ZO ČSOP Zlatá studánka - Ekocentrum Červenka, ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
připravila na září 2011:

PŘEDNÁŠKY:
19.9. v 18.00 hod. PŘEDNÁŠKA - DR. JIŘÍ ŠTYRSKÝ: ŘECKÉ OSTROVY – JIŽNÍ KRÉTA
Zajímavé a poučné vyprávění bude doplněno promítáním fotografií.
 
CVIČENÍ:
6.9. v 18.00 hod. První cvičení pro zdraví - JÓGA
Malá tělocvična ZŠ Habrmanova v České Třebové.
 
DÍLNY:
12.9.v 13.30 hod. KROUŽEK PALIČKOVÁNÍ S DANOU BENEŠOVOU na ZŠ Habrmanova
V ceně za půl roku pro děti 500,- Kč, dospělí 1000,- Kč je veškerý materiál a zapůjčení herdule a paliček.
Je vhodné jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Pravidelně probíhají  od 13.30 do 18.00 hod. dvě učební jednotky.
Kroužek je zřizován Domem dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí. 
 
POBYTY V PŘÍRODĚ:                
25.9. – neděle: DEN BEZ AUT - CYKLOVÝLET:
Česká Třebová – Letohrad  MUZEUM ŘEMESEL.
Start je v 9.00 hod. na Starém náměstí s pojízdným kolem. Návrat do 18.00 hod.
Zkusme alespoň jednou za rok si naplánovat celý den tak, abychom ke své jízdě nepotřebovali automobil. Pojeďme společně na pohodový výlet na kole!! Po trase cyklostezky bez velkých kopců!! V Letohradě je možnost návštěvy Muzea řemesel a oběda.  Výletu se mohou zúčastnit i pěšáci, kteří si přiblíží cestu vlakem. Prosíme o nahlášení účasti: Jana Černá 739 065 958 nebo zlatastudanka@seznam.cz
 
Připravujeme na říjen:
8.10. Výjezdní seminář za geologickými zajímavostmi Orlických hor.  Odborným průvodcem nám bude RNDr. Svatopluk Šeda.
10.10. Přednáška s Dr. Jiřím Štyrský: Doteky a dobrodružství, setkávání s divokými zvířaty a přírodními národy. 
15.10. Výjezdní seminář – Naučná stezka Hřebeč (Moravská Třebová)
20.10. Den stromů v EC Červenka ve spolupráci s odborem ŽP Městského úřadu Č. Třebová.
 
DÁLE NABÍZÍME:
·     Každé úterý od 18.00 – 19.30 hod. cvičení pro zdraví – JÓGA na ZŠ Habrmanova.
·     Pravidelná  Ekoporadna pro veřejnost:
       pondělí: 12.00-16.00 hod., čtvrtek: 8.00-12.00 hod.