Českotřebovský deník  262/2011   (30.9.)                               
Uzlová kotelna ČD se modernizuje  

V příštím týdnu bude probíhat navážení materiálu na filtr a další věci okolo rekonstrukce kotle K 3, který umožní další zvýšení výkonu kotelny a zlepší také ekologické ukazatele. V provozu je nová výměníková stanice na Novém náměstí 1741, kterou provozuje firma TEZA s.r.o. Má opravu špičkové parametry. Investor - ČD má  stavební povolení na další etapu a probíhají práce na napojení dalších dvou výměníkových stanic  na sídlišti Trávník. Tím se levné teplo dostane do větší části města. Do konce měsíce října podává DKVí   žádost na nový kotel a na rekonstrukci rozvodů (z operačního fondu MŽP). Využití biomasy plánuje i Město Česká Třebová, které oprášilo dříve připravovaný projekt "Centrum nakládání s odpady", který umožní energetické využívání biomasy a dalších odpadů  právě v uzlové kotelně ČD. Škoda že Město Česká Třebová trochu zaspalo, neboť ČD - DKV v žádosti o dotaci jako zdroj biopaliva uvést nemohly. Přitom  Č. Třebová má nemalé možnosti biomasu dodávat, dlouhodobě se na to připravovala a uzlovou kotelnu bude mít Eko Bi mít od sběrného dvora doslova "přes plot".  V žádosti o dotaci DKV  uvádělo pouze  zdroje paliva mimo naše město.
 
PRODÁME RODINNÝ DOMEK (LEVOU ČÁST DVOJDOMKU) SE ZAHRADOU V ČÁSTI PARNÍK U PLAVECKÉHO BAZÉNU. Kontakt : 724 500 167,  602 651 172
 
Otevřeno - zavřeno 

Média uvádí  výsledky hodnocení měst, obcí a státních institucí v oblasti informování veřejnosti a ukazují, jak volí různá města různý přístup.  Myslím, že v otázce informovanosti občanů má co dohánět také město Česká Třebová. Posuďme to např, na dvou dále uvedených usneseních z posledního jednání rady města informujících o poskytnutí dotací. Zatímco u prvního usnesení 882jde o přijetí dotace z  krajských zdrojů tak je přesně účel dotace uveden, tak u druhé dotace (hned následujícího usnesení rady města č. 883), která směřuje z městského rozpočtu k soukromé společnosti  je účel dotace skryt někde "v textu předloženého návrhu", přestože jde o peníze daňových poplatníků tak se o účelu dotace nic nedozvědí nebo jen tehdy, když se speciálně dotážou, což udělá zřejmě málokdo. (Přitom návrh na dotaci bude zřejmě znamenat změnu rozpočtu města).V této oblasti informování veřejnosti vidím určité rezervy, usnesení by mělo být rozšířeno. Podobně  bylo letos pro veřejnost "zkráceno" usnesení zastupitelstva města z jednání 1. srpna 2011, pojednávající o prodeji části pozemku pro vybudování zimního parkoviště na Kozlovském kopci.  Zatímco v plném textu usnesení, určeného zastupitelům,  je vše v pořádku a je zde vše co je potřeba, je v "internetové podobě" nejen zkráceno jméno prodávajícího  na iniciály (což je v souladu se zákonem), ale navíc zde není uvedeno, za jakou cenu město pozemek odkoupilo. Tento údaj tam samozřejmě uveden být měl, není žádný důvod proč jej zamlčovat, jde o veřejné prostředyk a jejich využití. (Jde o usnesení ZM č. 101/2011, které by mělo být ve zveřejněném textu opraveno, doplněno). Srovnejte tedy následující usnesení:

 

č. 882
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. OŠKT/11/20944 o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653 a Pardubickým krajem, poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu. Dotace ve výši Kč 36.500,- je určena Základní umělecké škole Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová, IČ 72085355  na pořízení ozvučovaní techniky a vybavení pro školní taneční orchestr.
č. 883
Rada města doporučuje zastupitelstvu města  schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši  62.832,- Kč, se společností OIK TV s.r.o., IČ 25927281, se sídlem Trávník 1906, zastoupené panem Martinem Vašíčkem, jednatelem společnosti, v textu dle předloženého návrhu.
 
Neporazitelnost volejbalových elévů pokračuje 


Za krásného slunečného počasí se uskutečnilo druhé kolo krajského přeboru přípravek chlapců v domácím prostředí Na Skále. Po prvním kole se družstva rozdělila do dvou výkonnostních skupin. V turnajích se hraje o postup a sestup v těchto skupinách. Naši nejmladší volejbalisté neokusili ani ve druhém kole hořkost porážky a bez ztráty setu v domácím prostředí opět zvítězili. Přípravka  postupně porazila družstva Svitav, Chocně a Litomyšle.
Českou Třebovou reprezentovali:    Lukáš Vašina, Martin Blažek, Tomáš Strnad.  Chyběl: Tomáš Smola

 

Výsledky: 
T.J. Sokol Česká Třebová II.  -   VK Litomyšl 2:0 (25:17,25:13))                                                                                
T.J. Sokol Česká Třebová II.  -   TJ Svitavy „A“           2:0     (25:15,25:9))                                                     
T.J. Sokol Česká Třebová II.  -   TJ Svitavy „B“           2:0     (25:15,25:9))                                                   T.J. Sokol Česká Třebová II   -   VK Choceň                 2:0     (25:17,25:15)
 
