Zamyšlení
Nový dopravní systém kraje přichází s velkými změnami.
K lepšímu nebo k horšímu? 

Slovo optimalizace se vyplňuje do posledního písmene, spousta lidí, zvyklých na současný stav, nad tím bude kroutit hlavou.  Kraj prostřednictvím vybraného organizátora veřejné dopravy OREDO nastoluje přísné centrální  řízení veřejné dopravy, snaží se vyhnout duplikování spojů po silnici a železnici a duplikování tras jednotlivých linek, jako by netušil, že se také mohou i vhodně doplňovat. Výsledek se dostaví velmi brzy, tedy po zavedení nových jízdních řádů v prosinci t.r. 

Jaké vidím klady a přínosy nového systému 

1) Pravidelnost  čili taktovost dopravy - pomáhá v orientaci v systému,  může být také znakem spolehlivosti. Nemusím ani znát jízdní řád, vím, že vždy v celou hodinu spoj daným směrem pojede..Taktovost ale současně může znamenat, že autobusy budou někde (i pravidelně) jezdit i bez cestujících.... Někde se však pravidelná taktovost projevuje úbytkem přepravní kapacity ve špičkách. (viz návrh na řešení dopravy na sídlišti Lhotka)

2) Rozšíření jízdních dob do širšího časového rozpětí,  spoje pokryjí i čas, ve kterém autobusy dříve nejezdily. I zde je otázka, zda budou tyto spoje vytížené.  V tzv. sedlech dopravy by měly jezdit jen malé autobusy. V tom by byla také optimalizace. (OREDO  nebo ICOM je má?)

3) Autobusy někde nahrazují zrušené železniční spoje jezdí laciněji. Neustále je opakováno tvrzení, že 1 km spoje na železnici stojí 96 Kč a po silnici jen 18 Kč. Z hlediska krajské pokladny to tak nyní možná je, něco by se s tím ale mělo dělat, protože fakticky to tak být nemůže. 1 km jízdy jednovozovým motoráčkem řady 810 musí stát méně než 1 km jízdy dlouhým 200 t vlakem. Dnes to je v obou případech stejné. Do nákladů železnice se účtují průměrné náklady na opravy, které se mnohde nedělají třeba několik let.

4) Spojením dvou linek vedených podobným směrem do jedné se ušetří řidič a vůz. Negativem ale je, že se prodlouží čas jízdy a naježděné kilometry, cestující stráví v autobuse zbytečně spoustu času, tomu autoři koncepce nepřikládají velký význam.

Jaké vidím problémy:

1) OREDO  ruší řadu linek a porůznu spojuje dosud provozované tradičně zavedené linky, někde nad tím rozum zůstává stát.   V České Třebové jde především o tzv. linku městské dopravy sídliště Lhotka - Rybník o které ještě bude řeč.  Jinde to je však daleko horší. V Ústí nad Orlicí neruší jen dvě linky městské dopravy, ale i dalších 5, z 18 linek příměstské dopravy jich bude jezdit jen 11.  Linky se spojují, nebo transformují.  Je jasně vidět, že se OREDO dalo inspirovat optimalizací středních škol v kraji, která znamená slučování škol, v našem případě slučování linek. Autobusy na spojených linkách kličkují, prodlužuje se jejich jízdní čas i počet ujetých kilometrů, je otázka, zda se to projeví v nárůstu spokojenosti cestujících nebo to je cesta, jak občanům jízdu autobusem spíše rozmluvit.  Příkladem  z Českotřebovska jsou dvě linky:  ČT - Lanškroun (vedená nově všemi spoji) přes Anenskou Studánku nebo i linka ČT - Svitavy vedená přes Zádolku  zpět do Třebovic a  pak přes Opatov a Opatovec do Svitav. Kolik cestujících asi potřebuje pravidelně jezdit ze Semanína či Zádolky do Třebovic?  Už jste někdy vyhýbali autobusu na  komunikaci od třebovického konzumu k rybníku Hvězda?  Nevěřím, že tento zavedený systém se dlouhodobě udrží. 

