Železniční uzel Česká Třebová - PO Česká Třebová, DKV Česká Třebová,

ČD Cargo p.p. Česká Třebová a KCOD Pardubice pořádají


dne 24. 09. 2011 od 8.00 do 15.00 hodin

Den železnice
 

Program:

     Den otevřených dveří

        Program v Depu kolejových vozidel Česká Třebová:

ð   zdymezi DKV a ŽST dle níže uvedeného JŘ

ð   výstava lokomotiv na malé točně

ð   prohlídka správkárny DKV

ð   jízda na historické drezíně

ð   nehodový jeřáb EDK 750

ð   provoz průmyslové lokomotivy BN 60

ð   jízda na elektrické lokomotivě řady 111 za budovou UTK

ð   možnost prohlídky výukového střediska strojvedoucích ( trenažér řady 181) v budově UTK

ð   výstava kolejišť modelové železnice v budově UTK

ð   prodej propagačních a upomínkových předmětů

ð   občerstvení zajištěno

 

        Program v Železniční stanici Česká Třebová:       

ð  prohlídka objektu 019

 

ð  výstava

 

ð  prohlídka objektu 014

ð  prohlídka objektu 015

ð  v hale ŽST 

-  řízení provozu z hlavního panelu

-  centrum výpočetní techniky

-  požární techniky u budovy 019 a den otevřených dveří

   Jednotky požární ochrany

hasičské záchranné služby SŽDC Česká

   Třebová

-  řízení provozu vjezdového nádraží

-  automatický rozposun vlaků, řízený výpočetní technikou

-  prodej propagačních a upomínkových předmětů

 

K prohlídce DKV a objektu 014, 015 budou vypraveny zvláštní  vlaky
 

Trasa:                    Osobní nádraží, DKV, vjezdové nádraží a zpět

                             (s možností vystoupení a nastoupení na vjezdovém nádraží a v DKV)

Odjezdy ze žst (od 5. nást.): 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,            13.00, 14.00 hod.

Odjezdy z DKV směr vjezd: 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,  13.15, 14.15 hod.

Odjezdy z vjezdu: 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,     14.30 hod.

Odjezdy z DKV směr žst: 08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 13.40, 14.40 hod.

                                                                   (Jízdné zdarma)

Přístupová cesta do DKV:             podjezdem ze silnice směr Svitavy (možno parkovat uvnitř DKV)

Přístupová cesta k objektu 019:     podchodem u Korada

Přijměte srdečné pozvání pořadatelů akce