V pondělí 15.08.2011 navštívilo naše město 25 Italů z oblasti Brianza, členové klubu caravanistů A.B.C., tedy Associazionne Brianza Campeggiatori.  Přijeli z Prahy v jedenácti italských obytných autech (karavanech), které na celý den zaparkovali v klidové zóně Starého náměstí.
Do České  republiky přijeli Italové  z našeho partnerského města a okolí při příležitosti 77. ročníku mezinárodního srazu karavanistů (italsky camperů), který se konal ve dnech 5. – 14.08.2011 v prostoru Pražského výstavního areálu v Letňanech. Toto pražské setkání organizačně zajistil ÚAMK  ve spolupráci s Federací campingu a caravaningu České republiky. Dle informace vedoucího skupiny byla italská skupina z Agrate  jen malou částí všech účastníků, kteří do Prahy dojeli cca 600 auty z celého světa včetně Koreje a dalších vzdálených států.  Návštěvu našeho města domluvila paní Maria Carolina Corna, jedna z učitelek agratských škol, která již v České Třebové letos pobývala a současně je manželkou jednoho z funkcionářů klubu caravanistů A.B.C.  Po dohodě s vedením města se tak podařilo programově naplnit celý jeden pobytový den v České Třebové. Začal  slavnostním přivítáním před radnicí s chlebem a solí, slavnostním přijetím starostou města a velmi srdečnou besedou v obřadní síni, kde si naši hosté prohlédli  také kroniku věnovanou partnerským vztahům města Česká Třebová a našeho italského partnerského města. Zapsali se do pamětní knihy města a předali místostarostce Ing. Jaromíře Žáčkové, která skutečně profesionálně dokázala zvládnout roli hostitelky, představitelky města i tlumočnice, zajímavé dárky a upomínkové předměty. Také všichni členové italské skupiny si obdrželi tašku s malým dárkem a upomínkou na naše město. Potom ve skupině a pěšky prošli naše město. Prohlédli si Pernerovo náměstí, městský park Javorka, zimní stadion, kde bylo právě zahájeno ledování, a také kostel a rotundu sv. Kateřiny a vydali se také do Bezděkova do Domova pro seniory. Po přenocování v blízkosti fotbalového stadionu naši hosté pokračovali dále do Polska, někteří se vraceli do Itálie. Návštěva další zájmové skupiny z našeho partnerského města je důkazem že spolupráce mezi městy v různých zájmových oblastech je stále  rozvíjena. Česká Třebová se stává na mapě česko-italské spolupráce velmi vyhledávaným a populárním městem.