Českotřebovský deník 13/2012  (14.1.)

Josef Zavřel chystá v dubnu výstavu fotografií  v Kulturním centru

Na Zelený čtvrtek se bude ve Výstavní síni Kulturního centra v České Třebové konat vernisáž výstavy fotografií PhDr. Josefa Zavřela (nar. 1931), Třebováka žijícího od roku 1945 dlouhodobě v Praze - Strašnicích. Vystudoval knihovnictví na Univerzitě Karlově, byl zaměstnán v oboru, ale v letech 1958 - 1972 také v Československé televizi. Ani v důchodu, ve které je od roku 1991 ale rozhodně nezahálí.... Navštívil čtyři kontinenty, vždy se snažil poznat i duchovní podstatu každé navštívené země a její specifické rozmanitosti.
I při své osmdesátce je velmi čilý, pravidelně navštěvuje nejen svoje rodné město, ale cestuje také po světě. Více přiblížíme v dubnovém vydání Českotřebovského zpravodaje v rozhovoru, který připravujeme zatím na více méně na dálku. Především proto, že únoru se Josef Zavřel vydává na další, tentokrát třítýdenní putování do Afriky, při kterém má v plánu mimo jiné také pokus o výstup na více než 6000 metrů vysoké Kilimandžáro. Českotřebovská výstava nebude rozhodně první výstavou v jeho zajímavém životě, podle materiálů  a dokumentů k dalším výstavám lze soudit, že se máme na co těšit.  (mm)
 
Poděkování z A-Centra 

Děkujeme touto cestou kavárničce U Tygra za dlouholetou možnost propagace činnosti A-Centra, týdenního stacionáře v jejích prostorách stálou výstavou výrobků klientů. Děkujeme za podporu firmě Pirell s.r.o., zaměstnancům HM Tesco Česká Třebová  a paní Haně Švecové. Každé podpory si velice vážíme. S úctou E. Ostruszková 
 
Přišla zima - konečně. 

Díky tomu může pokrčovat zasněžování na sjezdovce na Pekláku. Jde liž o třetí pokus zasněžit sjezdovku v této sezóně, předchozí dva pokusy vždy příroda zastavila.  Současně odstartovala zimní údržbu městských komunikací a chodníků. Právě chodníky jsou nyní v bídném stavu - přes malou vrstvu sněhu jsou zledovatělé a chůze vyžaduje  velkou míru opatrnosti. 
 
Jarní část I. ligy zahájili kuželkáři těsnou prohrou o 10 kuželek v domácí kuželně

TJ Spartak Přerov - TJ Třebíč 7:1 3514-3406 (14:10) 14.01.
KK Slavoj Praha - TJ Sokol Luhačovice 7:1 3427-3210 (17,5:6,5) 14.01.
TJ Loko Česká Třebová - KK Konstruktiva Praha 2:6 3444-3454 (12:12) 14.01.
SKK Náchod - TJ Jiskra Kovářská 6:2 3500-3446 (12,5:11,5) 14.01.
TJ Centropen Dačice - KK PSJ Jihlava 6:2 3313-3236 (13,5:10,5) 14.01.
TJ Sokol Husovice - SKK Vrchlabí 7:1 3371-3244 (14:10) 14.01.
 
TJ Lokomotiva Česká Třebová 3444 2:6 3454 KK Konstruktiva Praha (12:12)
HOLANEC Petr 547        1:3 567 DOUBRAVA Lukáš
VYMAZAL Pavel 619    4:0 565 OBRUČA František
ZUBALÍK Karel 591       2:2 596 ZAHRÁDKA Zdeněk
MISAŘ Tomáš 535          0:4 575 KOBLÍŽEK Štěpán
ŠIC Michal 579                2:2 593 FRANĚK Jiří
HETYCH Jiří 573             3:1 558 BARCHÁNEK Jan  
rozhodčí: GLAC Petr, diváků: 20, utkání trvalo: 3:30
Desáté výročí svého vzniku slaví v těchto dnech Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 

