Českotřebovské kalendárium na leden 2012                         
Nedožitých 75 let prof. Hany HABRMANOVÉ – FOJTOVÉ (19.1. 1937 – 11.6. 2004), dlouholeté členky pedagogického sboru českotřebovského gymnázia 

 
Narodila se v Praze. Výpravčí a dispečer ČSD, známý loutkář a betlemář Václav Fojt byl jejím otcem. V České Třebové absolvovala Jedenáctiletou střední školu (maturovala v roce 1955) a v Praze Vysokou školu pedagogickou s aprobací dějepis, čeština. Aprobaci si ještě později rozšířila dálkovým studiem španělštiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Na českotřebovském gymnáziu působila více než 40 let a patřila k nejuznávanějším a nejoblíbenějším učitelům této školy. Na školu (tehdy se jmenovala Střední všeobecně vzdělávací škola) přišla v září 1963 a působila zde téměř do posledních hodin svého života. Jejím oblíbeným předmětem byl dějepis, ale měla ráda i další předměty, které učila. Ať to byla čeština, španělština, latina nebo hudební výchova. Hudba, jako celoživotní koníček ji doprovázela celým životem. Pravidelně navštěvovala koncerty vážné hudby, byla členkou pěveckého sboru Bendl, vedla pěvecký sbor gymnázia, hrou na klavír doprovázela divadelní hry českotřebovských loutkářů, dlouhá léta hrála na harmonium při bohoslužbách Církve československé husitské.
 
130 let od narození Rudolfa VEJRYCHA mladšího (18.1. 1882 – 18.2. 1939), akademického malíře a výtvarného pedagoga

Jeho matkou byla literárně nadaná Josefa Vejrychová. Otec Rudolf pracoval jako vozmistr Společnosti rakousko – uherské státní dráhy. Zprvu se rodina často stěhovala z jedné železniční stanice na další, jak byl otec překládán. Na jedné ze štací, v Podmoklech nad Labem, se také Rudolf mladší narodil. Měl ještě dva starší sourozence. Nejstarší Karel byl uznávaným pianistou a pedagogem, sestra Ela byla první ženou Maxe Švabinského. Ten také přivedl mladého Rudolfa k malování. Když otec povýšil, mohla se rodina trvale usadit v Praze.
Po ukončení nižšího gymnázia v pražské Truhlářské ulici, odešel mladý Rudolf na Uměleckoprůmyslovou školu, kterou nedokončil. Ze třetího ročníku přestoupil do speciálky M. Pirnera na Akademii výtvarných umění.
Byl mistrem barev a světla. Maloval krajiny, zátiší, portréty, městské veduty a interiéry. Práce vystavované od roku 1905 na výstavách Krasoumné jednoty v Rudolfinu vynesly autorovi Hlávkovo stipendium na pobyt v Paříži. Poučení francouzskou malbou je ale patrné až v pozdějším období jeho tvorby. Nějakou dobu pracoval jako výtvarný redaktor časopisu Topičův sborník, v roce 1918 se stal členem SVU Mánes a také převzal po zesnulém malíři Karlu Raškovi ateliér v Mánesově ulici čp. 30 i se soukromou kreslířskou a malířskou školou. Jeho náročnou průpravou zde prošli mj. Ludmila Jiřincová, Emil Kotrba, Jan Kodet, Josef Kadeřábek, Jaroslav Novák, bratři Wenigové a také Božena Solarová, pozdější jeho druhá manželka.
Ve dvacátých letech se objevují na jeho obrazech sociální motivy, které reagují na tíživé poměry tehdejší doby. Sociální cítění ho také přivedlo do řad tzv. Levé fronty. Mezi díla tohoto období patří např. Chudá večeře (1928), Dřevorubec (1921), Chudý chlapec (1928), Dívka se sněženkami (1922), Pradleny (1926).
Na svých cestách za uměním a krásnou přírodou procestoval téměř celé Čechy a Slovensko a byl i v řadě cizích zemí. Nejraději se ale vracel do Kozlova, vesničky u České Třebové. Zajížděl sem od roku 1891, plných 48 let. Namaloval zde mnoho obrazů a kreseb. O místě vzniku výtvarných děl vypovídají názvy : U nás v Kozlově, Bílý pokoj v Kozlově, Chalupa v Kozlově …Vejrychovy malířské stopy najdeme i na kozlovské architektuře. Na nové části Vejrychova statku provedl sgrafito Sadařící děti a podílel se také na obraze sv. Václav na dřevěném štítě Vejrychovy chaloupky. Zemřel nečekaně v den zahájení výstavy svých kreseb ve Feiglově galerii. Pochován je na malém hřbitůvku v Kozlově.
 
Nedožitých 80 let spisovatele, prozaika a dramatika Jana ŽÁČKA (31.1. 1932 – 13.6. 2008)

 
Nebyl českotřebovským rodákem (narodil se v Pardubicích), ale v našem městě prožil řadu let. Žil po boku známé taneční mistrové paní Boženy Čihákové. Nejprve v jejím domku čp. 935 v Kozlovské ulici, později, po jeho prodeji v činžovním domě čp. 1142 v Masarykově ulici. Zde bydlel i po jejím úmrtí. Od mládí jej přitahovalo divadlo. Nejprve byl scénáristou a dramaturgem v pražském divadle Rokoko. Po jeho zrušení se stal hercem, režisérem a také autorem řady estrád a kabaretních vystoupení. V letech 1991 až 1992 přesídlil pracovně do Brna, kde se stal dramaturgem a scénáristou Divadla u Jakuba.
Z jeho prozaické tvorby je třeba uvést novely O KNĚZI A RYCHTÁŘOVI (jeho první knížka z roku 1978) a MYKOLOGICKÝ KROUŽEK, nebo román o Janu Sarkandrovi A ODDĚLIL SVĚTLO OD TMY, který vyšel v roce 1995 v předvečer svatořečení moravského kněze. O dva roky později vyšly jeho čtyři studie o Jakubu Demlovi pod názvem DEMLOVIANA. Řadu dalších svých prací uvedl do života pod pseudonymem Jiří Sup. Za celoživotní literární dílo převzal Jan Žáček v roce 2007 od České biskupské konference Řád sv. Cyrila a Metoděje. Zemřel ve věku 76 let v Olomouci, kde je také pochován.
 
                                                                                                                                                                          Jan Skalický