Českotřebovský deník 225/2011  (23.8.)                                 
Na Zimním stadionu bude od 27. 8. 2011 nastaven stálý režim

Už bude stálá provozní doba a to znamená, že veřejné bruslení bude vždy
v sobotu 15:00 až 16:30 hod,  neděle 13:00 až 14:30 hod a  středa 17:00 až 18:15 hod. 
K této pravidelné době veřejného bruslení bude dle možností volných provozních hodin přiřazováno bruslení pro příchozí,
které bude nepravidelné
 
Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová
pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 6 volných bytů na Semanínské ulici v České Třebové   

- byty o velikosti 1+2 v čp. 2085 (č.1) a 2086 (č.18)
- byty o velikosti 1+1 v čp. 2084 (č.11) a 2086 (č.9,13,16)
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová.
Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve čtvrtek 22.09.2011.
V České Třebové dne 23. srpna 2011                                                      Ing. Jiří Smrčka v.r. vedoucí odboru majetku města
 
Křivolík opět ožije - chystá se Festival Živého Pravěku 

Zpátky do neklidných časů pravěku, letos již po čtvrté na Festivalu Živého pravěku 2011. V pravěké osadě Křivolík u České Třebové 24. - 25. září budete mít opět možnost spatřit svět našich předků, jejich život, pravěké technologie a řemesla.
Muzeum pod širým nebem v pravěké osadě Křivolík ožije prací kovotepců, kovářů, ale hlavně tkalcovskými dílnami a ukázkami výroby oděvů, neboť letošním tématem festivalu je pravěká móda a odívání. Na akci uvidíte, v čem naši předkové chodili, jak se oblékali a kolik úsilí stálo třeba takové stříhání ovcí. Během dne nebudou chybět prohlídky osady s výkladem, pravěká módní přehlídka nebo krvavá bojová střetnutí. Pro děti bude nachystán doprovodný program a soutěže. Pro všechny návštěvníky také možnost občerstvení po celý den.  Přijďte se podívat do pravěku! Více informací na plakátech a na stránkách festivalu http://festival.bacrie.cz/ Bacrie
 
Oredo pracuje a podoba autobusových spojů se postupně mění, zlepšuje

Některé změny již byly zveřejněny na webové stránce společnosti OREDO, jiné na zveřejnění čekají. Jako zásadní změna je opětné zrušení záměru zajíždět linkovými autobusy linky 900 ČT - Ústí na sídliště Lhotka.  Bývalou linku městské dopravy 700 946 v trase Rybník - sídliště Lhotka ovšem OREDO stejně neobnoví a služby bude zajišťovat linka 934 Lanškroun - Č. Třebová, která neskončí na Terminálu Jana Pernera, ale bude pokračovat dále po lince Městské dopravy na sídliště Lhotka. Tako má být v pracovní dny vedeno 10 párů spojů, dnes zde jezdí 13 párů spojů.  Srovnání  napovídá, že  podle "prvního nástřelu" to zřejmě nebude  stačit, alespoň ráno.  Pro cestování dětí do školky v v Rybníku má zřejmě stačit jediný autobus odj. 6:30 ze Lhotky. Další sice jede za hodinu, ale jenom na terminál, kde končí. Tyto autobusy také nebudou zajíždět na trasu k DKV a na točnu k zásobovacímu skladu, i když do odboráři z lokomotivního depa požadují zachovat. OREDO jim v rámci optimalizace  cestu do práce zkomplikuje. Mohou jít od tunelů pěšky nebo snad přestoupit zdarma na terminálu na zaměstnanecký vláček do depa, pokud ovšem čas vyhovuje (nedovedu to odhadnout). Cca 3 km dlouhé prodloužení trasy je u jediného ranního spoje zřejmě problém, "přes který nejede vlak". Škoda. Myslel jsem si, že autobusy mají tak snadno měnitelné trasy, že to problém dělat nebude. Po úpravě opět  nebude zbytí a ze sídliště  pro cestu do Ústí n.O. a pro mimošpičkové spoje  využívat zastávku u parnické školy.  Opět se tedy dělá prostor pro  městskou dopravu v nějaké podobě, jejíž malý autobus by křížoval městem v době, kdy nic jiného nejede a dojel také pěkně až nahoru na sídliště. Myšlenka na vlastní městskou dopravu tedy může žít dál.
Návrh JŘ OREDO pro linku ČT - Lanškroun, která má zastoupit městskou dopravu a od Rybníka jezdit přes terminál na Lhotku ZDE
 
Odbor dopravy MěÚ vypracoval analýzu stávajícího a plánovaného stavu dopravy

Vychází ze stavu k začátku tohoto týdne k 22.srpnu. Oredo postupně zapracovává připomínky a tak se ještě budou měnit i čísla z tohoto přehledu.  Výběr z dokumentu tvoří statistika  ZDE
 
Stálo by za úvahu ?

