Jak můžeme sledovat z deseti fotografií Martina Šebely, tak se  pěší zóna na Slavě a přilehlé prostory v sousedství Riegrovy ulice rychle mění. Snímky dokončovacích prací byly pořízeny ve dnech 17. a 18. srpna 2011.