Českotřebovský deník 220/2011 (18.8.)                                

ŽELVA NALEZENÁ MĚSTSKOU POLICIÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ


NÁLEZ V BEZDĚKOVĚ

KDY:             18.08.2011     

Želva je umístěna

na Městské policii Česká Třebová.

 

 

 

Přehled akcí, které na září připravuje Gymnázium Česká Třebová na měsíc září                                    

1. 9. 2011                    Imatrikulace studentů prvních ročníků gymnázia  
15:00 – 16:00, Malý sál Kulturního centra Česká Třebová
garant akce Tomáš Kupka
2. 9. – 6. 9. 2011        Návštěva žáků a učitelů partnerské školy z Norska
                                   garant akce Hana Benešová
7. 9. – 9. 9. 2011        Adaptační kurz 1.A
garant akce Milana Soukupová
14. 9. – 24. 9 2011    Zahraniční cesta našich studentů do Norska garant akce Hana Benešová
 
Za paní Ludmilou Rybkovou 

Když jsem v roce 1979 nastoupila po mateřské dovolené na Městský národní výbor na Odbor výstavby, přivítala mě právě paní Liduška, nabídla mě tykání a velice ochotně mě zaučila a ve všem ochotně pomáhala. Pracovala zde mnoho let, měla svou práci velmi ráda, byla vždy velmi milá a ochotná k lidem, kteří sem přicházeli v různých záležitostech. Byla to taková dobrá duše tohoto oddělení.
V úterý 16.8.2011 proběhlo v místním krematoriu rozloučení se zesnulou paní Ludmilou Rybkovou a velmi mě udivilo, že kromě mě, která jsem s ní pracovala pouze jeden rok / i když jsem na ní mnohokrát vzpomínala a ráda ji vždy potkávala/, se nikdo z jejich kolegyň a kolegů nepřišel rozloučit, přestože s ní pracovali mnoho let. Přišlo mě to moc líto, protože kromě pozůstalých se s ní přišlo rozloučit přesně 13 lidí, hlavně jejích sousedů. Chtěla bych právě touto cestou všem tuto vzácnou ženu připomenout a věnovat jí tímto tichou vzpomínku.                                                                                                                                        Marie Kratochvílová
 
Poučné fotografie z Klácelovy ulice  

Na dále uvedených fotografiích se lze pozastavit nad dvěma jevy. porušování dopravních předpisů. Na prvním snímku je fotografie neoznačeného kontejneru na odpad, který je trvale "zaparkován" naproti poště 01 na vyznačeném parkovišti  (pro osobní automobily, nikoliv pro kontejnery). Je  mezi zaparkovanými automobily, kde nemá co dělat. Navíc je kupodivu označen tak, že jde o městský majetek. Do zahájení výstavby Městského muzea  byl kontejner ve stavební proluce mezi domy. Nyní už pro něho není nikde místo?  Ostatní  domy z této ulice mají kontejnery dole u Podbranské ulice. Normální přece je, že se kontejnery a popelnice  z veřejného prostranství uklízí na trvalá stanoviště.   všichni slušní občané ve městě  své vlastní nádoby na odpad z chodníků uklízí. Mělo by to platit i pro Klácelovu ulici, další nevhodně umístěné kontejnery jsou přímo pod radnicí. Máme přece městského architekta, jistě by šly kontejnery nějak šikovně ukrýt. Mělo by jít o vyvolanou investici spojenou s výstavbou městského muzea. Nějak se na tuto "maličkost" možná zapomnělo. Jde o prostor v městské památkové zóně, v centru města která by měla být propracována i v detailech  a s velkou pečlivostí. Sem prostě volně umístěné kontejnery nepatří.
Na druhé fotografii je ukázka nerespektování zákazu zastavení.  Pikantní na tom je, že jde o lokalitu přesně pod okny služebny městské policie a ta nic neví, nekoná, protože "pod svícnem bývá tma".  Stav na fotografii není náhodný, ale trvalý, o to je to horší.  Zákaz zastavení zde má nyní po dobu stavby zřejmě své opodstatnění. Patří mezi zákazy, které  by se respektovat měly prioritně. Tak trochu mě je líto cizích motoristů s třeba i cizokrajnými značkami, které zřejmě z neznalosti zaparkovali v naší "Zóně zákazu stání" a dostali za to botičku. Porušili "jen" zákaz stání a to umístěný poměrně netradičně na značkách  hned na hranici křižovatky, kde musí řidič sledovat dopravní ruch, chodce i jiné důležité věci. Pak se může snadno stát, že  takové označení zóny snadno přehlédne, zvláště je-li v cizím městě. Pak se lze ale divit, jak je možné běžně zaparkovat přímo u radnice hned za značkou zákaz zastavení... O metr dále umístěná značka "parkoviště" na zákazu jistě nic nezmění...  (ZO)
 

