Z posledního poschodí bývalé přádelny fotografoval ještě před zbouráním Martin Šebela. Některé snímky jsou už opravdu historické.