Tabulka soutěže Krajský přebor přípravka chlapců 25. 9. 2011 Česká Třebová
A skupina o 1. – 5. místo                 B skupina o 6. – 9. místo
 
1. Č. Třebová II.                                 1. Česká Třebová A
2. Choceň                                             2. Lanškroun
3. Litomyšl                                            3. Č. Třebová B
4. Svitavy B                                           4. Svitavy C
5. Svitavy A
 
Celkové pořadí:
 
1. Česká Třebová II.                          32b      12 vítězství    15:0    400: 199
2. – 3. Litomyšl                                     24
2. – 3.  Choceň                                     24
4. – 5.  Svitavy A                                  17
4. – 5.  Svitavy B                                  17 
6. Č. Třebová A                                    14
7. – 8. Č. Třebová B                               6
7. – 8. Lanškroun                                    6
9. Svitavy C                                            3
                                                        Za T.J.  Sokol Česká Třebová II.  Lubomír Vašina
 
Mladí volejbalisté bez porážky vedou tabulku soutěže  

Další kolo krajského přeboru mladších žáků se hrálo v Třebechovicích pod Orebem a za pěkného a slunečného počasí se našim dařilo a po dvou jasných vítězstvích jsme si upevnili 1.místo v tabulce krajského přeboru. Jak v prvním zápase s domácím týmem, tak s družstvem Chocně si naši hráči vyzkoušeli pár nových kombinací a svého soupeře přehráli ve všech herních činnostech. Především v podání byl mezi námi a soupeři největší rozdíl. Pokud nám vydrží zdraví, neměl by této partě kluků, která spolu trénuje a hraje třetí sezonu uniknout „Mistrovský titul“.  Toto družstvo je i příslibem do dalších roků a vyšších kategorií.                                                                                                                                                                                               
Českou Třebovou reprezentovali:   Lukáš Vašina, Adam Král, Štěpán Chládek, Martin Blažek, Tomáš Strnad, Radim Šulc, Petr Štembírek:  Chyběl Tomáš Smola
Výsledky:                                                                                                                                 
T.J. Sokol Česká Třebová II.  -   TJ Sokol Třebechovice p/ O   2:0  (12,7)                                                      
T.J. Sokol Česká Třebová II.  -   Volejbalový klub Choceň       2:0  (22,23)
vedoucí soutěže: Mgr. Haraštová Ludmila 
 

Družstvo

utkání

V

P

K

sety

míče

body

1.

TJ Sokol Česká Třebová II A

5

5

0

0

10:0

250:131

10

2.

Volejbalový klub Choceň

5

2

3

0

5:6

225:208

7

3.

TJ Svitavy

3

2

1

0

4:3

145:127

5

4.

TJ Sokol Třebechovice pod Orebem A

5

0

5

0

0:10

96:250

3

5.

TJ Slavia Hradec Králové A

0

0

0

0

0:0

0:0

0

 Za T.J.  Sokol Česká Třebová II.  Lubomír Vašina

Spor Wolfgang Haberman vs. obec Lubník vyřešen - starosta se musí omluvit

Je to jeden ze sporů této rodiny proti svému okolí, na kterém se v součinnosti podílela obec Lubník, Vodovody a kanalizace Jablonné, Vodoprávní úřad Lanškroun a také Policie ČR. Společně ponížili rodinu Habermanovou tak, že byla téměř rok bez pitné vody, chodila se mýt a koupat k přátelům a nenašel se nikdo z institucí, kdo by se jich zastal. Kdyby nebylo německé velvyslanectví, tak by možná byli bez vody ještě dnes.  Starosta obce či obec Lubník vypracoval na žádost. Policie posudky své občany na Brigitte Grossmann a Wolfgang Habermann, Lubník 59.   tendenčně a neobjektivně,  V posudcích vypracovaných na žádost Policie ČR  dokonce třikrát v různou dobu dokonce Poprvé rodinu pošpinil v druhých posudcích nás již  uvedené osoby neznali a potřetí ve vyjádření v soudním řízení potvrdil starosta obce Lubník  ty první posudky Tento týden se konalo soudní řízení u Vrchního soudu v této věci t.j. proti obci Lubník. Vrchní soud potvrdil ve všech bodech naši žalobu. Obec Lubník se musí rodině Wolfganga Habermana (které byla v roce 2006 protiprávně odňato právo napojit se na veřejný vodovod) písemně za tyto lživé posudky omluvit. Rozhodnutí Vrchního soudu je tímto precedenční a platí pro všechny obce a města v ČR, které nebudou moci psát ke škodě občanů skryté lživé posudky.Rodina, stále žijící v této obci  poukazuje na skutečnost, kdy starosta "včetně jeho nohsledů", praktikuje protizákonné jednání. O sporu jsme informoval i v ČT zpravodaji, pana Habermana jsem se několikrát zastával i před úřady, obhajoval jsem ho na diskuzním fóru obce, kde jsem si vysloužil takové rekce, že muselo být následně fórum zrušeno.... Před Krajským soudem stále vede rodina Habermanova spor s VAK Jablonné, které je v r. 2005 protiprávně odstavilo od přívodu vody, nové napojení neumožnilo, přistavilo jim cisternu, kterou chtěli pak proplatit atd....  Nové vedení VAKu sice přichází s možností mimosoudního vyrovnání, na které ale postižená a ponížená rodina nechce přistoupit.     
Poznámka: Starosta obce už není ten, který rodinu pomlouval, ale jeho bratr. Budu čekat až bude omluva publikována a zveřejním ji.