Českotřebovský deník 231/2011 31. 8. 2011                           
Proběhlo  2. kolo zápisu dětí do mateřských škol 

Dne 30.08.2011 proběhlo 2. kolo zápisu dětí do Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu. Všem podaným žádostem bylo vyhověno. 
 
Víkendové autobusové spoje budou jen na některých linkách, není to zklamání? 

Podle přehledu, který je k dispozici na webu firmy OREDO lze soudit, že víkendový provoz nebude zdaleka zajištěn na všech autobusových linkách. Tam, kde se podařilo autobusy zavést, existuje i o víkendu snaha o jakýsi  pravidelný takt, většinou dvouhodinový.    Autobusy budou jezdit i o sobotách a nedělích na těchto linkách vycházejících z České Třebové:
Linka 805 -  Svitavy - Česká Třebová (dvouhodinový takt) - najdete ZDE
Linka 820 - Litomyšl - Česká Třebová (dvouhodinový takt) - najdete ZDE
Linka 900 - Ústí n.O. - Česká Třebová hodinová až dvouhodinový takt) najdete ZDE
Linka 932 Č. Třebová - Přívrat - Řetová - Řetůvka - 3 spoje - najdete ZDE
Linka Č. Třebová Terminál - Rybník  - 4 spoje na sídliště Lhotka ale jede jen (ústecká) linka 900 - najdete ZDE
Víkendová doprava není naplánována  na lince  Č. Třebová - Skuhrov - Ostrov a také na lince Č. Třebová - Semanín - Kozlov - Litomyšl. Do Semanína se sice nějak dostanete svitavskou linkou 805, do Kozlova však nikoliv a to by se mělo napravit ! je zde také možné očekávat i turistický provoz, proč nejezdit o víkendu po serpentinách, když  v pracovní dny jezdí autobusy přes Semanín. Autobusem se také linkou 934 dojede z Termninálu jen do Rybníka, dál do Lanškrouna musíte vlakem. Tak trochu podvodem jsou uvedeny víkendové spoje  na lince 250 Skuhrov nad Bělou - Rychnov - Ústí n.O.  - Česká Třebová. Jde  totiž o spoje jiných dopravců kteří své nedotované spoje dálkové dopravy vedou  náhodou po stejné trase. Oredo  je "započítává" a staví na tom dopravní obslužnost regionu, i když mají jiný účel.  Proto se najednou Česká Třebová objevila  i na lince 250, která normální dotované spoje končí  v Ústí n.O. Přesto OREDO s určitou dávkou drzosti uvádí, že Českou Třebovou vede také tato linka 250, ačkoliv k nám nevede ani jeden dotovaný spoj této linky. Stručně uvádím celkový dojem: od optimalizace jsme očekávali také o víkendu víc než je nakonec prezentováno.  Ze všeho je nyní jasné že slovo "optimalizace" v sobě rozhodně neznamená "zlepšení" Dosud se autobusové spoje tak trochu přizpůsobovaly nerovnoměrné poptávce po dopravě během dne a týdne, nyní naopak je snaha vše udělat pravidelné s tím, že se přizpůsobit musí cestující.
 
 Kraj koní se představil na dostizích v Belgii

30. srpna 2011 se v Belgickém Waregemu běžel hlavní dostih sezóny Velká steeplechase Flander, místní obdoba Velké Pardubické. Pardubický kraj se ve spolupráci s městem Pardubice představil návštěvníkům dostihů a městských slavností jako tradiční kraj koní, který má turistům co nabídnout během dostihové sezony i mimo ni.
„V dnešní době musíme zahraniční turisty do Pardubic lákat na specifické balíčky a pobídky, a právě koně představují ideální možnost. S koňmi je náš kraj spojen odjakživa a v Evropě si Pardubice s touto tradicí a sportem lidé spojují a pamatují. Proto jsme se rozhodli potenciální turisty oslovit přímo během dostihů v partnerském městě Waregem“, uvedla Karolína Brennerová, vedoucí Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu. Dostihů ve Waregemu se zúčastnilo přes třicet tisíc lidí a vítězným koněm v hlavním dostihu byl francouzský Royal Fou.
Prezentace kraje a města Pardubice proběhla díky dobře fungujícímu sdružení Euroequus, které spojuje evropská „města koní“.  Dostihy ve Waregemu a Velká Pardubická se již druhým rokem běží v rámci celoevropské dostihové soutěže CrystalCup.
 
Společnou výrobou elektřiny a tepla kraj uspoří
Pardubice  ( 31. 8. 2011) - V rámci úsporného hospodaření s majetkem se Pardubický kraj už od roku 2008 zaměřil na projekty šetřící energie a na centrální nákup energií. Nyní se chce pustit do instalace kogeneračních jednotek na společnou výrobu elektřiny a tepla všude tam, kde je to možné. Rada Pardubického kraje odsouhlasila na svém posledním zasedání zadání veřejné zakázky malého rozsahu na analýzu vybraných budov z hlediska využití kogeneračních technologií.
Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup. „Rádi bychom tím docílili úsporu investičních a provozních nákladů, snížili cenu tepla využili i možnost výroby a prodeje vyprodukované elektrické energie do distribuční sítě, přičemž tzv. zelená energie má lepší výkupní cenu. Slibujeme si od toho, že bychom ušetřili na financování provozu vybraných budov, zlepšili pracovní prostředí a omezili ekologické zátěže. Rozhodně se budeme ucházet o možnost získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU i o získání investorů třetích stran,“ komentoval rozhodnutí rady náměstek hejtmana Roman Línek. Tato rozhodnutí nebude mít dopad na rozpočet Pardubického kraje.