Co takhle "na zkoušku" postavit  linku městskou odjíždějící ze sídliště vždy mezi spoji OREDO tedy v každou celou hodinu  od  6.00 do 19.00, t.j 14 spojů. Linka by začínala na lhoteckém sídlišti až "nahoře", většina spojů by končila na terminálu. Vzdálenost Terminál - Lhotka a zpět je 10 km, 14 spojů denně = 140 km,  za rok (o prázdninách by byla frekvence menší) řekněme 30 000 km . Malý autobus by nemusel mít vysoké náklady  1 km = např. 16 Kč pak by to stálo s fixními náklady cca 600 tis. Kč. Pak by byly jistě také některé tržby.  1 cesta = 10 Kč denně frekvence např. 150 cestujících =1500 Kč denně, za rok cca 300 000 Kč. To bychom na to museli mít vlastní autobus. Vyplatil by se, o víkendech by mohl jezdit navíc jako sportovní či rekreační linka.  Dá se přece koupit i na leasing. Provozovatelem by byla nějaká městská společnost, jistě by se mohla  ucházet i o krajskou dotaci (třeba malou) na dopravní obslužnost podobně jako dopravní podnik města Pardubic. Autobus by vozil reklamy, případně vypomáhal pro OREDO na nějaké lince, kde nepotřebuje velké vozy. Opustil bych problém "jízdy na zavolání" - je to komplikované, na to je senior doprava nebo taxi. Jízda v pevném taktu by byla spolehlivější. Cesta ze Lhotky na terminál se nedá moc zkrátit, je zbytečné dojíždět k bazénu, když je "vedle" zastávka jen 100 metrů daleko u Tesca. Jeden dopolední spoj by ale mohl zajíždět i na městský hřbitov. Naopak v zimě by se možná vyplatil  spoj na večerní lyžování na Pekláku vedený jako SKIBUS každý den až z Ústí n.O.  Na lince bychom jistě nevydělali, ale prodělek by vyvážil nové možnosti. Takhle třeba dáváme každý rok z městského rozpočtu 1 200 000 Kč na hlídání a výchovu méně přizpůsobivých občanů v Borku (tedy menšiny) a tady bychom dali ročně např. 500 tis. Kč (po započtení všeho) ve prospěch většiny a získali nové možnosti.  Nebo to nemá smysl?  Možná je  na takové rozhodnutí ještě čas, nejdříve je třeba počkat, jak se zavede nový systém OREDO a teprve následně reagovat.
 
Část víkendových spojů  zveřejněna

Doprava o víkendech je více než žádoucí a nemůže být zcela ignorována. I zde se OREDO snaží o náznak pravidelnosti, např. na lince do Rybníka, do Ústí n.O. či Litomyšle, kde je pokrytí podměrně slušné.  Jsou zde však započítány i spoje, o kterých OREDO nic neví, jsou v gesci jiných dopravců. jedná se o dálkové autobusy, které si OREDO "přičítá" ke své vlastní dopravě a jenom je zvlášť označuje.
 
Resocializační tábor pro děti z dysfunkčního prostředí a pro rizikovou a delikventní mládež
 
