Českotřebovský deník 222/2011 (20.8.)                                 

Stavbu provádí sdružení Hochtief - OHL, začalo se 15. srpna. Stavba probíhá z provozu, jde o největší investici města v hodnotě cca 330 mil. Kč s velkou dotací EU. Investorem je Vodárenská společnost Česká Třebová.  Nově upravená technologie zajistí, aby kvalita vyčištěné vody odpovídala po všech stránkách normám EU. Fotografie jsou ze soboty 20. srpna, kdy se pracovalo na demolici garáží a plynojemu. Za jediný den  budova plynojemu prakticky zmizela.  Chceme-li  mít v budoucnu fotografie z čistirny odpadních vod v původní podobě neváhejme. Brzy se vše hodně změní. rekonstrukce bude provedena za provozu, čištění vody se nesmí přerušit. Původní stavba ČOV byla provedena  koncem padesátých let, kdy se také budoval centrální kanalizační systém města. ČOV měla dvě části, městskou a průmyslovou, největšími znečišťovateli v té době byly textilky Perla a Mosilana a potom také pivovar, později sodovkárna. Největší význam měla ČOV při malých letních průtocích, při kterých se bývala voda v řece silně znečištěna.  Pamětníci si ještě pamatují i na to, že jsme podle barvy vody v řece mohli odhadovat, jakou práci mají barvírny v Perle nebo Mosilaně. Vybudování centrálního systému kanalizace a ČOV  se od šedesátých let kvalita vody v řece postupně zlepšovala. Samostatnou ČOV si vybudovalo Lokomotivní depo a provozuje ji dodnes. Technologie úpravy vody se postupně měnila, pokles práce v barvírně umožnil odstavit průmyslovou část. Vybudovaný plynojem měl shromažďovat metan získaný hnitím kalu v biologické čistírně, ale nikdy vlastně nebyl využit (plyn se měl vracet do sítě). Vyrobený bioplyn se používal přímo k vytápění biologické části ČOV, kal z usazovacích nádrží zde hnije při vyšší teplotě. Vyhnilý kal se čerpal na kalová pole na terase nad čističkou, kde vysychá. 

 
Pozvánka na loučení a instalaci  

Dne 3. září 2011 od 14:00 proběhne v modlitebně CASD rozloučení se stávajícím kazatelem Mikulášem Stehlíkem
a přivítání nového kazatele Samuela Vaňka.
KDY:         3. 9. 2011
V KOLIK: 14:00
KDE:         Modlitebna Církve adventistů s. d., Smetanova 1450                              Všichni jste srdečně zváni.
 
Dusno na úřadech práce 

Od počátku roku bylo v Královéhradeckém kraji propuštěno z úřadů práce 80 lidí, v Pardubickém 66, hrozí ale další snižování stavů. Už nyní úřady práce zeštíhlily při stejném objemu práce o pětinu. Všichni aspoň s výpověďmi dostali odstupné. Zbylým úředníkům klesly kvůli přeřazení o dva platové stupně výplaty až o 1500 korun.
 
Nábor do chlapeckých oddílů skautského střediska JAVOR  

3. oddíl - první schůzka se bude konat v pátek 9. září od 16 hod. Více informací na http://trojka.e-skaut.cz
5. vodácký oddíl – nabírá kluky ve věku 6-7 let a 8–10 let. První schůzka se koná v pátek  9. září od 16 do 18 hod. Více informací podá Olda Pešina 733 745 873, http://www.patyoddil.ic.cz
7. chlapecký oddíl hledá kluky od 6 do 11 let, schůzky ve středu od 16 do 18 hod. Dále hledáme kluky ve věku 12 – 16 let, kteří budou mít schůzky ve čtvrtek od 17 do 19 hod.
Více informací na http://sedmickact.blogspot.com/ nebo Lubomír „Panda“ Štancl, tel.: 608 070 994 (kluci 6 – 11 let), příp. Jan „Bulvár“ Stránský, tel.: 608 801 898 (kluci 12 – 16 let).
 