2) OREDO nevychází z podkladů o počtech cestujících na jednotlivých spojích podle současnosti, i když  je má k dispozici.  Velkou chybou zveřejněného  nového dopravního návrhu je to, že dostatečným počtem spojů nepokrývá dopravní špičky ráno a odpoledne.  Je velmi podivné, že tuto potřebu objednávky spojů dle kapacity OREDO přenáší při konzultacích na města a obce, které ovšem žádné podklady o frekvenci  cestujících od ČSAD nemají. To má snad starosta nebo jeho lidi chodit počítat lidi ráno u autobusů a ptát se kam jedou?

3) OREDO se zaměřuje na pravidelnou dostupnost každé zastávky, ale ignoruje to, že cestující nechtějí v autobusu strávit třeba půldruhé hodiny denně. Jinak řešeno: chybí např. rychlíkové spoje  (jde hlavně o linku ČT - Ústí n.O.) které by především o špičkách dokázaly zkrátit podstatné části cestujících cestu do zaměstnání. Takové spoje jezdí více než dvacet let, byly zavedeny dle požadavků cestující veřejnosti, z hlediska OREDA jde zřejmě o přežitek.  Rychlíky nemusí jezdit pravidelně - v době tzv. sedla dopravní frekvence jsou zbytečné, ale musí - li jet v době  krátké ranní špičky ve stejnou dobu více spojů, nemusí všechny zastavovat všude, ale jen na nejfrekventovanějších zastávkách. je tristní, že tyto spoje  OREDO nezavedlo již do prvního návrhu  zveřejněných jízdních řádů. 

4) Optimalizací byly některé směry velmi podceněny, dosud zavedená doprava velmi omezena (t.j. optimalizována?). Nemohu zkoumat a srovnávat všechno v celém kraji, ale ukázkou je dopravní směr Č. Třebová - Přívrat - Řetová,.kde dosud jezdilo v pracovní dny 11 spojů a nyní jen šest. Nejde o žádný souběh linek, ani se železnicí.  (Návrh bude dle příslibu změněn, přibudou nové spoje, ale až na základě reakcí z našeho regionu).  Pokud takový omezující návrh OREDO v rámci "optimalizace" předložilo, tak je jasné k čemu směřuje: co nejvíc ušetřit.

Jak chápat optimalizaci ?

Ke změnám v systému dopravy opravdu dojít mělo, především šlo o zavedení integrovaného systému autobus + vlak, na 1 jízdenku  cestovat vlakem i autobusem. O tarifech a pásmech jízdného ale zatím mnoho nevíme.  Má platit tzv. zónový tarif. V případě našeho kraje se však šlo mnohem dál a z původního po dlouhá léta vytvářeného systému nezůstal téměř kámen na kameni.  Nejsem zatím přesvědčen o tom, že kvalita práce společnosti OREDO je dostatečná. Některé její "nápady" nic nepřinesly, spíše problémy, např. petice lidí, kteří se proti návrhům bránili.  Vznikla  tak apriori zbytečná nedůvěra. Jako příklad dávám zbytečné vynechávání zastávek vlaků na některých tratích. Kraj zaplatí za takový "zrychlený" vlak stejně, jako by všude stavěl, v podstatě stejný bude i jízdní čas, řada občanů ale ztratí možnost cestovat. ČD dostanou zaplaceno za "dopravní obslužnost" území, i když jej vlastně díky zrušeným zastávkám neobsluhují. V našem regionu nezastavují  všechny vlaky v zastávkách Třebovice v Čechách, Zádolka, Opatov, Dlouhá Třebová, Bezpráví. Nakonec se podařilo "uhádat", že zde alespoň některé spoje staví. Pardubický kraj  resp. OREDO zmíněným "nezastavováním" nezískal vůbec nic, jen naštval lidi a zavedl zbytečnou linku ČT - Semanín - Třebovice - Svitavy. Proti "úsporám", které nový systém údajně přinese, je třeba započítat také náklady na práci  organizátora dopravy OREDO. Jistě za svou práci dostane dobře zaplaceno.

