Návrh nového jízdního řádu zveřejněn.
Posílejte připomínky

            Už jsem si zvykl, že se v pozici krajského zastupitele a spolupracovníka hejtmana musím zabývat problémy z nejrůznějších oblastí. Jako Třebovák jsem si vědom, že vedle zájmů kraje jako celku zastupuji veřejnost také z našeho města. Proto se snažím zejména o to, aby naše město odolalo veškerým atakům na omezení vybraných veřejných služeb. A že jich v minulých letech nebylo málo. Namátkou bych připomněl zajištění dopravní obslužnosti a letitý boj za zastavování vlaků vyšší kvality, situace ve školství, dotační politika, apod. Nikdy by mě ovšem nenapadlo, že budu muset podrobně studovat návrhy jízdních řádů, když je zde řada zaměstnanců, kteří by měli být odborně zdatní a fundovaní, aby návrhy připravili kvalitně. Bohužel stalo se tak. Po vlakové dopravě a nalezení tolik potřebného kompromisu jsme u dopravy autobusové. Na základě podnětů od veřejnosti, zastupitelů i redakce ČtZ jsem uspořádal jednání, na kterém jsem s autory jízdních řádů přímo dané problémy projednal a byla mi přislíbena náprava. K jednotlivým bodům:

  1. Na lince Česká Třebová – Litomyšl – Proseč bude nejen zachováno zajíždění autobusů do připojené obce Svinná, ale na základě zjištění budou vedle stávajících spojů na tuto zastávku zajíždět i další, a to v pravidelném intervalu.
  2. Linka Česká Třebová – Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí je plánována v taktových intervalech. Návrh skutečně nepočítal s tím, že ve vybraných časech jede několik vozů naráz, proto by mohl nastat kapacitní problém. Tato linka je nejvytíženější v okrese Ústí nad Orlicí už proto, že spojuje souměstí o přibližně 30 tisících obyvatel. Do jisté míry plní úkoly MHD. Bude proto pracovníky společnosti OREDO znovu prověřena kapacita jednotlivých spojů a navrženo takové řešení, aby byli odbaveni pokud možno všichni cestující.
  3. Linka Česká Třebová – sídliště Lhotka – Rybník – Kovárna bude s největší pravděpodobností zachována v celém ramenu, protože se ukazuje její nenahraditelnost. Bude tedy otázkou dalšího posouzení v jakých intervalech a časech bude navržena definitivně. Tímto by se řešil pochopitelně problém dojíždění dětí do mateřské a základní školy v obci Rybník.

V ostatních případech se osobně domnívám, že návrhy společnosti OREDO mají svoji logiku a přináší zlepšení, zpřehlednění a zefektivnění. Na obhajobu navrhovatelů musím uvést, že se jedná o zásadní změnu v celém kraji a není jednoduché ji připravit. Doposud platné jízdní řády téměř neprošly zásadní změnou za několik desítek let. V současné době se mění celková filozofie a náhled, který cestující ocení až ve chvíli, kdy bude fungovat delší dobu. Odjezdy autobusů v daném směru vždy ve stejnou minutu, apod. Přínosem bude i nový tarif, jehož zavedení bude součástí celého systému.

Na závěr si dovolím upozornit, že návrhy nejsou definitivní a procházejí připomínkovým řízením až do 16. září. Do této doby se může každý vyjádřit. Pracovníci společnosti OREDO mi slíbili, že na každý podnět bude reagováno a opodstatněným požadavkům bude v rámci možností vyhověno. Osobně budu dohlížet nad tím, jak bude tento proces probíhat. Považoval bych za hrubou chybu, kdybychom nevychytali mouchy ještě před zavedením systému.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Krajský zastupitel a poradce hejtmana PK