Frekvence cestujících dle průzkumu v roce 2010 a r. 2011

Materiál je k dispozici na webu , přestože je  označen jako tajný.  Další dokumenty svědčí o velké snaze některých lidí v Moravské Třebové obnovit další části bývalé tratě 262 na Chornici a dále.  Dokazují, že zrušení tratě proběhlo bez řádného průzkumu dopravy a že trať resp. doprava na části trati 262 rušena být neměla. Velkým iniciátorem akcí za návrat pravidelných vlaků na koleje v rušených úsecích je P. Prchal z Moravské Třebové.  Výše uvedené tabulky by nemusely znamenat rušení vlaků, ale použití ekonomičtějších drážních vozidel  a   s menší velikostí i tonáží a působení na SŽDC, aby dokázala ekonomicky myslet  i na regionálních tratách.