Českotřebovské kalendárium na červen  2011                      
110 let od narození a 80 let od úmrtí Viléma BRÁZDY (11.6. 1901 – 28.6. 1931), sochaře a malíře

Kratičký jeho život započal v Zábřehu na Moravě. Ve dvou letech se s rodiči přestěhoval do České Třebové, kde jeho otec působil jako stavbyvedoucí a později majitel vlastní firmy. Mladý Vilém začal studovat českotřebovskou reálku, studium však neuspokojovalo jeho výtvarné sklony, proto přestoupil na sochařskou školu v Hořicích. Po jejím absolvování pokračoval na AVU v Praze (prof. Štursa) a na uměleckých školách ve Francii (profesoři J. Boucher, A. Bourdelle). Když studia úspěšně dokončil, vrátil se zpět do České Třebové k rodičům a mladé lásce, se kterou se brzy oženil. První ateliér si zřídil v dřevěné boudě pod Habeší na Parníku, později tvořil v nově vystavěném Brázdově domě v Litomyšlské ulici čp. 268 (rohový dům u gymnázia poblíž světelné křižovatky). Kromě sochařiny i rád maloval. Známé jsou jeho kolorované kresby ze staré České Třebové a okolí, z Prahy, Brna, Lanškrouna, Třebíče a Kroměříže. Mnoho obrázků také vzniklo za jeho pobytu v Paříži ( Paříž v noci, Montmartre, U Seiny, Arras …). Městský osvětový sbor vydal v roce 1928 Brázdovo Album staré mizející České Třebové.
     Mladá rodina sochaře Brázdy si ve Třebové dlouho nepobyla. S nadějí, že najde lepší životní podmínky, se přestěhovala do Prahy. Zpočátku měla existenční potíže i zde. Aby mladý umělec svoji rodinu hmotně zabezpečil, zabýval se kromě vlastní tvorby i hrou na housle v biografech a prací na reklamách. Po čase se ekonomická situace zlepšila. Měl mnoho plánů, bohužel se mu nesplnily. Zemřel nečekaně při nedělním koupání ve Štěchovicích. Na podzim téhož roku byla v Brázdově pražském ateliéru v paláci U Nováků instalována posmrtná umělcova výstava. K vidění bylo 30 plastik a 75 obrazů a kolorovaných kreseb.
 
20 let od úmrtí Stanislava FUKSY (12.9. 1894 – 19.6. 1991), významného činovníka v Sokole, sběratele starých českotřebovských fotografií a pohlednic

Narodil se v rodině vrchního konduktéra státních drah Jana Fuksy v Brně. Pocházel ze čtyř dětí. Brzy se ale rodina přestěhovala do České Třebové. Po absolvování obecné školy a měšťanky v našem městě odejel do Vídně vyučit se zámečníkem. S výučním listem nehledal zaměstnání, ale odešel dobrovolně na vojnu, kde se stal zbrojířem.Tříletá vojenská služba se mu s vypuknutím 1. světové války protáhla na sedm let. Odešel bojovat do Sarajeva a Haliče, kde prodělal tyfus. Po vyléčení bojoval na Piavě v Itálii, kde zůstal do konce války. Když se zotavil z dvojnásobného zranění, vrátil se domů do Třebové. Celý život pracoval v dílnách ČSD. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem Sokola, několik let byl i jeho náčelníkem. Zúčastnil se všech vystoupení a sletů, v roce 1930 vedl početnou skupinu českotřebovských Sokolů na vystoupení v Bělehradě. Hodně Třebováků ho určitě zná jako dlouholetého promítače v kině Na Skále a později v kině Svět, kde byl také ještě dlouho uvaděčem. Velkým jeho koníčkem bylo sbírání fotografií a pohlednic ze staré České Třebové. Vše měl pečlivě srovnáno v několika albumech. Jako českotřebovský patriot se do posledních dnů svého života také zajímal o dění ve městě. Zemřel v požehnaném věku, bylo mu téměř 97 let.
 