O připravovaných změnách probíhalo několik kol konzultací  a diskuzí. Je však příznačné, že řada připravených materiálů nebyla dlouho určena i pro veřejnost. Hlavně v počátcích nebylo moc jasné o čem optimalizace vlastně bude. Těžké pak bylo také o problémech optimalizace diskutovat. Očekávalo se, že po zrušení 20% objednávek na vlaky naroste odpovídajícím způsobem autobusová doprava. Nakonec bylo navýšení  autobusové dopravy na konzultacích oznámeno jako pětiprocentní.  Je těžké to zkontrolovat. Vše bude přepočítáno na "vozokilometry" a uvedeným číslem nám všem jistě OREDO "vytře zrak". Obecně ovšem v kraji dojde k podstatnému snížení počtu autobusových příměstských linek a jejich spojů, některé se slučují, autobusy kličkují, stejný počet řidičů a vozidel najezdí více kilometrů.

Nový systém ignoruje potřebu dopravy uvnitř měst, ruší linky uvnitř měst s poukazem na to, že dublují jiné trasy autobusů. OREDO  říká: zaveďte si MHD sami, ovšem za svoje vlastní peníze, nedáme vám na to ani korunu. Takovou městskou "vlastní" linku mají např. v Litomyšli, (bez krajského příspěvku)  a město Litomyšl na ni doplácí ročně 600 tis. Kč. Problémy spojené se zrušením linky městské dopravy v ČT OREDO vysvětluje neoznámením ústupu od projektu Radiobus městem. Je to hloupost, výmluva.  Rada města zrušila výběrové řízení na dodavatele služby Radiobus 11.7., další oficiální jednání na naší radnici s Pardubickým krajem a  společností OREDO, na kterém se konzultovaly jízdní řády autobusů bylo o 4 dny později 15.7. Právě ve výstupu na tomto jednání bylo prezentováno, že budeme moci  od "radiobusu" ustoupit, neboť ústecká linka jeho funkci převezme zajížděním na točnu do sídliště. Písemně ovšem město Oredu nic nepředalo. V  té době vznikly požadavky na převozy Lhotka - Rybník, OREDO již ale rozhodlo tuto linku zrušit zase prý kvůli uvažovanému radiobusu.  Byla to ale výmluva: radiobus rozhodně neměl a ani nemohl řešit spoje ze Lhotky do Rybníka, měl působit pouze v oblasti sídliště Lhotka - Terminál. V pevných časech měly jezdit ráno a dopoledne jen 4 páry spojů, ostatní spoje měly být na zavolání. Po nových připomínkách tato linka bude muset v určité podobě zůstat. Ráno je ze lhoteckého sídliště taková frekvence, kterou ústecká linka nemůže odvozit. OREDO o tom ovšem má dostatek podkladů. Zdá se však, že je třeba třeba přednostně splnit  příkaz optimalizovat, optimalizovat, optimalizovat, tedy škrtat nebo spojovat linky a spoje.

Kritické připomínky míří k I. návrhu jízdního řádu zveřejněnému 5.srpna. Od té doby jsme se již posunuli dál, především díky působení JUDr. Martina Netolického. V roli poradce hejtmana dokázal vyvolat řadu jednání a dořešit  např. vynechané zajížďky spojů do Svinné, posílení směru Přívrat - Řetová - Řetůvka nebo dořešení přímých spojů Lhotka - Rybník a posílení dopravy ve špičkách.. Aktivně také vstoupil k připomínkování problémů  odbor dopravy MěÚ a také získal příslib zlepšení.  Zatím to vše ovšem zůstává v rovině tzv. "akceptovaných připomínek", není to definitivně vyhlášeno.

Zveřejňují se už i první víkendové jízdní řády,  připravím jejich další rozbor.                                                                  (mm)