Letos se opět uskutečnil, jakožto jeden z projektů Krajského programu prevence kriminality, „Resocializační tábor pro děti z dysfunkčního prostředí a pro rizikovou a delikventní mládež“.
Jednalo se o program sekundární prevence, který byl realizovaný formou desetidenního výchovného tábora v areálu Rekreačního zařízení Vysoké Pole. Stejně jako minulý rok byl projekt spolufinancován Pardubickým krajem, Městem Česká Třebová a rodiči. Zúčastnilo se ho 32 dětí z České Třebové, ve věku 6 až 15 let.
Pro děti byl připraven program skládající se z pěších výletů, soutěží, táborových a psychosociálních her, odborných přednášek (např. o činnosti městské policie, požární prevenci, práci se zvířaty) a dalších zážitkových aktivit (ukázka výcviku agility, hasičské a dovednostní soutěže). Výhodou při tvorbě programu byly zkušenosti vedoucích z loňského roku.
Důraz byl kladen na vzájemnou spolupráci, rozvoj hygienických a sociálních návyků, terapeutické působení vedoucích ke zmírnění poruch chování a případných následků vzniklých v důsledku rozvratu rodiny či nevhodného sociálního prostředí.
Celý pobyt v táboře byl tématicky zaměřen na Divoký západ, tedy na kovboje a jejich cestu za pokladem. Děti byly rozděleny do čtyř band jménem Banda Buffalo Billa, Banda Sama Hawkense, Banda Jesseho Jamese a Banda Willa Parkera. Každé dítě  dostalo tričko v barvě svého družstva, které si samo ozdobilo názvem své bandy a jako správný kovboj také klobouk. Náplní dnů byly kovbojské souboje, ve kterých bandy získávaly „táborové dolary“ a body do celotáborové soutěže. Při večerních nástupech se koně, symboly jednotlivých band, posouvaly na základě bodového zisku po mapě, symbolizující pomyslnou cestu prérií, z východu na západ, za pokladem. Táborový program zpestřilo vystoupení Honzy Betlacha, který předvedl exhibici s lasem a bičem, dále žonglování a při táboráku nám zahrál na kytaru.
Odhodlanost a vytrvalost prokázaly děti v připravených soutěžích i na několika výletech do okolí Hřebečských důlních stezek (např. na rozhlednu „Strážný vrch“ a visutou rozhlednu „Nad doly“). Jeden den jsme se také vydali do Svitav shlédnout činnost místních profesionálních hasičů a záchranné služby. Odvahu kovbojů také prověřila noční stezka, jejímž cílem bylo získání jednotlivých dílků mapy, nutných pro určení správné polohy pokladu. Cesta k pokladu byla náročná, přes nepřízeň počasí však všechny bandy nakonec poklad nalezly a odměnou jim byla truhla plná dobrot.
Na závěr pobytu si děti mohly, za získané „táborové dolary“, nakoupit  dárky a drobnosti na památku, ale i praktické věci, které upotřebí v blížícím se školním roce. Příjemnou tečkou posledního dne byla večerní taneční zábava v Saloonu, na které kovbojové tancem oslavili úspěšně zvládnutou dobrodružnou výpravu Divokým západem.
Dle ohlasů soudíme, že se dětem tábor líbil, a že na něj rádi vzpomínají, což je odměnou všem vedoucím a pořadatelům za jejich vynaložené úsilí.  Vedoucí jednotlivých band spolu s šerifem děkují všem za pomoc při přípravě  programu tábora, či jeho realizaci. Pardubickému kraji a Městu Česká Třebová děkují za finanční a metodickou podporu.  Vedoucí zdraví všechny kovboje, přejí jim krásný, úspěšný školní rok plný nových zážitků a kamarádů, a těší se na další společnou výpravu :-)

Prodám družstevní byt 4+1 (90 m2) u Primony v České Třebové. Byt je v zatepleném domě, má nová plastová okna, lodžie, 3. patro. Bližší informace na telefonu 604 515 845


Všem přátelům Třebovské stopy  

kdo rádi závodíte a hlavně máte rádi stopování.
Zveme Vás na tradiční stopařský závod Třebovská stopa, který pořádáme 1. října 2011.
Propozice najdete na našich stránkách: www.podhorka.org Zdraví Vás Hana Najmanová ze ZKO Podhorka Česká Třebová
 
Propagační jízda hasičů ze zastaví v našem kraji

Pardubice (25. 8. 2011) - Letošní propagační jízda členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska po krajích České republiky dorazí  25. srpna 2011 do Skořenic v Pardubickém kraji, odkud bude putovat směrem na Poličku. Tam ji navečer přivítají představitelé kraje v čele s náměstkem hejtmana Romanem Línkem, který při této příležitosti provětrá svou hasičskou uniformu. Jízda navazuje na tradici z roku 2009, kdy hasiči vezli z přibyslavského hasičského centra oheň na hasičské soutěže CTIF v Ostravě-Vítkovicích. Letos je jejich cílem hasičské víkendové setkání Pyrocar v Přibyslavi. Jízda z historickou Pragou AN z roku 1928 tentokrát odstartovala v  Ústřední hasičské škole Bílé Poličany.
Do Kořenic dojedou hasiči před desátou hodinou dopoledne. O hodinu později by se měli Ve Vysokém Mýtě na náměstí setkat se starostou města, zástupci firem Stratílek, IVECO Karosa a dalšími. Novopacká pragovka s doprovodem pak bude pokračovat do Litomyšle, kde by měla zastavit na náměstí ve 13.30 hodin a zde mimo jiné vzpomenout na nedávno zesnulého zasloužilého hasiče Miroslava Sobotku. Ve 14.20 budou hasiče čekat v Desné a v 15.45 hodin v Širokém Dole. Do Poličky dorazí kolem  po půl páté. Tam je čeká  krajská delegace a také další program s odhalením pamětní desky Františku Procházkovi.
 „Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je potřebná a nezastupitelná  zejména v oblasti prevence a proškolování  dětí, mládeže a dospělých. Podílí se i na rozvoji požární ochrany. V Pardubickém kraji sdružuje asi 23 tisíc  členů. Kraj proto dobrovolné hasiče každoročně podporuje. Letos obdržely jednotky 5 milionů korun a občanská sdružení 350 tisíc korun,” komentuje jejich činnost a podporu kraje náměstek hejtmana Roman Línek.
V pátek 26. srpna bude  pragovka pokračovat v  do Přibyslavi na letiště. Tam už účastníky  čeká třetí největší setkání požárních automobilů v České republice PYROCAR 2011, které pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
 