75 let od úmrtí Antonína Vratislava PIŠTY (30.7. 1883 – 18.6. 1936), ředitele spořitelny a známého českotřebovského občana

Byl v pořadí druhým ředitelem spořitelny v České Třebové. Narodil se v Kostelci nad Orlicí, v Hradci Králové vystudoval obchodní akademii. Po absolvování školy v roce 1901 pracoval po celý zbytek života (mimo povinnou vojenskou službu) v bankovnictví. Působil v bankovních domech v Českém Krumlově, Židlochovicích, Volyni, Heřmanově Městci a České Třebové. Do našeho města přišel v roce 1910, aby zde zakotvil natrvalo. Ve Spořitelně města České Třebové prošel řadou funkcí. Z pokladníka se během let vypracoval až na ředitele ústavu. V České Třebové se také seznámil se svoji nastávající, slečnou Zdeňkou Štanclovou, dcerou majitele hotelu Štancl v Nádražní ulici (dnes prodejna nábytku). Mladí manželé bydleli nejprve u rodičů manželky, později se ještě několikrát stěhovali, až v roce 1935 se nastěhovali do bývalé Rybičkovy vily Zora čp. 957 na Trávníku, kterou rodina Pištova obývala až do roku 1995. Antonín Pišta zemřel po delší nemoci v Brně.  
 
115 let od úmrtí Miroslava ŠKRABALA (10.7. 1875 – 21.6. 1896), houslisty a hudebního skladatele

Byl synem českotřebovského kantora a hudebníka Ferdinanda Škrabala. Na pražské konzervatoři, kterou navštěvoval v letech 1888 až 1895, patřil k nejlepším žákům profesora houslí Antonína Bennewitze. Po studiích obdržel nabídku na místo koncertního mistra v císařských lázních Baden Badenu, mohl být kapelníkem carské dvorní kapely v Petrohradě. Mladý umělec vše odmítl. Už za dob svých studií byl znám z koncertních síní jako vynikající interpret a v této tradici chtěl pokračovat. Absolvoval řadu úspěšných koncertů, na kterých převážně propagoval českou hudbu. Odměnou mu byly děkovné dopisy a referáty hudebních kritiků. Nebyl jen vynikajícím houslistou, ale i skladatelem. Dochovala se tvorba písňová, melodramatická, z okruhu komorní hudby, klavírní tria a smyčcová kvarteta, skladby pro klavír a drobnější skladby pro housle. Mnohé z nich vysílal po letech pražský a východočeský rozhlas. V roce 1896 byl z přepracovanosti postižen těžkým záchvatem s následným ochrnutím levé ruky. Nepomohl ani věhlasný pražský profesor Maixner. Jen určil nemoc – nevyléčitelný zánět mozku. Miroslav Škrabal zemřel v kruhu svých nejbližších, v domě rodičů v České Třebové. Bylo mu necelých 21 let.
 
60 let sousoší SBRATŘENÍ v České Třebové  

Postavení pomníku má svou historii, která nepřímo začala v koncentračním táboře Buchenwaldu. Českotřebovští občané, kteří zde byli vězněni si slíbili, že postaví důstojný pomník těm, co strasti žalářů nepřežijí. Na čem se tehdy dohodli, to po válce splnili. Do České Třebové byl pozván znalec umění profesor V.V. Štech, se kterým se někteří Třebováci znali z Buchenwaldu. Profesor V.V. Štech pozvání přijal a zároveň navrhl umělce na zhotovení díla – profesora AVU v Praze Karla Pokorného. Oba umělci přijeli v březnu 1946 do České Třebové a rozhodli se umístit sousoší na náměstí. Umělcův návrh představoval rozkročeného sovětského vojáka, který objímal československého železničáře. V dalším návrhu byl změněn železničář za bojovníka, československého partyzána. Výbor pro postavení památníku návrh jednomyslně schválil. Odlití sousoší bylo svěřeno firmě Josef Haszpra, umělecká slévárna v Brandýse nad Labem. Podstavec k sousoší z pískovce zhotovila firma Povltavský průmysl kamene podle návrhu profesora Smetany. Do kamene byl vtesán nápis : 9. květen 1945. Dílo bylo slavnostně odhaleno 10. června 1951. Dnes je sousoší SBRATŘENÍ prohlášeno kulturní památkou a nachází se na náměstí Jana Pernera před českotřebovským nádražím.                                                                                         Jan Skalický