Platíme za odpady moc nebo málo?                                      

Dosud jsme pod dobu sedmi let platili 480 Kč ročně na osobu, tedy 40 Kč každý měsíc, nyní budeme platit 588, tedy každý měsíc 49 Kč.  Dosud bylo poplatku 500 Kč ročně. Nyní novela zákona umožňuje  výši poplatku za likvidaci a odvoz odpadu navýšit až na 1000 Kč/rok. Poplatek má dvě složky: 1. část poplatku tvoří částka 250 Kč za osobu a rok (za celkový provoz systému, tuto část poplatku novela nezměnila) a druhá část, která nyní může dosahovat až 750 Kč/osoba a rok musí odpovídat kalkulaci nákladů na odvoz a uložení netříděného odpadu na skládce. Dosud byla 1. část za provoz systému také ve výši 250 Kč, druhá část poplatku (za odvoz a uložení netříděného odpadu na skládce) mohla dosahovat maximálně 250 Kč, dohromady 500. 
 
Na celkový systém likvidace odpadu město Česká Třebová doplácí. Podle letošního rozpočtu města na rok 2012  byl příjem z poplatku a z příjmu z prodej tříděného odpadu celkem 8 860 tis. Kč , ale výdaje na odpadové hospodářství celkem činily 13750 tis. Kč  Rozdíl je tedy citelný a  činí minus 4 890 tis. Kč. Tolik peněz dáváme  z rozpočtu města do odpadového hospodářství v roce 2012 a nyní nám novela zákona umožňuje toto záporné saldo poněkud snížit.  Návrh rady města, který byl nakonec schválen, nyní počítá s tím, že  se poplatek zvýší, ale současně se rozšíří počet osob, který je od poplatku osvobozen. Tím město získá do systému více o 1240 mil. Kč, ale doplácet z rozpočtu města se na odpady bude dále.
 
Proti zvýšení poplatku ostře vystoupil Mgr. Josef Kopecký, který zaslal všem ostatním zastupitelům  toto prohlášení, ve kterém ovšem plete do jednoho problému dvě různé věci a které výše uvedená čísla, které lze vyčíst z letošního rozpočtu, nebere v úvahu : „Zastupitelé zvolení za ODS navrhovanou vyhlášku nepodpoří, protože navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu nevidí jako opodstatněné. Skládka vydělává ročně miliony korun. Vydělává je naší městské společnosti, která tak může sanovat ztráty městských sportovišť. A díky tomu město nemusí na jejich provoz přispívat. To jsou fakta. Navýšení není nutné, a proto vyzýváme i ostatní zastupitele, aby ho nepodpořili. Jednání je přítomen jednatel EkoBi, který zastupitelům jistě může říci, kolik milionů ročně skládka generuje jako zisk poslední roky. Také může jistě vyčíslit ztráty našich sportovišť. A může seznámit zastupitele s hospodářskými výsledky celé společnosti. Navýšení není nutné, Město za svoz a uložení odpadu podle dnes schválené rozpočtové změny v roce 2012 doplácet nemuselo. Rozpočtová změna číslo 3 jistě obsahuje relevantní data. Realitu za letošní rok. Vyhlášku v tomto znění proto odmítněme!“
Problém se stanovením výše poplatku měli i další (opoziční) zastupitelé, kteří však především požadovali více informací. Upozorňovali také na to, že zastupitelé jsou postaveni před hotovou věc a na rozdíl od radních žádné propočty do svých materiálů nedostali.
 
Mohu mluvit především za sebe.  Jsem si vědom, že určité zvýšení poplatku je  nutné, jde o to, zda musí být právě letos tak velké (22,5%), když občany od 1. ledna řada dalších nepříjemných zdražení (el. energie, voda, plyn, stoupne DPH  v obou pásmech) a současně si město podle nového rozpočtového určení daní o nějakých více než 10 milionů polepší. Zdražení je možné rozložit už v této vyhlášce do více let. 
 
Jako klad skutečně vidím zrušení dvojího poplatku pro chataře - Třebováky, ale nemohu přijmout srovnání místostarostky Jaromíry Žáčkové,  že jde vlastně o 9 Kč za měsíc, zatímco v Domově důchodců se od 1. ledna 2013 zdraží poplatek o 120 korun a taky s tím nelze nic dělat.  Jenže  ve zvýšeném poplatku v Domově pro seniory jsou obsaženy všechny nepříznivé vlivy (a jsou částečně kompenzovány zvýšením důchodu), ale zvýšení 9 Kč za odpady je pro celou domácnost třeba násobit počtem jejich členů, přidat zvýšení energií, vodného a stočného, zvýšením cen potravin a zboží a vůbec všeho, což jistě vyjde na víc než na 120 Kč a nemusí být nikde kompenzováno, spíše je to naopak. Považoval jsem za potřebné o této problematice ještě dále jednat a ne hned chtít rozhodnutí, přijmout v rámci usnesení tak velké zdražení a odůvodnit to pouze tím, že jen "doháníme inflaci".  Proto jsem se přidal k těm, kteří novou vyhlášku nepodpořili, zdržel jsem se spolu s dalšími zastupiteli Koalice pro Českou Třebovou hlasování.
 
