko na projekt „Cykloaktivity v pohraničí Euroregionu glacensis. Hlavním smyslem tohoto projektu je analýza a zmapování stávajícího stavu cyklotras a vybudovaných cyklostezek, včetně zjištění plánovaných projektů obcí a svazků v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. „Na základě těchto analýz dojde k vzájemnému propojení místních cyklotras a cyklostezek i s jejich napojením na národní a mezinárodní dálkovou cyklistickou síť. Cykloturistika má v této oblasti obrovský potenciál, který musíme využít,“ řekl radní pro cestovní ruch Miroslav Stejskal.
 
Integraci příslušníků sociálně vyloučených lokalit by měl pomoci projekt
Rada Pardubického kraje schválila podání projektu na podporu integrace sociálně vyloučených romských lokalit do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu ve výši 15,3 mil. Kč. Pokud projekt uspěje, pak díky němu bude podpořeno osm sociálně vyloučených lokalit na území Pardubického kraje, a to v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Svitavách, Vysokém Mýtě, Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci.  „Lokality jsme vybrali na základě požadavků jednotlivých obcí, které jsme oslovili  a které považují terénní práce v této oblasti na svém území za potřebné,“ uvedl  radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální oblast Jiří Brýdl. „Klíčovou aktivitou projektu bude terénní práce v daných lokalitách. Ta bude spočívat v tom, že terénní pracovníci budou pracovat v přirozeném a známém prostředí sociálně vyloučených osob. Budou jim pomáhat při vyřizování běžných záležitostí, ale poradí jim s problémy zadluženosti, s uplatnění na trhu práce a podobně,“ představil hlavní smysl projektu radní Brýdl.
 

Stavební ruch na pardubických středních školách

Studenti Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a jejich pedagogové zahájí nový školní rok ve školním areálu v Poděbradské ulici v Polabinách. Ten byl vzhledem ke sloučení dalších dvou pardubických středních škol na začátku letních prázdnin uvolněn a v této době jsou tu v plném proudu nezbytné stavební úpravy.
Stavební práce probíhají v laboratořích, kde se vyměňují elektroinstalace, rozvody plynu a vody, ve zbylé části objektu se provádějí drobné úpravy a opravy včetně vymalování stěn. Nově jsou zařízeny učebny a kabinety.
Stavební ruch se souběžně ozývá také ze Střední školy potravinářství a služeb. V rámci nezbytných stavebních úprav tu probíhá rekonstrukce rozvodů elektrické energie, malování a vybaveny jiným nábytkem byly učebny a kabinety. „V případě potravinářské školy neřešíme bohužel pouze drobné úpravy, ale i nákladnější opravy. Budova je zanedbaná z doby, kdy byla v majetku města Pardubic. Nevím, kam město vkládalo finanční prostředky z nájemného, které hradil Pardubický kraj,“ ptá se radní Pardubického kraje Jana Pernicová. Stavební práce budou pokračovat do konce srpna.

 

Loupežné přepadení pošty 01 v České Třebové 

Ve středu 3.8. byly v okrese přepadeny dvě pošty, mezi nimi také pošta v České Třebové  Přepadení tisková mluvčí policie pro Orlický deník potvrdila, hovořila však pouze obecně o „peněžním ústavu“. Pachatel tentokrát zbraní nevyhrožoval, podle informací policie si odnesl blíže nespecifikovaný obnos peněz.  O tom, že šlo o poštu 01 v Klácelově ulici svědčí to, že byla  na další dva dny, 4. a 5. 8  "z technických důvodů" uzavřena.
 

Hasiči zasahovali v Žichlínku

3.8.2011 15:13 byl hlášen požár přístavby restaurace v obci Žichlínek. Zasahovalo 14 hasičských jednotek a 3 hasiči se zranili. Příčinou požáru byla nedbalost při práci s otevřeným ohněm, lepení lepenky na střeše. Foto Karel Pešorna
 
Veřejnost bude moci rozhodnout o motivu výzdoby nové regionální vlakové soupravy

Formou hlasování cestující vyberou jeden z nabízených motivů polepu vlaku, který bude následně uzpůsoben na ten typ vlakové soupravy, které pro provoz na regionálních tratích České dráhy nakoupí. Prázdninovou anketu vyhlašuje Pardubický kraj ve spolupráci s Českými drahami. Vítězové soutěže budou vylosováni v sobotu 24. září u příležitosti oslav 140 let trati Pardubice – Havlíčkův Brod při doprovodném programu v Chrudimi. Zveřejněni pak budou na webu Pardubického kraje i Českých drah.
„Veřejnou anketou pokračujeme v unikátním projektu, jehož cílem je zatraktivnit cestování vlakem a také napomoci rozvoji cestovního ruchu. Jako první region v České republice jsme se rozhodli moderní nízkopodlažní soupravy vyzdobit motivy z Pardubického kraje. Pro deset nových vlaků už náměty máme, o jedenáctém motivu teď rozhodne veřejnost,“ uvedl Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice.
Organizátoři připravili celkem pět motivů, ze kterých bude veřejnost vybírat. Uveřejněny jsou nejen na stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz a Českých drah www.cd.cz/pardubickykraj, ale také na všech větších vlakových nádražích v regionu.
Tam budou také umístěny schránky, do kterých můžou cestující vhazovat hlasovací lístky. Nesmí však zapomenout uvést své jméno, protože při vyhodnocování ankety budou hlasující losováni a mohou získat hodnotné ceny. České dráhy například věnují kilometrickou banku nebo poukazy na nákup jízdenek. Soutěž bude ukončena posledního srpna. 
(Poznámka: Vlak s  tématikou města Česká Třebová již byl vybrán, v anketě se proto neobjevuje)