Pro koho je skauting?
Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.
…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností…
 
Pozvánka do Sokola

Přehled cvičebních hodin Odboru  sokolské všestrannosti  od září 2011
Pondělí                      9,30 – 10,30                     starší ženy
                               16,30 – 17,30                     rodiče a děti
                               17,30 – 18,30                     žákyně (7 – 13 let)
                               18,30 – 19,30                     ženy
                               19,00 – 20,00                     mladší ženy (aerobik)
 
Čtvrtek                    18,00 – 19,00                     mladší ženy (aerobik)
                               19,00 – 20,00                     ženy     
Cvičení zahájíme v pondělí 12. září 2011. Všechny zájemce srdečně zve cvičitelský sbor.                           Lenka Strouhalová
 
POZOR - KONČÍ PŘÍJEM OBLEČENÍ DO DIAKONIE ! ! !

Církev československá husitská v České Třebové oznamuje že z VÁŽNÝCH technických i personálních příčin končíme se sběrem šatstva pro diakonii. Prosíme proto veřejnost o RESPEKTOVÁNÍ  této skutečnosti.    Děkujeme za pochopení!
 
CYKLISTIČTÍ NADŠENCI SE SETKALI V HYLVÁTECH

Jako ve snu si zřejmě připadal sedmaosmdesátiletý celoživotní  nadšenec cyklistiky JIŘÍ FIŠAR z České Třebové. V úterý 16. srpna potkal v Hylvátech nejlepšího současného bikera světa JAROSLAVA KULHAVÉHO z Ústí nad Orlicí. JARDOVA  letošní forma je fantastická. Ze sedmi závodů Světového poháru pět vyhrál, jednou skončil druhý a jednou třetí. Zkrátka světovou bednu letos neopustil a v Novém Městě na Moravě si v neděli 14. srpna zajistil celkové vítězství v tomto vrcholném světovém bikerském podniku.  Svoji absolutní suverenitu potvrdil i při závěrečném finálovém závodě SP 20.srpna v Itálii, který také vyhrál. Žádný jiný  Čech se ještě v historii na světové bikerské podium nepostavil. JAROSLAV KULHAVÝ také obhájil loňský titul mistra Evropy v tomto populárním cross country. Jak známo, muži nestárnou a tak více jak šedesátiletý věkový rozdíl nebránil oběma pánům si o svém oblíbeném sportu opravdu vášnivě popovídat. Pan JIŘÍ FIŠAR závěrem rozhovoru poblahopřál největší světové bikerské hvězdě a popřál patronovi českotřebovského CYKLOMARATONU JAROSLAVU  KULHAVÉMU mnoho dalších úspěchů. Letos zbývá JARDOVI již „pouze“ vyhrát mistrovství světa. Vloni se stal Králem  české cyklistiky, jsem přesvědčen, že o KRÁLI ČESKÉ CYKLISTIKY 2011 již je rozhodnuto.                                    MR
JARDA KULHAVÝ s JIŘÍM FIŠAREM    Foto: M. Richter
 
DUO UMA –„MIGLI“ ZÁŘILO V LETOHRADĚ  

Vernisáž „LETOHRADSKÝCH ARKÁD“ proběhla na místním zámku v pátek 19. srpna. Vystavující výtvarníky představil pedagog Střední umělecké školy  v Ústí nad Orlicí akademický sochař ZDENĚK ROSÁK z Chocně. V hudebním programu se představilo známé swingové duo, klávesák a zpěvák STANDA UMA z České Třebové spolu s klárineťákem a saxofonistou ZDEŇKEM „MIGLI“ ČERNÝM. Pravdou je, že oba špičkoví muzikanti dali do svého vystoupení nejen profesionální um, ale i srdíčko.
Výstavu „LETOHRADSKÉ  ARKÁDY“ lze shlédnout do 11. září 2011. otevřeno denně 9.00 – 17.00 hodin.                     MR.
 
 
STANISLAV UMA se ZDEŇKEM ČERNÝM   Foto: M. Richter  
 
Jan Ruščák ve spolupráci s firmou Cyklosport Dvořákovi pořádá silniční závod amatérských cyklistů
OKOLO LANŠKROUNA - 20. ročník

Závod je zařazen do seriálu Moravského poháru - Olimpex 2011 amatérských cyklistů a cyklistek.
Termín : Neděle 21. srpna 2011
Místo : Skuhrov, areál na vrcholu stoupání, 9 km od Lanškrouna směrem na Ústí nad Orlicí.