Současně nemohu souhlasit s populistickým "nápadem" zastupitelů ODS, kteří ústy Josefa Kopeckého  neberou v úvahu relevantní údaje z rozpočtu města, pro který hlasovali a  požadavek nezdražovat vysvětlují  to tím, že Eko Bi na skládce bohatě vydělává.  Eko Bi je městská obchodní společnost zřízená na komerční bázi a jejím cílem je vytvářet zisk.  Hospodaření Eko Bi nemá s městským rozpočtem nic společného,  zmiňovat se o něm v souvislosti s poplatkem na odpady je tedy jen mlžení a demagogie. Je však správné, že je aspoň někdo, kdo se snaží do hospodaření městských společností proniknout. Hospodaření městských společností je zahaleno do mlhy, veřejně není nikde prezentováno. Obecně se soudí, že máme chudé město a bohaté městské společnosti. Za 15 let od jejich vzniku nebyla ani koruna z jejich (zdaněného) zisku  převedena do městského rozpočtu.  Jenže zase na druhou stranu zajišťují pro město důležité služby.  Není to tedy jednoduché. Rád se tomu budu věnovat v jiném článku.
 
Jsem také rád za to, že k problému vyhlášky o odpadech  se rozproudila  bohatá veřejná diskuze,  je to mnohem lepší než automatické  prohlasování veškerých usnesení  " jako na běžícím pásu" bez podrobnějšího projednávání, jak tomu  často (bohužel) bývá. 
 
V dnešní poště jsem ještě obdržel další vyjádření  českotřebovské ODS k tomu, že se nepodařilo přesvědčit zastupitele města, aby odmítli navýšení poplatku za svoz a uložení odpadů. „Vnímáme to jako prohru. Mám za to, že jsme na stůl položili veškeré argumenty. Z rozpočtu na tento rok je evidentní, že výběr poplatků ve výši 480,- Kč na hlavu náklady spojené se svozem a uložením odpadu nejenom pokryjí, ale že nám část letos dokonce zbyde. To, že Město musí dotovat sběrný dvůr, jehož provoz je prostě drahý, to je také fakt – ale také úplně jiná pohádka. To nesouvisí s domovním odpadem. Všichni zastupitelé ode mne dostali dopis, kde jsem jim vše přehledně vysvětlil, přesto 15 z nich, tedy většina, hlasovala pro navýšení poplatku,“ říká předseda Místní organizace ODS v České Třebové Josef Kopecký. „Jsme z toho smutní, máme za to, že takto budeme od lidí vybírat víc trochu neoprávněně,“ říká k výsledku hlasování Kopecký. 
 
Abych řekl pravdu, tak opravdu poslední větě Josefa Kopeckého nerozumím. Proč bude město vybírat větší poplatek trochu neoprávněně?   Z jaké pohádky je dotování městského sběrného dvora? Sběrný dvůr (a separovaný odpad) tedy podle ODS do systému likvidace komunálního odpadu nepatří ?
 
ODS byla přece  stranou radniční koalice, která investici do nového sběrného dvora podpořila, její realizaci připravovala. Ve sběrném dvoře, (o výhodnosti jeho polohy na mapě města jsem opakovaně pochyboval) se přece zdarma likviduje odpad přivezený občany právě z domácností a rodinných domků, jiný odpad sem ani nevezmou.  Zde se třídí a zhodnocuje. Jednoznačně tedy patří do systému likvidace komunálního odpadu. 
Nový sběrný dvůr měl právě zajistit zlevnění předchozího systému.  Dříve přímo "sběrný dvůr" svoji kolonku v rozpočtu neměl, byl zde pouze "separovaný odpad". Letos je v rozpočtu sběrný dvůr poprvé samostatně. V porovnání nákladů na separovaný odpad např. v letech 2009, 2010, 2011 s rokem  2012 je vidět, že se v novém sběrném dvoře podařilo snížit náklady o cca 500 tis. Kč (Z 6 milionů na 5,5 mil. Kč) a současně se zvýšil příjem za tříděný odpad o cca 400 tis. Kč  Takže zlevnění díky novému sběrnému dvoru a zlepšení systému třídění existuje, ve výši 900 tis. Kč  Možná by mohl být sběrný dvůr a systém třídění ještě lacinější a efektivnější. Přímo zde by se mohl zpracovávat např. i dovezený bioodpad. Proč jej vozit až na skládku, když jej lze z velké části třídit, štěpkovat a využívat těsně "za plotem" v uzlové kotelně ČD, kde by to rádi kupovali   To se zatím neděje. Také by sem mohli (za úplatu) vozit odpad živnostníci  a podnikatelé.  Měli by to blíž a nemuseli by pak až na skládku do Třebovice, nebo by mohli odříct služby firmy Marius Pedersen. Činnost sběrného dvora,  kde se dnes někdy i nudí tři pracovníci, by se tím zefektivnila.  
 
Milan Mikolecký  11.12.2012