CIHELNA 2011 přilákala na Kralicko tisíce lidí                 

Králíky (20. 8. 2011) – Vojenskohistorická akce CIHELNA patří tradičně k nejlépe navštěvovaným událostem Pardubického kraje. Letos k tomu na jejím 14. ročníku přispěly krásné počasí, zajímavé armádní ukázky i bohatý doprovodný program. Ocenili to i přítomní představitelé Pardubického kraje.
Letošní ročník CIHLENY se nesl v duchu Ostravské operace z roku 1945 a připomenul absurdní situaci, kdy pevnostní opevnění vybudované proti fašistům jim nakonec posloužilo k prodloužení bojů na konci války. „S pevnostmi je spojen osud naší země ale i mnoha konkrétních lidí. A mnozí s nimi spojují svůj život i dnes,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek a dodal: „Jsem rád, že se k příznivcům vojenské historie připojila i armáda, město Králíky a také Pardubický kraj. Postupně tak mohla vzniknout tato dnes už tradiční značka, která láká tolik lidí. Jménem celé samosprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří se na zprostředkování silných zážitků návštěvníků v tomto úžasném prostředí podílejí.
Pro Králicko má CIHELNA velký význam i z hlediska cestovního ruchu. Také letos nezůstali mnozí návštěvníci jen u samotné akce, ale vydali se i do dalších pevností v okolí, na Králický Sněžník anebo do dynamicky se rozvíjejícího střediska na Dolní Moravě. „Na Králicko putoval největší díl z evropských prostředků na cestovní ruch v našem kraji a začíná se to projevovat,“ poznamenal radní pro cestovní ruch Miroslav Stejskal. „Slyší na to i CzechTourism, který propaguje místní pevnostní turistiku včetně akce

 CIHELNA, oblast Králického Sněžníku a také místní rekreační střediska, která se už nesoustředí jen na zimní turistiku, ale mají co nabídnout i v létě,“ uzavřel radní Stejskal.
V informačním stánku města Králíky se na CIHELNĚ 2011 prezentovaly i Destinační společnost Východní Čechy a Pardubický kraj. Návštěvníkům nabídly poznávací počítačovou hru se slepou mapou -  Jak dobře znáš Pardubický kraj. Dobře se při ní pobavily zejména mladší ročníky. Odměnou byl všem chutný pardubický perník.

 

Zbraně a technika ze současné doby, tak i  historické z doby II. světové války. Foto Luboš Kozel