Ředitel závodu : Jan Ruščák, Havlíčkova 340, 563 01 Lanškroun, tel. 608 885757, ruscakjan@seznam.cz
Prezentace : V den závodu u stolku v prostoru startu a cíle do 9.40 hod.
Startují : Závod je určen především pro účastníky Moravského poháru 2011 s platným průkazem.
Dále startují příchozí, kteří budou zařezeni do kategorií MP podle věku.
Trať : Okruh Skuhrov - Knapovec - Dolní Houžovec - Horní Dobrouč - Ostrov - Skuhrov, délka 19.7 km.
Kategorie Moravského poháru: A, B – 4x, tj. 78.8 km, C, D, E, Ž – 3x, tj. 59.1 km,
Trať bude značena barevnými šipkami umístěnými na návěstí před křižovatkou.
Start a cíl : Skuhrov - areál na vrcholu stoupání
Start závodu : 10.00 hod. start kategorie A
10.05 hod. start kategorie B
10.10 hod. start kategorie C
10.15 hod. start kategorie D, E a Ž
V případě nízké účasti v kategorii A bude start této kategorie v 10.05 společně s kategorií B.
Startovné : 120,- Kč pro účastníky MP 2011 a příchozí registrované v SAC, 200,- Kč pro příchozí neregistrované v SAC.
Hodnocení : Vyhlášení prvních tří jednotlivých kategoriích proběhne v areálu u cíle po dojezdu posledního závodníka.
Nejlepší v jednotlivých kategoriích získávají body do MP 2011 podle soutěžního řádu.
Předpis : Závodí se podle pravidel a soutěžního řádu Moravského poháru 2011 Bez přilby nebude nikdo vpuštěn na trať
ani klasifikován v cíli.  Závodník dojetý svou kategorií o jeden okruh je odvolán ze závodu a nesmí pokračovat s připevněným číslem ve  směru závodu. Bude však klasifikován do MP 2011 se ztrátou okruhu. Závodu se každý účastní na vlastní nebezpečí a pořadatelé neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi  způsobené. Závod se jede za plného silničního provozu a proto jsou všichni účastníci povinni dodržovat dopravní předpisy a vyhlášky, především jízdu v pravé polovině vozovky a uposlechnout vždy pokyny pořadatelů.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v tomto rozpisu.
 
Noční požární útok vyhráli muži ze Seče a morašické hasičky  

Seč (20. 8. 2011) – Již čtrnáctý ročník soutěže dobrovolných hasičů v nočním požárním útoku, který uspořádal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územního odboru Chrudim ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Seč a Sportovním klubem hasičů okresu Chrudim, se i přes počáteční obavy z počasí vydařil. Vítězem ženské kategorie se staly Morašice. Mezi muži byl nejlepší domácí tým.
Akci přijel osobně podpořit radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil, který při slavnostním zahájení soutěže ocenil dva profesionální hasiče. Podporučíkovi Bohuslavu Šulcovi poděkoval za dlouhodobou práci s mládeží a vynikající výsledky v Hasičském záchranném sboru Pardubického kraje. „Plukovník Miroslav Polák si své ocenění zasloužil za profesionální zásah při požáru v Boru u Skutče, kterému osobně velel,“ uvedl radní Pardubického kraje Václav Kroutil.
O vítězství se utkalo 41 dobrovolných hasičských sborů, z toho 12 družstev žen a 29 družstev mužů z Pardubického kraje a Vysočiny. „Samotný závod byl pro závodníky ztížen minimálním osvětlením, což klade velké nároky na přesnost práce s hasičskou technikou. Noční atmosféra dodala soutěži netradiční náboj napětí,“ řekla tisková mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.
Radní Václav Kroutil se stal pravidelným účastníkem těchto atraktivních hasičských závodů. „Je to ideální příležitost k neformálnímu setkání s dobrovolnými hasiči, kterým patří můj obdiv za jejich obětavou práci pro občany našeho regionu,“ uvedl Kroutil.  „Pardubický kraj každoročně činnost těchto sborů finančně podporuje. Politováníhodné však je, že příspěvky od státu se v posledních letech neustále snižují, což by ve svém důsledku mohlo ohrozit funkčnost integrovaného záchranného systému,“ pozastavil se nad vládní politikou krajský radní.
Výsledky:
Kategorie žen    1. místo SDH Morašice  2. místo SDH Opatovice nad Labem B 3. místo SDH Bělá
Kategorie mužů  1. místo SDH Seč  2. místo SDH Choltice  3. místo SDH Horka