Další schůze občanského sdružení Nádraží nedáme začala v sobotu 20. 8. již v 9 hodin ráno prací a happeningem, při kterém parta  přihlášených lidí v čele s předsednictvem sdružení zahájila nebývalou akci - úklid nádraží. Byly rozděleny úkoly a zabezpečen dostatek nářadí a materiálu. Pečlivě uklidila prostory pražského nástupiště, opatřila květinovou výzdobu a ošetřila stávající zeleň. Byly vymeteny všechny pavučiny i ve velkých výškách, umyta okna a vydrhnuto nástupiště. Současně si všichni mohli dobře prohlédnout veškeré prostory této historické budovy, nedávno prohlášené za kulturní památku. Teprve po akci odpoledne začala členská schůze a po více než hodinovém jednání také  srdečná volná zábava...... Byla to tedy celodenní akce, na které se sem tam také mihla některá regionální média. Ukázala, že občanské sdružení Nádraží nedáme má velkou kolektivní soudržnost, dokáže na sebe nabalovat další a další osobnosti a kapacity, které se neštítí ani manuální práce.   (Fotografie ze soboty odpoledne).
K hlavním problémům řešeným na odpolední schůzi.  Hlavním bodem programu bylo seznámení se stavebně technickým hodnocením  chráněné budovy nádraží. posudek byl vypracován pro ministerstvo kultury a i když jeho kompletní znění o.s. zatím neobdrželo, tak pozvalo na jednání odborníky, kteří na něm pracovali. Bylo konstatováno, že budova je staticky nedotčena,  řádně stavebně založena, v překvapivě dobrém stavu jsou i nyní nepoužívané prostory (např.  byty v 1. poschodí budovy).  Byty jsou prakticky připraveny po minimálních úpravách interiéru k nastěhování, jsou zde i  před časem rekonstruované sítě. Žádné dřevní konstrukce nejsou nijak poškozeny ať případným zatékáním, ani tesaříkem nebo červotočem, budova je připravena k opravě  či úpravě. Odborníci odhadli, že oprava s restaurováním všech prvků v původním materiálu a provedení (jak se na kulturní památku sluší), by při objemu stavby a sazbě 7500 Kč/m3 stála do 40 milionů korun. Nikoliv tedy 80 či 100, jak uváděly jiné zdroje  od bývalého vedení města Ústí n.O. (Richard Pešek) nebo SŽDC.  Bylo také konstatováno, že budova má řádné založení a z původních sklepních prostor byl  zřejmě v šedesátých letech vybudován Kryt CO, řádně obhospodařovaný do podzimu roku 2006.  Toto zjištění ukazuje na to, jak tendenční a účelové jsou sdělení SŽDC, která se snaží všemožně zabránit tomu, aby musela tuto budovu převzít a využít, raději bude stavět na jižní straně budovu novou.  Nejzajímavější z celého dne byla prohlídka "nádražního baráku" a zjištění velmi dobrého stupně zachovalosti (proti původním předpokladům). Doufejme, že se to obrazí i v "Besserově studii". Průzkum ukázal, že lze bez problémů budovu napojit i na podchod  k nástupištím a využít ji i k umístění IT technologií pro řízení dopravy.  Pro tento účel ale SŽDC navrhuje 600 m2 velký prostor. Počítače údajně nejde umístit do historické budovy. SŽDC uvádí, že prostory musí být nové, klimatizované a hodně velké. (jako ve stanici Choceň). Zde je sice historická budova nádraží nevyužitá, ale pro IT technologie je  upravena budova bývalého skladiště, využitá pro výpočetní techniku asi z jedné šestiny a to v prostoru, který žádnou klimatizaci nemá. Jde tedy především o neochotu, pomocí nepravdivých tvrzení posouvat řešení ve prospěch stavby dalších zbytečných staveb, dále tunelovat státní rozpočet.  Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel naznačil další směr postupu. Občanské sdružení má nyní dostatek informací a podkladů pro to, aby mohlo samo navrhovat další využití budovy. Ukazuje se, že není ani přesně určen tvar budoucího kolejiště a tak je možné řešit i několik variant. všechny by měly uspořit státnímu rozpočtu peníze a současně dobře využít historickou budovu - kulturní památku. ve svém snažení má nyní občanské sdružené důležitého spojence, Pardubický kraj. Náměstek hejtmana a radní pro dopravu Jan Tichý prosazuje šetřit a novou zbytečnou budovu nestavět. Důležitý je také postoj města. Město Ústí nad Orlicí sice nejdříve také využití historické budovy pro provozní účely  podporovalo, po schůzce s investorem (SŽDC) se zdá, že otáčí a přeje si stavbu nové budovy, byť se ještě přístup k nádraží z města, nyní kritizovaný jako vzdálený, ještě více prodlouží. Novou budovu jednoznačně požaduje Osadní výbor Kerhartice.  Rozhodnuto není,  po provedení stavebně technického průzkume se šance na využití historické budovy zvýšily. Navíc se ukazuje paralela s nádražím ve Všetatech, které je obdobného typu, opravené a dobře slouží.  K dalším úkolům sdružení se rozvinula široká debata.
 
Uklizené nádraží