KULTURNÍ CENTRUM Česká Třebová v prosinci           

 
N a b í d k a   p o ř a d ů
 
Neděle 2. 12.                                                                       Malá scéna, začátek v 10.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pro veřejnost
Mikuláš - čert -  loutková pohádka - film - nadílka
Účinkuje loutkářský soubor Čtyřlístek KC Č. Třebová
Vstupné Kč 30,--
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Středa 5. - pátek 14. 12.                                                                                KC – výstavní síň
V Á N O Č N Í    V Ý S T A V A  2 0 1 2                      
Vernisáž ve středu 5. 12. v 14.00 hodin v malém sále KC
Pořádá Město Česká Třebová ve spolupráci s DDM a KC Č. Třebová  - sledujte plakáty
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 5. 12.                                                          Malá scéna , začátek v 18.00 hodin
H U D E B N Í  B E S Í D K A
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 6. 12.                                                                KC – velký sál, začátek v 19.00 hodin
Giacomo Puccini:  B O H É M A
Digitální záznam opery z Metropolitní opery New York
Účinkují:  Angela Gheorghiu, Ainhoa Arteta, Ramón Vargas, Ludovic Tézier
Dirigent:   Nicola Luisotti
Vstupné Kč 300,--, zlevněné vstupné Kč 250,-- (důchodci, studenti, ZTP)
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
 
Čtvrtek 13. 12.                                                              KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
 
“VÁNOČNÍ  KONCERT 2012” Orchestru Václava HYBŠE, jeho sólistů a hostů
Hlavním hostem večera je naše přední operetní a muzikálová zpěvačka Pavla  B ř í n k o v á, která mnoho let působila v Hudebním divadle Karlín, a po letech se na tuto scénu s velkým úspěchem vrátila. Její vystoupení doplní jako vždy mladí a talentovaní zpěváci, kterým dává Václav Hybš mimořádnou příležitost vystoupit s jeho orchestrem po celé republice.   
Vstupné Kč 240,--
Předprodej vstupenek v Inf. centu MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 16. 12.                                                              Staré náměstí od 10.00 do 16.00 hodin
V Á N O Č N Í  S T Ř Í B R N Á  N E D Ě L E  v České Třebové s programem
Dále:
Lidový betlém v životní velikosti – lití olova – pečení kaštanů – mincovna mistra pregéře
Prodej dekorativních vánočních předmětů, tradičních lidových výrobků, medoviny, svařáku
Kovář – oslík – zvonička s „vánočním zvonem štěstí“ – Ježíškova vánoční pošta
Podrobnosti na plakátech a v Českotřebovském zpravodaji!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 14. 12.                                                                             KC – velký sál  od 18.00 hodin
V Á N O Č N Í   K O N C E R T
Pořádá ZUŠ Česká Třebová – sledujte plakáty!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 16. 12.                                                               KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin
Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová
 Vstupné Kč 60,--                                                       Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
 
Úterý 18. 12.                                                                  KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2012
Městské divadlo Brno uvádí:
W. Shakespeare:  „Z K R O C E N Í   Z L É   Ž E N Y“
Legendární komedie o lásce v různých podobách
 Režie:  Stano  S l o v á k
Vstupné Kč 260,--
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předptrodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 20. 12.         KC - velký sál dopoledne pro školu, v odpol. hodinách pro veřejnost
A K A D E M I E   G Y M N Á Z I A
Pořádá Gymnázium Česká Třebová – podrobnosti sledujte na plakátech, popř. na webových stránkách školy.

 

Středa 26. 12.                                                                KC – velký sál, začátek v 15.00 hodin

L O U S K Á Č E K – Bolšoj balet 

Digitální záznam slavného baletu ve 3D projekci z Mariinského divadla v Petrohradě v choreografii Jurie Grigoroviče podle Maria Petipy a s hudbou P. I. Čajkovského. Louskáček je rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, pohádka o holčičce Mášence a jejím kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince. Balet na motivy pohádky E.T.A Hoffmanna je symbolem vánoční atmosféry po celém světě. 

Předprodej vstupenek v Inf. centu MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz. Pro ZV OS: vstupenky na jednotlivé akce pořádané Kulturním centrem objednávejte telefonicky na č. tel. 465 532 805 (465 530 305) – Kulturní centrum