 

Školy se musí naučit komunikovat. Jinak nepřežijí

Hradec Králové/ČR – České školství zažívá zemětřesení. Ředitelé škol bojují o každého studenta. Nyní se ukazuje, že i školy potřebují umět pracovat s veřejností, lépe komunikovat a otevírat se svému okolí. Stejně jako firmy a další organizace, také školy pociťují nutnost věnovat se PR (public relations). „Škola je vzdělávací instituce, která je součástí obce nebo města. V dnešní době nemůže fungovat uzavřená sama do sebe, ale musí být otevřená společnosti a spolupracovat s rodiči, místními firmami a neziskovými sdruženími. Jedině tak o ni budou mít studenti a rodiče zájem. K tomu je však potřeba strategický plán a spolupráce učitelů,“ popisuje ředitel Katolického gymnázia Třebíč Pavel Krška. Při Katolickém gymnáziu funguje studentský klub Halahoj, který v průběhu roku organizuje koncerty, besedy, hernu deskových her, taneční, ale také výlety pro studenty a jejich rodiče. „Základem je dobrá spolupráce s rodiči, kteří také vyžadují pravidelné informování o škole,“ dodává ředitel Krška.
 
Učitelé se chtějí učit PR 

Public relations slouží k zapojení studentů, jejich rodin a také dalších lidí a hlavně místních firem do aktivit školy. Díky dobře naplánovaným aktivitám školy, o kterých se veřejnost dozví také z médií, buduje škola pozitivní obraz, nabízí možnosti trávení volného času pro děti i dospělé a tím jsou také firmy ochotnější přispět penězi na její provoz. Učitelé mají často velmi zajímavé nápady, ale mají problém s realizací. „Na učitele jsou kladeny stále nové požadavky, musejí naučit rychle zorientovat v novém prostředí. Na letošní nový školní rok jsme zaznamenali velký nárůst zájmu o kurzy PR pro školy. Hlásí se nám ředitelé i učitelé,“ říká lektor Tomáš Zdechovský z agentury Commservis.com.
 
Senátor Petr Šilar apeloval na ministra financí ve věci nedobytných daní od některých dovozců.

Praha – Na základě opakovaných podnětů od občanů ve věci neplacení daní dovozci levného textilu, obuvi a dalšího zboží z některých asijských zemí, vyzval 30. srpna 2011 v otevřeném dopise senátor Petr Šilar ministra financí Miroslava Kalouska, aby v této záležitosti neodkladně jednal.
„Zmíněné informace jsem si prověřoval také u pracovníků celních úřadů. Ti mi potvrdili, že tato praxe u nás skutečně existuje. Z důvodů obav o ztrátu svého zaměstnání mě však žádali, abych nikde nezveřejňoval jejich jména,“ říká Petr Šilar a dále připomíná: „Dopad masívního dovozu z Asie na naše výrobce je velmi dobře znám. Systém daňových úniků tohoto typu ve svém konečném důsledku zcela znevýhodňuje naše producenty v konkurenčním boji na trhu. V době, kdy se ve státním rozpočtu šetří každá koruna, chci věřit tomu, že bude ministr financí v této věci okamžitě jednat a podaří se mu přijít s efektivním řešením. V tom případě ho chci samozřejmě ujistit svou podporou a další osobní iniciativou,“ dodává senátor Šilar. Jak se v dopise uvádí, je u nás běžnou praxí, že dovozci zboží z uvedených destinací až na výjimky neodvádí DPH.  Tyto firmy zpravidla žádají o několikaměsíční odklad platby daně. Bezprostředně po realizaci importu značného množství zboží, firmy ukončují svou činnost a zanikají. Nastává situace, že dlužní částky daně tak nemají být na kom vymáhány, když už, tak je tato činnost extrémně komplikovaná. Přitom krátce poté, jedny a tytéž fyzické osoby bezostyšně zakládají další firmy za účelem uskutečnění dalších dovozů, což neznamená nic jiného, než další daňové podvody.
 
DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU! 

Nyní máte možnost jednoduše podpořit ohrožené děti.  Zašlete DMS AMALKA na č. 87 777 a podpoříte ohrožené děti.
Příběh Haničky:  Hanička se narodila sedmnáctileté Haně, která sama vyrůstala v dětském domově. Brzy se u miminka objevila mentální porucha a Hana si na její výchovu sama netroufla. Po krátkém pobytu v dětském centru se dítě dostalo do pěstounské péče Jany a Petra - vedle svých dvou dětí tak přijali do pěstounské péče již třetí dítě. Pěstouni využívají služeb pracovníků občanského sdružení Amalthea a k výchově mentálně postižené Haničky mají dostatek odporné pomoci a podpory. Důležité je, že Hana má možnost se s Haničkou pravidelně setkávat a radovat se z jejích pokroků. Přesto, že Hanička nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, ví, kdo je její maminka a raduje se ze společně strávených chvil.
Dovolte, abychom Vás informovali o nové možnosti podpory občanského sdružení Amalthea, které poskytuje služby ohroženým dětem i ve vašem městě. O prázdninách byla zahájena veřejná sbírka formou dárcovské SMS. Je to jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovou zprávou podpořit jednoduše dobrou věc.  Podpořit nás můžete jednorázovým zasláním SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru DMS AMALKA. Telefonní číslo je jednotné pro všechny operátory. Pokud chcete činnost Amalthea o. s. podpořit opakovaně (po dobu 12 měsíců), zašlete na telefonní číslo 87 777 zprávu ve tvaru DMS ROK AMALKA.