Letos je to právě deset let, kdy došlo ke sloučení čtyř okresních silničářských správ do společnosti s centralizovaným řízením.Na konci září roku 2001 převedl stát na kraje silnice II. a III. třídy a s nimi i okresní organizace, které měly na starosti jejich správu a údržbu. Pardubický kraj hned od počátku následujícího roku okresní správy sloučil pod vedení Správy a údržby silnic Pardubického kraje. „Uplynulých deset let bylo dynamickým úsekem mého života i naší organizace,“ vzpomíná na uplynulou dekádu ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Některé doby byly samozřejmě těžké, vyvážila je ovšem řada našich úspěchů. Za jeden z největších považuji skutečnost, že jsme za přibližně stejný objem finančních prostředků schopni po celou dobu zajišťovat prakticky stejný objem zimní a letní údržby našich silnic, přestože od roku 2002 významně stouply vstupní ceny.“ To oceňuje i náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý, který má na starosti právě dopravu, dopravní obslužnost a investice: „Navíc bych vyzdvihl to, že během své existence prošla naše správa a údržba silnic velkým technologickým vývojem a dnes patří mezi nejvyspělejší organizace svého druhu v Evropě. Vysoká technologická úroveň Správy a údržby silnic Pardubického kraje má samozřejmě zpětně významný vliv na úspory finančních prostředků, které je nutné dávat na provoz krajské silniční sítě.“ 
K působení Správy a údržby silnic Pardubického kraje je  třeba  přidat i dovětek: Právě nyní nemají čas na oslavy, musí především pracovat, přišla zima. Některé úseky silnic jsou však označeny tak, že se v zimě neudržují. Patří mezi ně i některé úseky kolem České Třebové. Jsou v podstatě tradiční. Může však zarazit např. to, že  jako úsek, který je udržován pouze pluhováním je označen např. silnice Semanín - Zádolka - Hvězda, kudy však nyní vede nová autobusová linka IREDO 805 Č. Třebová - Svitavy.  Je zvláštní, že se novému systému veřejné autobusové dopravy nepřizpůsobila (krajem řízená)  Správa silnic Pardubického kraje. Neudržované úseky silnic III. třídy také schvaluje odbor dopravy kraje. Je podivné, že došlo k tomuto rozporu...
25. zasedání Asociace krajů se konalo za účasti kardinála Dominika Duky  

Na 25. zasedání Rady Asociace krajů České republiky 13. ledna ve vládní vile Stuiassni v Brně se hejtmani setkali s představiteli katolické církve v České republice – kardinálem Dominikem Dukou a arcibiskupem Janem Graubnerem. Předmětem jednání byla samozřejmě také otázka církevních restitucí. Diskuse se ale soustředila na oblasti, které se dotýkají krajů České republiky. Jejich role je ale v rámci restitucí církevního majetku spíše okrajová, hlavními účastníky tohoto procesu jsou města a obce na straně jedné a církve na straně druhé. Kraje jsou nicméně připraveny spolupracovat a případně napomoci při dialogu církví právě se starosty měst a obcí.
„Naší prioritou je, aby se přednostně řešilo odblokování majetku měst a obcí v zákoně o půdě,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. Pražský arcibiskup Dominik Duka zdůraznil, že vydání církevního majetku se bude týkat především Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR. „Majetek bude vydáván tak jako při jiných restitucích, tedy po předložení výpisu z katastru nemovitostí,“ konstatoval arcibiskup Duka. Jak dodal, nepůjde o jednorázový, ale postupný proces. K tématům jednání patřila také spolupráce krajů s charitami v jednotlivých regionech i rozvoj projektů církevní turistiky. Hovořili také o přípravách na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Probíhá koordinace oslav, které se uskuteční na národní i regionální úrovni. Kraje se zapojí do programu například pořádáním konferencí, vydáním publikací nebo přípravou dokumentárních filmů. Obsahem rozhovorů byly dále primárně společné projekty církve a krajů České republiky, zvláště pak v oblasti tzv. „církevní turistiky“ a charity.
Jednalo se také o čerpání evropských fondů, které  je pro kraje prioritou – na tom se shodli všichni hejtmani  „Chceme, aby Česká republika nepřišla o desítky miliard korun, dnes jsme proto projednávali s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským možnosti realokace prostředků z centrálních operačních programů do regionálních. Ty patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v čerpání prostředků,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek.  Pardubický hejtman Radko Martínek zdůraznil potřebu sladění kritérií jednotlivých kontrolních orgánů, aby nedocházelo k narušení čerpání z jednotlivých operačních programů. „S ministrem Jankovským jsme se také domluvili na blízké reprezentativní schůzce k tématu počtu operačních programů v období 2014 - 2020, kde budeme hledat řešení přijatelné pro obě strany,“ dodal. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek přiblížil problémy vyplývající z neplnění vládních slibů týkající se úhradové vyhlášky ve zdravotnictví. Kraje podle něj nemají prostředky na dokrytí chybějících financí na platy lékařů.  Fotografie Luboš Kozel
 
