K problému příjmu digitálního televizního příjmu
v České Třebové  

Stížnosti občanů z České Třebové na digitální příjem se postupně množí.
Dnes jsem obdržel další takovou informaci z lokality Lhotka. Občan ze Lhotky píše: "Dřívější analogový příjem vyhovoval,nyní i po zakoupení antény s větším ziskem je obraz  nedostatečný, přebíhají různé čáry, někdy se úplně ztrácí příjem, zvláště s ohledem na počasí. Anténa byla všelijak natáčena, již nelze kvalitněji  přijímat. Myslím, že  by to byla možná podobnost s částí Pazouška, kdy bydlíme na stejně situované straně města, jen o něco dále."   Budu kontaktovat odbornou firmu, zatím k problému uvádím to, co lze  vyzkoumat na webech informujících o digitalizaci. Bylo by ovšem třeba získat názory daleko většího počtu občanů a to nejen stížnosti, ale také hlasy těch, kteří nemají s terestickým digitálním příjmem žádné starosti. Aspoň bychom poznali také procentové zastoupení nespokojených a spokojených a také jejich lokality na katastru města a mohli odhadnout počet domácností s omezeným příjmem.  Díky rozšířenému příjmu kabelové televize se na střechách domů objevují televizní antény jen sporadicky, proto je také poměrně málo nespokojených.

Řádný provoz k 30. 6. 2011 ukončilo současně 166 analogových vysílačů malého výkonu (164 analogových dokrývačů ČT1 a 2 analogové dokrývače ČT2, úplný přehled níže).  Česká televize již o vypnutí analogových vysílačů malého výkonu individuálně informovala úřady dotčených měst a obcí. Česká televize odložila vypnutí 7 analogových dokrývačů ČT1, které se měly dle původního plánu odmlčet 30. 6. 2011. Pro dané lokality bylo na základě kontrolních měření a analýz potřebnosti a vhodnosti rozhodnuto o vybudování digitálních dokrývačů ČT. Jejich spuštění lze očekávat během zhruba čtyř měsíců . Do té doby tedy zůstanou v příslušných městech a obcích v provozu analogové dokrývače ČT1.  Česká Třebová bohužel mezi tyto lokality nepatří, proto byl analogový signál dokrývače pro Českou Třebovou vypnut 30.6. 2011, ale hleďme, sousední Ústí nad Orlicí  dostane digitální dokrývač. Hloubka údolí, či hradba Kozlovského hřbetu je v obou městech zhruba stejná, jde snad jen o to,  jak velký počet občanů je postižen zhoršením nebo znemožněním příjmu.  Měli bychom tedy v první řadě zjistit, kolik občanů má potíže s příjmem signálu veřejnoprávní České televize a pak se obrátit na kompetentní místa. Výše uvedená tabulka ukazuje, že možnosti existují a  digitální dokrývač by pomohl podobně jako jinde. Možná mají všichni příjem přes satelit a kabelovou přípojku, nevím, nicméně i přesto by bylo v rámci solidarity důležité, aby se digitální terestický signál  na katastru města zlepšil.

Analogové vysílače ČT malého výkonu  

Původní termín vypnutí k 30. 6. 2011 odložen v těchto lokalitách (do dostavby digitálních dokrývačů)
Vysílač Program Kanál Okres Územní oblast Vypnutí
Bystřice nad Pernštejnem ČT1 34 Žďár n. S. Brno Odloženo
Dolní Dobrouč ČT1 27 Ústí nad Orlicí Trutnov Odloženo
Hlubočky ČT1 25 Olomouc Jeseník Odloženo
Králíky ČT1 37 Ústí nad Orlicí Jeseník Odloženo
Letovice ČT1 38 Blansko Brno Odloženo
Náchod ČT1 30 Náchod Trutnov Odloženo
Ústí nad Orlicí ČT1 26 Ústí nad Orlicí Trutnov Odloženo
 
Příklad nového digitálního dokrývače ČT - Náchod Vyhlídka ve zkušebním provozu. 

Česká televize posiluje dostupnost svého digitálního zemského vysílání v Náchodu. K 4. 7. 2011 zde spustila digitální převaděč sítě 1, prozatím ve zkušebním provozu.  V rámci druhé fáze své digitalizace, tedy dokrývání sítě 1, Česká televize spustila již 62. digitální vysílač malého výkonu. Ten posiluje dostupnost digitálního zemského vysílání ČT – multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi programy České televize – v Náchodu.  V pondělí 4. července 2011 Česká televize uvedla do zkušebního provozu digitální převaděč ČT v Náchodu-městě. Signál DVB-T je šířen na 53. kanálu v horizontální polarizaci, a to ze stanoviště Vyhlídka. Zdrojem pro tento digitální dokrývač je digitální vysílač ČT velkého výkonu Trutnov – Černá Hora. Zkušební provoz by měl na digitálním převaděči ČT Náchod – Vyhlídka probíhat zhruba následující jeden až dva týdny. Během této doby nejsou vyloučené úpravy některých parametrů digitálního zemského vysílání. Česká televize proto doporučuje divákům v Náchodu, aby s případnými úpravami zejména systémů společných televizních antén (STA) počkali do spuštění řádného provozu. O tomto kroku bude ČT samozřejmě informovat.  Česká televize tak umožnila divákům v Náchodě plynulý přechod od analogového k digitálnímu příjmu.
 
Obecná informace k digitalizaci

Digitální zemské vysílání (DVB-T) České televize šíří soubor vysílačů velkého a malého výkonu označovaný jako síť 1. Jejím provozovatelem je přímo Česká televize. V tzv. multiplexu veřejné služby divákům nabízí programy ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24 i sportovní ČT4 v digitální kvalitě a také digitální doplňkové služby jako je teletext a elektronický programový průvodce EPG. Síť 1 dosahuje dle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) od konce září 2010 pokrytí 99,9 % obyvatel České republiky. Digitální zemské vysílání lze přijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru s DVB-T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně nasměrovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostačuje jen ve výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu. Zásadní potíže může působit nevyhovující zesilovač či rozbočovač signálu. Při přechodu od analogového k digitálnímu příjmu je bezpodmínečně nutná odborná úprava převážné většiny systémů společných televizních antén (STA) v bytových domech. Více o digitalizaci České televize na stránkách internetového speciálu www.digict.cz, v teletextu ČT1 (strana 650) a v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Kdy bude moci bez dalších úprav přijímat signál ČT24 a ČT4 SPORT?
Přechod z analogového na digitální vysílání a tedy i konkrétní termín umožňující zahájit digitálního vysílání ve vaší oblasti určuje Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání vydaný jako nařízení vlády č. 161/2008.   Česká televize má ze zákona (§ 3) povinnost zajistit pozemním analogovým nebo pozemním digitálním vysíláním pokrytí 95% obyvatelstva. U programů ČT1 a ČT2 je to splněno, u programů ČT24 a ČT4 ještě ne, protože se ještě nepodařilo zrušit analogové a vybudovat digitální pozemní vysílací sítě v dostatečném rozsahu. Z tohoto důvodu jsme umístili své nové programy i do našeho družicového vysílání, aby naši diváci měli možnost jejich příjmu alespoň touto cestou.