Středisko Javor hlásí:                                                              

Letní tábor českotřebovských skautů ze střediska Javor na táboře Polských harcerů z Olawy v „Lubiatowu“ 

 
Ve dnech 23.7. – 7.8.2011 se III. chlapecký oddíl střediska Javor zúčastnil letního tábora polských Harcerů z  partnerského města Olava v Polsku. Důvodem naší účasti na uvedeném česko-polském táboře byla dohoda z loňského roku, kdy jsme po návštěvě jejich tábora přislíbili účast našeho oddílu výměnou za návštěvu polských Harcerů na našem táboře v příštím roce v Hoštejně. Ještě před naším odjezdem navštívila skupina 5 harcerů z Olawy náš letní tábor ve dnech 2.7.- 9.7.2011, který se konal v Zadním Arnoštově.
Tábor se nachází v severním Polsku u obce „Lubiatowo“, která se nachází na pobřeží Severního moře a je vzdálena cca 720 km od České Třebové. Dne 23.7.2011 v ranních hodinách odjela skupina 23 skautů vlakem do Wroclavi a následně autobusem do Lubiatowa, kam dorazila v nočních hodinách po cestě, která trvala 15 hod.
Na táboře jsme již byli očekáváni a srdečně přivítáni. Tábor se nachází v borovém lese a je vzdálen cca 200 m od moře. Po přivítání jsme obsadili přidělené stany a šli spát. Druhý den ráno nás přivítala sluneční obloha a my se začali seznamovat s chodem tábora. Tábory jsou ve skutečnosti dva, kde v jednom jsou vlčata a světlušky (tzv. Zuchy – ve stáří do cca 10 let) a ve druhém Harceři. Na táboře již běžela celotáborová hra s názvem „Po stopách Robinsona Grusoe“, a jednotlivé oddíly Harcerů (celkem 5 skupin) již měly splněny některé úkoly z této hry a my jako šestý oddíl jsme se hned zapojili do uvedené hry.
Každý den měla jedna skupina službu a ostatní žili plným táborovým životem, kde je program kromě her zaměřen na koupání v moři, hry v lese a další činnosti spojené s výukou, rukodělnou činností a dalšími aktivitami. Večery byly věnovány soutěžím ve zpěvu, znalostním soutěžím a také nás čekali tři táborové ohně. Přestože nám další dny počasí nepřálo, tak nám harceři připravili výlet do přímořského přístavu „Gdaňsk“, kde jsme si prohlédli historickou část města, památník skautů, kteří zemřeli během II. světové války. Po té jsme se přesunuli do nedaleko vzdáleného námořního přístavu „Gdyně“, kde jsme obdivovali jak osobní zámořské lodě tak především ruch v nákladním přístavu, kde se zaoceánské lodě plnily různým zbožím. V tomto přístavu jsme také vyjeli historickou lodí na plavbu po moři, při které jsme si užili mořských vln a kolébání lodi jako staří námořníci.
Po několika dnech, kdy se počasí konečně umoudřilo, jsme společně s polskými Harcery vyrazili na celodenní výlet do přímořského města „Leba“ v jehož okolí se nachází „Sloviňský národní park“. Park je tvořen sladkovodním jezerem, ale především nádhernými písečnými dunami velkých rozměrů, kde si připadáte jako na africké Sahaře. U nás v Čechách přece jenom nic podobného není. Večer pak ještě byla připravena táborová diskotéka. Další dny jsme se plni elánu díky slunečnému počasí konečně vrhli do moře, které nás sice zaskočilo svou nízkou teplotou, ale zato odměnilo pěknými vlnami, ve kterých jsme se mohli vyřádit.
Večer 1. srpna nás čekal slavnostní táborák. Tento den je v Polsku státní svátek a je spojen s povstáním Varšavského lidu proti fašizmu během druhé světové války a je významný i pro polské skauty, kteří se do tohoto povstání zapojili, a mnoho jich zahynulo. Na další den byla podle deníku jednoho z Varšavských mladých obyvatel připravena celodenní hra s námětem z  tohoto povstání. Tato hra všechny velmi zaujala a mohli si vyzkoušet, jak by obstáli v těžkých podmínkách doby.
Ještě nás čekal výlet podél pobřeží na 10 km vzdálený maják, který v noci osvětluje pobřeží. Maják se jmenuje „Stilo“ a je umístěn na pobřeží na kopci a je na něm i rozhledna, ze které je krásný výhled jak na moře, tak i do vnitrozemí. Celé pobřeží Polska je lemováno soustavou majáků a překvapilo nás, že i v dnešní moderní době ukazují plovoucím lodím cestu a i přes moderní techniku, kterou jsou lodě vybaveny, jsou stále využívány.
Přes náš čtrnáctidenní pobyt na uvedeném táboře vše velmi rychle uběhlo a již se blížil náš návrat k domovu. Čekala nás noční cesta autobusem zpět do Wroclavi a pak cesta vlakem s přestupem v Klodsku a pak již v Ústí nad Orlicí a příjezd do deštivé Č. Třebové. Náš čtrnáctidenní letní tábor v Polsku společně s harcery z Olawy uběhl velmi rychle a můžeme se těšit na říjnový příjezd „Olawských harcerů“ do České Třebové na turnaj v ringu.
Jestliže chodíš do školy a chtěl bys zažít něco podobného, tak neváhej a přijď na první schůzku 3. chlapeckého oddílu, která se bude konat v pátek 9. 9. od 16:00 hod. u skautského domova Pod Horama. Více o oddílu a spousty fotografií z akcí si můžeš prohlédnout na našich oddílových stránkách http://trojka.e-skaut.cz
Účast českotřebovských skautů na letním táboře polských „Harcerů“ se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Česká Třebová. Oběma institucím tímto děkujeme.
                                                                                                  III. chlapecký oddíl střediska Javor Česká Třebová