Kabelová televize informuje                                                  

1.)

Přenosová kapacita stávající kabelové sítě byla v listopadu rozšířena ze stávajících 606 MHz na 860 MHz . Důvodem rozšíření přenosové kapacity sítě bylo vytvoření vhodných podmínek pro šíření všech pozemsky vysílaných TV programů v systému DVB T, rozšíření analogových programů a některých HD programů v systému DVB C   v omezené programové nabídce.

Dále byly vytvořeny rezervní frekvence pro zařazování dalších SD a HD programů a další rozvoj pozemského vysílání v systému DVB T2 .

Analogové programy v základní nabídce byly přesunuty na nejvyšší frekvence, kde v budoucnosti očekáváme rušení  od mobilních operátorů. V případě, že by po zprovoznění mobilních služeb nové generace 4G LTE v České Třebové skutečně došlo k vysokému rušení na frekvencích nad 780 MHz, vysílání některých analogových programů v placené základní nabídce bychom museli z části omezit a šířit je dále již jen v digitálně.  

 

2.)

Do omezené programové nabídky byl zařazen nový TV program Východočeská televize V1 a naše televizní studio OIK TV s.r.o.se dohodlo na spolupráci s touto novou  televizní společností.

Dále připravujeme rozšíření programové nabídky o TV program PĚTKA 5 , Metropol TV a další, které ještě do konce letošního roku mají být uvedeny na český trh.

 

3.)

Do základní programové nabídky byly nově zařazeny v HD kvalitě programy TV Barrandov HD a Markíza HD. O nákupu dalších digitálních programů v kvalitě SD a HD   v současné době vedeme intenzivní jednání.

 

4.)

Přeladění celé sítě a zařazení nových televizních programů si vyžádalo u 574 našich abonentů bezplatný servisní zásah, při kterém jsme našim zákazníkům pomohli s přeladěním jejich TV přijímačů a SET TOP BOXů .

Žádáme tímto naše zákazníky, u kterých ještě přetrvávají potíže s nekvalitním příjmem TV programů po přeladění sítě a nebo si neumí poradit s přeladěním svého TV přijímače nebo SET TOP BOXU, ať nás neprodleně kontaktují ne telefonním čísle 848 800 858, které je zpoplatněno sazbou za místní hovorné. Servisní zásah techniků na přeladění televizoru je bezplatný.

 

5.)

Datové centrum Elbrus bylo řádně bez kolaudačních závad zkolaudováno a následně byla přemístěna veškerá technologie z hotelového domu do nového datového centra. Na stěhování technologie se podílelo 15 našich zaměstnanců , kteří od půlnoci nepřetržitě až do dopoledních hodin intenzivně a profesionálně pracovali na demontáži stávajícího zařízení a jeho následném osazení do nových prostor. V dopoledních hodinách byla celá stanice kompletně znovu zprovozněna a za tuto perfektní týmovou spolupráci si zúčastnění zaměstnanci kromě odměny  zaslouží i veřejné ocenění.

 

6.)

Od 27.11. do 30.11. naše společnost při příležitosti zprovoznění nového datového centra pořádala pro své obchodní partnery a potencionální  zákazníky semináře, s cílem prezentovat nové datové centrum v České Třebové a nabídnout jeho disponibilní kapacity široké veřejnosti a podnikatelské klientele.

 

 

7.)

Naše společnost 19. listopadu 2012 měla 20.výročí od svého založení a působnosti ve městě Česká Třebová. Při této příležitosti pořádáme 4.prosince 2012 pro naše abonenty v kinosále Kulturního centra slavnostní večer, na kterém bude promítnut dokument o naší společnosti a  videoklipy  ve formátu 3 D. Dále bude promítána opereta Polská krev, kterou jsme pro naše zákazníky zajistili z archivu České televize . Na závěr máme pro naše hosty připraveno drobné pohoštění a losování vstupenek o zajímavé ceny .

 

Těší nás, že všechny vstupenky na tento večer jsou již vyzvednuty a věříme, že oslava 20.výročí založení společnosti KABELOVÁ  TELEVIZE se stane pro všechny zúčastněné příjemně stráveným večerem.

.

                                                  Za KABELOVOU TELEVIZI CZ s.r.o. jednatel Ervin Wacník