Českotřebovské kalendárium na srpen 2011                        
95 let od úmrtí Josefa FELIXE (29.12. 1882 – 22.8. 1916), středoškolského profesora a funkcionáře Sokola

Narodil se v Německém (Havlíčkově) Brodě v rodině lékaře. Krátce po jeho narození se rodina přestěhovala na Pankrác, dnešní předměstí Prahy. Vystudoval vinohradské gymnázium, Karlovu univerzitu se zaměřením slovanská a germánská filologie a vzdělání si ještě doplnil na univerzitě v Marburgu. Po studiích působil jako profesor moderních jazyků na Královských Vinohradech, v Kolíně, Kyjově a od roku 1911 v České Třebové. Všude, kam přišel, stal se vůdčí osobností kultury, sportu a politiky. V našem městě byl obzvláště činný v Sokole (cvičitel, vzdělavatel, místostarosta), pracoval také v městské radě i ve funkci místostarosty města. Rád maloval, hrál šachy, psal verše a nadevše miloval hudbu a zpěv. V posledních volbách do rakouského říšského parlamentu kandidoval za poslance, ale nebyl zvolen. Za protirakouské postoje byl udán a následně žalářován. Když jej propustili, byl 14. února 1915 přeložen na gymnázium do Loun. Téhož roku na jaře jej odvedli s poznámkou politicky podezřelý a v srpnu nastoupil vojenskou službu. Poznal válečné Srbsko a řadu italských bojišť. Na jednom z nich, zasažen italským granátem, padl. Pochován je daleko od domova, na osamělém vojenském hřbitůvku v Lusia See. Bylo mu necelých 34 let. Z úcty k němu pojmenovali třebovští jednu z ulic jeho jménem, známý byl i Felixův fond při Spolku pro podporování nemajetných studentů.
 
50 let od úmrtí ing. Jaroslava HUBÁLKA (26.3. 1886 – 28.8. 1961), lesního rady, básníka a spisovatele s mysliveckou tématikou a přispivatele do časopisu Od Trstenické stezky
Patřil k nejoblíbenějším a nejvýznamnějším spisovatelům s mysliveckou tématikou. Už ve studentských letech psal do Loveckého obzoru, Lesní stráže a České myslivosti. Je autorem řady knih o přírodě a zvířatech, přispíval do časopisu Od Trstenické stezky, napsal jednu divadelní hru.
Narodil se v Dolní Dobrouči v rodině známého učitele a spisovatele Karla Hubálka. Mladá léta prožil v České Třebové, studentská léta v Písku na revírnické škole a vyšším lesnickém ústavu. Po vojenské službě působil v Ostrově, Bítově na Moravě, Corštejně na Dyji, ale i v Polsku a v bývalém carském Rusku. V letech 1935 až 1943 žil v Bystrém u Poličky a do konce 2. světové války pobýval v Lomnici nad Lužnicí na Třeboňsku. Když bylo po válce, usadil se v Lanškrouně. Pracoval zde ve funkci přednosty správy státních lesů. V roce 1948 odešel do důchodu. Zemřel v Novém Jičíně a je pochován na městském hřbitově v Lanškrouně.V měsíci březnu jsme si připomněli jeho nedožité 125. narozeniny.
 
30 let od úmrtí Anděly KUČEROVÉ (19.4. 1900 – 11.8. 1981), učitelky a známé divadelní ochotnice

Narodila se v České Třebové. Byla nejmladší z pěti dětí známého učitele a organizátora hasičského hnutí Josefa Bonaventury Hubálka. V letech 1915 až 1919 studovala na učitelském ústavu v Praze. Vedle povolání učitelky měla ráda zvířata, přírodu, výtvarné umění a obzvláště amatérské divadlo. Jako členka divadelního odboru vystupovala ve 45 hrách a ještě 27 her sama režírovala. K tomu lze připočítat ještě celou řadu dětských školních představení. Po 2. světové válce se kromě divadla zapojila i do další veřejné činnosti. Řadu let byla jednatelkou Československého svazu žen a Osvětové besedy a také aktivně pracovala v Českém svazu chovatelů drobného zvířectva.
 

 

 

 

115 let od narození Václava PLACHTA ( 9.8. 1896 – 26.3. 1991), středoškolského profesora a archiváře

Narodil se v Děčíně nad Labem. Gymnázium studoval v Klatovech a v Praze, kde maturoval v roce 1915. Ve studiu pokračoval na filozofické a přírodovědecké fakultě UK v Praze ( aprobace dějepis – zeměpis). Působil na gymnáziích v Litomyšli, Českém Těšíně, Jablunkově, Hodoníně a od roku 1939 v České Třebové. Koncem války ještě učil v Českém Brodě. Po válce se vrátil do České Třebové, kde byl 13. srpna 1945 jmenován ředitelem gymnázia. Funkci vykonával do roku 1950. V té době byl radou KNV v Pardubicích přeložen na Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, kde učil až do roku 1958.
Profesor Placht ve funkci archiváře vykonal pro historii České Třebové velký kus práce. Postupně evidoval a zpřístupňoval nejstarší část dochovaných písemností. V té době byly v archivu uloženy vedle vlastního městského fondu archiválie osvětových spolků, cechů, škol, soukromníků. Archív také doplňoval písemnostmi ze skartací, sběrem plakátů a fotografií pro tzv. sbírku soudobé dokumentace. Vše vykonával mimo své zaměstnání ve škole. Zemřel v Praze v požehnaném věku 95 let. V měsíci březnu uplynulo 20 let od jeho úmrtí.
                                                                                                                                                                       Jan Skalický