Výtvarná skupina Maxmilián při Kulturním centru
Vás zve na výstavu


Ostravská operace na bojišti u Králík

Králíky - Letošní 14. ročník vojenskohistorické akce CIHELNA 2011 Králíky Den Sil podpory AČR se uskuteční o víkendu  19. srpna a 20. srpna 2011 na bojišti u Vojenského muzea Králíky. Hlavním tématem je ukázka bojů inspirovaná Ostravskou operací v roce 1945. Prezentovat se budou Armáda ČR, integrovaný záchranný systém a k vidění bude jak současná, tak historická vojenská technika. Pořadatelé akce CIHELNA 2011 připomínají letos významnou historickou událost, těžké boje Ostravské operace z roku 1945,  a vzdávají tím hold všem, kteří se na osvobození Československa podíleli. Jak uvedl ředitel Vojenského muzea Králíky Marek Bartoš, Ostravská operace představovala největší boj na československém území. Nad společnou akcí Velitelství Sil podpory AČR, Krajského vojenského velitelství Pardubice, města Králíky, Vojenského muzea Králíky, klubů vojenské historie z celé ČR, sběratelů vojenské historické techniky a složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje převzal záštitu hejtman Radko Martínek. Kraj každoročně akci finančně i organizačně podporuje, letos přispěl částkou 80 tisíc korun.
Vzpomínkovou akci, jednu z největších svého druhu podporuje také Město Králíky, kam přijíždí o prázdninovém víkendu tisíce návštěvníků.  Vedení města se dlouhodobě snaží, aby Cihelna byla akcí pro celé rodiny, a proto nabízí také bohatý doprovodný program. „V pátek na králickém náměstí vystoupí již tradičně posádková hudba a mažoretky, které v letošním roce doplní koncert dumping Drums a Louisovi sirotci,“ zve na víkend k návštěvě Králík starostka Jana Ponocná. V pátek při generální zkoušce a v sobotu v rámci hlavního dne bude možné v těsném sousedství prostoru ukázek absolvovat vyhlídkový let vrtulníkem, prohlídku muzea KS-14 U Cihelny, Vojenského muzea, tvrzí Hůrka a Bouda a pro děti bude připravena paintballová střelnice. Samozřejmostí je bohatý výběr občerstvení. „Akce Cihelna je současně dnem Sil podpory Armády ČR a stala se pro armádu jednou z největších vojensko-historických akcí, která slouží k prezentaci armády na veřejnosti. Česká armáda navazuje na vojenské tradice a hrdinství válečných veteránů obou světových válek. Den Sil podpory je událostí, kdy si návštěvníci mohou připomenout nejen nelehké boje období 2. světové války, ale shlédnout také ukázku dnešní moderní výzbroje, vojenské techniky a ukázku výcviku našich vojenských profesionálů. Síly podpory AČR připravily i letos zajímavý program. „Nad bojištěm blízko pěchotního srubu K-S 14 tradičně prolétnou stíhací letouny JAS 39 Gripen, vrtulníky Mi-24 a W-3A Sokol. Návštěvníci si mohou prohlédnout vojenskou techniku např. Pandur, Kajman, T-72M4Cz, BVP-2, 152 mm ShKH, LR Discovery, motocykl BMW 650, Multilift, Volvo Klaus aj. V rámci dynamické ukázky příslušníků roty Aktivních záloh dojde k útoku na projíždějící logistický konvoj. Připraveny jsou samozřejmě i ukázky výcviku instruktorů a služebních psů, seskoky parašutistů, ukázka historických zbraní, výstroje vojáků, prostředky balistické ochrany, bojová dávka potravin, operační sál polní nemocnice a podobně,“  představil chystaný program ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník František Hlaváček.  Akce CIHELNA vznikla v roce 1997 z iniciativy příznivců vojenské historie. Jak uvedl ředitel Vojenského muzea Králíky Marek Bartoš, chtěli připomenout veřejnosti období, kdy se budovalo prvorepublikové opevnění na Králicku. „Pardubický kraj se měl stát betonovou hrází proti nastupujícímu fašismu. Prvorepublikový pevnostní systém byl sice vybudován, ale nikdy nebyl využit. Opevnění na Králicku má přesto svůj osud. Osud plný hrdosti, statečnosti, lidského odhodlání, ale také zmaru a dnes i nostalgie. Konkrétní lidé s ním spojili svůj život, práci i filozofii jak v minulosti, tak nyní,“ připomněl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Poprvé se tato přehlídka organizovaná pro širokou veřejnost uskutečnila v prostoru pěchotního srubu K-S 14 U CIHELNY, od níž je odvozený název vzpomínkové akce. „Oživlá historie nás navrací do předválečné doby, kdy se stavěla unikátní opevnění v této oblasti a nemalou měrou se také podílí na  rozvoji turistiky na Králicku,“ uvedl radní zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. Přispívají k tomu také převody majetku z ministerstva obrany na kraj Ten letos získal do svého majetku tvrz Bouda.
O celé akci se zájemci mohou dozvědět víc na stránkách www.akcecihelna.com.
Jevíčko při pouti otvíralo i část opraveného náměstí

JevíčkoV rámci tradiční Jevíčské pouti otvírali v neděli v Jevíčku dvě třetiny zrekonstruovaného Palackého náměstí. Investici za více než 30 miliónů korun z velké části pokryly evropské fondy.
Pardubický kraj zastupoval na slavnosti náměstek hejtmana Roman Línek: „Palackého náměstí v Jevíčku znám mnoho let, ale nyní s novou zelení, výdlažbou, sociálním zařízením, autobusovým nádražím a vodními prvky skutečně rozkvetlo do krásy,“ prohlásil na místě. Celou slavnost, která vyvrcholila příjezdem Přemysla Otakara II., umocnilo krásné počasí.
ÚZSVM  zabezpečil likvidaci zabavených věcí v trestním řízení 

Svitavy, 18. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), zabezpečil likvidaci padělků zabavených v trestním řízení. Jednalo se o obuv v různých barvách a velikostech, tašky, kabelky a textil s logy výrobců světových značek. Zabavené věci byly zajištěny při celních prohlídkách na tržnicích ve Svitavách, v Poličce a v Moravské Třebové. O jejich zabrání následně rozhodl Okresní soud ve Svitavách. ÚZSVM zajistil na základě platných právních předpisů likvidaci zabaveného zboží prostřednictvím odborné firmy a za přítomnosti svých zaměstnanců.

 

Kozlovská hájenka - ve zcela nové podobě, zatím stále prázdná  


Hajný pan Kakač by se jistě divil...