Jak se stavěla horní kašna Na Splavě                                    
Fotografoval a pečlivě vybíral Martin Šebela.