Oredo odkrylo návrhy jízdních řádů:
kde je slibované zvýšení počtu spojů?  

Místo slibu zlepšení jde ve skutečnosti v řadě případů o úbytek spojů
Jízda do Ústí n.O. se prodlouží zajížďkou na lhotecké sídliště, počet spojů se sníží, linka městské dopravy bude zrušena. To ovšem při zavedení nového systému dopravy nikdo neuváděl... 

Další  podivnost: připomínky občanů chce OREDO pouze přes starosty!
Jako by občan sám nebyl pro společnost OREDO dostatečně kvalifikovaným subjektem, se vším je třeba obtěžovat samosprávu. Občan sám má právo vznášet připomínky a požadovat odpovědi, rady a řešení.  OREDO není Bůh, který je vševědoucí, potřebuje podněty přímo od občanů a nikoliv filtrované přes samosprávu. To ovšem neznamená, že by zástupci samosprávy se neměli  angažovat.  Domnívám se však, že dozrávají podmínky  pro petiční akci, protože navržený jízdní řád, diametrálně odlišný od předchozího a vlastně ještě současného stavu bude totiž znamenat omezení a nikoliv zlepšení nebo zvýšení počtu spojů. Nemůže přepravit hlavně ve špičkách  potřebný počet cestujících, ve špičkách není dostatečná kapacita spojů. Jen v České Třebové budou zrušeny linky 700 943, 700946, 700947, 680811, nová je linka na Svitavy (7 spojů), která však jen doplňuje spoje do Semanína ušetřené na jiné lince na Litomyšl a dva spoje linky 250 na Rychnov n. Kněžnou jsou zavedeny bez možnosti nasedat na Parníku. 

Při všech prezentacích bylo vždy zdůrazňováno, jak se navýší počet párů spojů. Vzpomeňte si, jak starosta Dlouhé Třebové tomu příliš nevěřil a správně požadoval zachovat zastávky vlaků v obci. Nyní máme návrhy jízdních řádů zveřejněny a můžeme je posoudit, přepočítat. Ve skutečnosti navýší pouze autobusová doprava na Litomyšl, o 1 spoj pak linka na Skuhrov a vzniká nová trasa ČT - Semanín - Zádolka - Třebovice - Opatov - Lanškorun, jejíž zřízení bylo vynuceno omezením železniční dopravy na trati 260 na Svitavy (omezením zastávkových vlaků). Jinde je přínos nového dopravního systému sporný, nebyly vyslyšeny oprávněné připomínky občanů.  Město ustoupilo od zavedení MHD "Radiobus", neboť  "OREDO vše zajistí", ale pravda je jiná. Chtěli jsme veřejnou dopravu ve městě s pomocí systému zavedeného firmou Audisbus posílit a zkvalitnit. Byl prosazen jiný návrh - v řadě případů se "od zeleného stolu" ruší plně využívané spoje bez náhrady, ruší se autobusové zastávky u Lokodepa, Zásobovacího skladu a v podstatě také ve Svinné.

Linka Česká Třebová - Ústí nad Orlicí a zpět 
Nyní má ve všední pracovní dny celkem 35 spojů v každém směru, v neděli jede pětkrát denně. V návrhu se počet spojů scvrknul na 23 v pracovní dny a počet spojů a návrh JŘ o sobotách a nedělích nebyl dosud zveřejněn.  Návrh  nového jízdního řádu najdete ZDE Navíc zde "odborníci" z formy OREDO popletli pořadí zastávek, takže autobusy  mají zastavovat u Primony, pak na sídlišti Lhotka a teprve potom na Parníku u školy.  Zajížďka na sídliště podle JŘ zabere 4 minuty. Naprosto nedostatečně je zajištěna ranní špička, spojů zde rapidně ubylo. Zejména ze sídliště Lhotka to nebude fungovat bez posily. Není akceptován požadavek na přímé ranní spoje na Rybník a k lokomotivnímu depu, kde se zastávka ruší, ačkoliv se jedná o potřebnou dopravu lidí do zaměstnání a dětí do mateřské a příp. i základní školy. Na trase na Ústí n.O: chybí rychlíkové spoje, vše je vedeno přes Dlouhou Třebovou.
 
Linka Česká Třebová - Litomyšl - Dolní Újezd a Proseč
Linka byla prodloužena  na Dolní Újezd zřejmě pro lepší oběh autobusů, ale to  přímo s obslužností města nesouvisí.  Spoje jsou pravidelné a přibyl zde i noční spoj k rychlíku Excelsior, pokud bude ovšem využit.  Autobusy ovšem přestávají  zajíždět do Svinné (až na jediný poslední večerní spoj), proč jsme tam budovali drahou zastávku?  Nikdo  ze města se proti tomu při konzultacích neozval?   Místo 18 spojů o pracovních dnech jich však pojede více - napočítal jsem jich 24. V tomto smyslu se jedná o podstatné zlepšení. V jízdním řádu linky je však pro směr do Č.Třebové zavedena současně zastávka "Trávník" i  zastávka "Beseda", ačkoliv je učena pro opačný směr cesty.  Návrh nového jízdního řádu najdete ZDE
 
Linka Česká Třebová - Rybník - Lanškroun
Slučuje v sobě stávající linku na Lanškroun a ještě linku bývalé městské dopravy. Na těchto linkách jezdilo do Rybníka dosud 16 spojů, podle návrhu to bude spojů jedenáct. Bohužel právě vůbec žádný spoj do Rybníka nejede v době mezi 7 a 8 hodinou, kdy chodí děti do školy a rodiče vozí děti do MŠ. Vůbec se nepočítá s obsluhou zastávek u Lokomotivního depa a s přímými spoji na Parník, případně na Lhotku, což  dosud bylo běžné. Nový návrh  zajištěný organizátorem veřejné dopravy OREDO tedy znamená pro Rybník jasné zhoršení. Autobusová linka do Lanškrouna je vedena všemi spoji navíc další zbytečnou odbočkou přes Anenskou Studánku až k Trpíku, než autobus dojede ze Třebové do Lanškrouna, tak najede daleko více kilometrů. Jízda trvá 50 minut, jezdit touto linkou až na konečnou do Lanškrouna znamená utrpení.  Návrh nového JŘ linky na Rybník a Lanškorun najdete ZDE
 
Linka Česká Třebová Skuhrov - Ostrov
V dosavadním  JŘ  bylo 5 spojů v pracovní dny, nyní je 6 spojů odjíždějících do Skuhova, nově i večer kolem 20. hodiny, zpět jede 7 spojů, také ráno před pátou. Došlo ke zlepšení. Návrh jízdného řádu najdete ZDE
 
Linka Česká Třebová - Semanín -  Kozlov - Litomyšl
Ze Třebové dosud směr Semanín obsluhovalo v pracovní dny 16 spojů, z toho 3 dojely jen do Borku a do Litomyšle jich dojelo sedm. Ostatní končily v Semaníně nebo v Kozlově. Podle návrhu zde bude nyní jezdit 8 spojů, z toho jeden dopolední jen do Semanína. Semanín bude ale také obsluhován  novou linku na Svitavy, kde pojede dalších 7 párů spojů. Pro Semanín to je určité zlepšení. Zhoršení nastane u obsluhy obce Kozlov, kde bude nyní méně spojů, některé časy budou muset občané z Kozlova vypustit. Navíc jde i o turisticky atraktivní oblast, zhoršení není žádoucí.   Návrh jízdního řádu najdete ZDE
 
Linka Česká Třebová - Přívrat -Řetová - Vysoké Mýto
Linka také nahrazuje zrušenou linku ČT - Přívrat - Řetová - Řetůvka - Ústí n.O. I zde dochází ke snížení počtu spojů proti současnosti.  Nyní zde pojede v pracovní dny  z České Třebové jen šest spojů, které bude chtít OREDO jistě v době prázdnin ještě omezit. V současném jízdním řádu jede na trase přes Přívrat a Řetovou, která má hlavní význam pro frekvenci cestujících z České Třebové je  9 spojů na vysokomýtské lince a další 2 spoje na zrušení lince 700943 do Ústí n. O. Linku využívali hlavně ráno do Třebové žáci ZŠ z Řetové a Přívatu, dosud pro ně ráno jezdily dva spoje, nyní pojede jediný. Jízdní komfort se tedy jistě zhorší.
Návrh jízdního řádu linky najdete ZDE
 
Linka Česká Třebová - Semanín - Opatov - Svitavy
Na lince jezdí sedm párů spojů. Dosud byla v provozu pouze linka Svitavy - Opatov - ČT - Ústí n.O.  s jediným spojem. Jsem zvědav jak bude linka využita. Cesta nevede přímo, ale oklikami a jízda do Svitav trvá 54 minut. Za tuto dobu bychom byli vlakem ve Svitavách a zase zpátky.  Kdyby se tato linka zrušila a obnovily zastávkové vlaky, jistě by autobus mohl jezdit jinde a více smysluplně. Uvidíme.  Návrh jízdního linky  najdete  zde. Linka zvyšuje obsluhu obce Semanín a části Borek, resp. nahrazuje úbytek spojů na lince na Pazuchu a Litomyšl. 
 
Linka Česká Třebová - Ústí n.O. - Rychnov nad Kněžnou
Česká Třebová jako cílová stanice není na této lince není vlastně ani uvedena. V podstatě to je tak, že dva spoje z linky Rychnov - Ústí zajíždí až na terminál Jana Pernera a mezitím nikde nezastavují. Podle dřívějšího ohlášení měla tato linka jezdit v dvouhodinových intervalech a měla také zastavovat na Parníku. Jak je vidět, skutečnost je zcela jiná,  uvedené spoje mají spíše zavést cestující  z Rychnovska na vlakové spoje v České Třebové a lokální obsluha území jimi tedy zajištěna příliš není.  Návrh jízdního řádu linky v prac. dny najdete ZDE a návrh JŘ na víkendy najdete ZDE
Pro porovnání doporučuji nahlédnout na současně platné jízdní řády linek na Českotřebovsku, které najdete jako pdf soubory na tomto odkazu http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=4&c=7
 
Závěr:  Současný I. návrh se jistě ještě změní, musíme ale společně působit, aby byla změna dostatečná. Domnívám se, že by prospělo zveřejnění souboru připomínek ze strany města  organizátoru dopravy a následně i odpověď, kterou dostaneme. Tak to alespoň dělají na úředních deskách menších obcí. Občané by pak měli přehled o tom, jak byly podněty občanů vyřízeny a  jak se k nim organizátor dopravy vyjádřil. Stálo by také za to přepočítat počet spojů a ujetých kilometrů v současném jízdním řádu s tím co je nyní navrhováno, aby se  ukázalo o jaké zvýšení výkonů v autobusové přepravě se jedná.  Při několika zrušených linkách a omezení spojů existuje totiž podezření, že  se výkony autobusové dopravy vlastně nezvyšují. Jistě to je ale možné snadno prokázat.