 
Horská kola u nás převládají

 Na veletrhu Bike Brno byly představeny další výsledky cyklo a in-line průzkumu, který od poloviny srpna do konce září probíhal na stránkách www.ceskojede.cz. Tentokrát se realizační tým průzkumu zaměřil na používání kol a jejich výbavu, na oblíbené destinace cyklistů, bikerů a in-line bruslařů.  V pátek odpoledne budou předány ceny vylosovaným respondentům průzkumu. Zadavatelem průzkumu je agentura CzechTourism.
Průzkum se zaměřil na aktivnější část populace, která provozuje cykloturistiku, či vyjíždí na terénní a in-line stezky pravidelně. K oslovení této skupiny využil realizační tým internet, který, jak vyplynulo z předchozích výzkumů, dnes používá jako komunikační nástroj většina cyklistů. „Výzkum potvrdil závěry letošního šetření, ke kterým došel také monitoring domácího cestovního ruchu. V posledních letech narůstá obliba cykloturistiky, v současné době je důležitým segmentem cestovního ruchu. Hlavním zdrojem, kde si návštěvníci regionů hledají informace, je přitom internet.,“ říká Mojmír Mikula, ředitel Odboru výzkumů, trendů a inovací agentury CzechTourism.
Nejčastějším typem kol v domácnostech aktivních cykloturistů a bikerů jsou horská kola, která vlastní 64 % z nich. Horské kolo má i třetina lidí, kteří jezdí výhradně po zpevněných cestách. I když se výzkum  zaměřil pouze na aktivní cyklisty, tato čísla odpovídají podílu jednotlivých prodávaných kol na českém trhu, který se zásadně liší od podílu v jiných cyklisticky vyspělých evropských státech. Zatímco u nás převažují při prodeji horská kola, v Německu nebo Dánsku  jsou to kola městská.
Tachometr (75 %) a ochranná přilba (80 %) jsou běžnými doplňky při jízdě na kole. K nošení cyklistické helmy přistupují všechny věkové skupiny podobně - u teenagerů  ve věku 15-19 let dosahuje  88 % (u nás je do 18 let povinná), u ostatních okolo 80 %, což je zřejmě především důsledek osvěty.  Přilbu častěji používají cyklisté, kteří jezdí výhradně po terénních stezkách (93 %) v porovnání s cykloturisty, kteří se drží převážně zpevněného povrchu (72 %). Přilba, stejně jako tachometr a GPS, jsou také častěji doplňky horského kola v porovnání s jinými typy kol. Jen necelá desetina používá reflexní vestu (7%), zpětné zrcátko zhruba 3 % aktivních cyklistů nebo bikerů.