Muži ze Širokého Dolu jsou mistry České republiky 

Poruba (22. 8. 2011) – Hasičští sportovci z Pardubického kraje se na víkendovém Mistrovství České republiky neztratili.   Na atletickém stadionu vybojovali muži ze Širokého Dolu (Svitavsko) první místo, ženy z Desné obsadily krásné šesté místo. 
„Celkově ve všech kategoriích byl Pardubický kraj nejúspěšnější v rámci České republiky,“ uvedl starosta SH Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje Josef Bidmon.  Ke gratulantům se připojuje i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek: „Je vidět, že hasičskému sportu se v Pardubickém kraji daří  a že zde má dobré zázemí.“  Hejtman přijme mistry hasičského sportu v září na hejtmanství.  Mistrem České republiky v družstvech SDH obcí mužů se stal tým reprezentující obec Široký Důl na Svitavsku. Mistrovský titul v družstvech Sboru dobrovolných hasičů obcí žen získal tým z Ledenice. Mistrem ČR v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru ČR se stal tým Moravskoslezského kraje, který za sebou nechal loňské vítěze hasiče z Plzeňského kraje, bronz si odváží hasiči kraje Olomouckého, pro které je to úspěch po loňském devátém místě.
O nejlepší časy bojovalo 146 žen, 138 dobrovolných hasičů a 120 profesionálních hasičů. Mezi profesionály byl nejrychlejší s časem 15,46 sekundy Pavel Krpec z HZS Moravskoslezského kraje. Mezi dobrovolnými hasiči zvítězil Jakub Paulíček (Široký Důl) s časem 15,68 s, stříbro získal David Dopirák z Horní Kamenice s časem 16,35 s  a bronz si odváží Jiří Volf (Široký důl) za čas 16,42 sekund. Nejrychlejší ženou se stala Lenka Tomandlová z Ledenice  s časem 16, 73 sekundy.   S využitím zdroje www.dh.cz
 
V Čenkovicích bude nejen lanovka, ale také vlastní jízdenkový systém

Loni měl skiregion Bukováí hora společnou možnost lyžování, letos ji mít nebude. Píše o tom Orlický deník a vysvětluje to také Ing. Jiří Zapletal, který je nyní v plné permanenci při výstavbě nové lanovky v Čenkovicích.  Významného  zimní střediska v rámci České republiky a zřejmě i nejvýznamnější lyžařské centrum Pardubického kraje se zřejmě rozdělí, byť je možnost přecházení možná a areály se vzájemně doplňují. Na základě nové kategorizace středisek byl podle svých parametrů ohodnocen jako zlaté pětihvězdičkové České Top středisko. Společná jízdenka umožňovala fandům lyžování využívat přepravní zařízení obou údolí, jak je tomu zvykem u větších destinací u nás i v zahraničí. 
Zástupcům obou středisek se nepodařilo dohodnout na spolupráci pro příští sezonu.  Navržený systém měl zvýhodňovat areál s lanovkami oproti těm, kde fungují jen vleky. Zavedený "alpský model" byl ze strany Čenkovic vypovězen jako nevýhodný.  Na druhé straně se však ze strany od areálu Mlýnický dvůr v Červené Vodě mluví o tom, že  čenkovičtí provozovatelé  chtěli dotovat svá přepravní zařízení na úkor Červené Vody. Je to škoda. Spojením středisek přece vznikla nová vyšší hodnota - Skiregion Buková hora. A o klienta by nám mělo jít především. Přerušení spolupráce je krokem zpátky, ovšem nemusí to být "na věčné časy". Jistě lze zkoumat i možnosti v jiných spojených areálech a podávat se tak,  zda a jak to funguje.  Otevření sjezdovky v Červené Vodě se ovšem projevilo v Čenkovicích asi 30% poklesem tržeb, v Červené Vodě byli naopak s výsledkem sezóny spokojeni. Provozovatelé vleků v Čenkovicích ovšem uvádějí, že se propagovala především nová Mlýnická sjezdovka a areál v Červené vodě, proto chtějí letos propagovat vlastní Čenkovice  zlepší propagaci.  Navíc zde bude sloužit nová lanovka. Už se staví...
 
A ještě snímky ze stavby lanovky v Čenkovicích: