Českotřebovský deník 4/2012 (4.1.)                                       

Spoustu legrace jsme zažili na "Silvestrovském Alpinnningu", kde se pod vedením Marie Janečkové sešla
parta děvčat, která si přišla zacvičit a ještě se při tom příjemně pobavit.


Národní dům, Česká Třebová 7. ledna od 7 hodin Setkání sběratelů pivovarských suvenýrů

Esperantský silvestr v České Třebové. 


Že hlavním tématem večera jsou české pověsti, bylo znát hned při zahájení, když se přes sálek hrnula tlupa našich předků nespokojená a brumlající na praotce Čecha (Sváťa Čech). On si totiž nedal pokoj a unavený lid od Řípu táhl až do České Třebové na esperantský silvestr. Devětadvacátého prosince esperantisté opět s předstihem oslavili tradičně ve Sportklubu konec esperantského roku. Sešlo se jich přes 60 z různých míst v naší zemi a podpořit je přijela i Gerry z Holandska.
Zahájení zajistila Jana Křížková z Lanškouna a po večeři měli přítomní možnost rozhýbat tělo při tanci a mozek při luštění náročného kvízu z dějin národa. Ve 22 hodin začala soutěž kroužků v představení některých pověstí českých. Ačkoliv jsme se velice snažili, cenu jsme nezískali. Vy byste nám ji třeba dali, ale to víte, jsme domácí, porota složená z členů našeho kroužku upřednostňovala hosty. A tak třetí místo získali esperantisté od Poličky. Jejich plavovlasá v selské suknici oděná Božena pilně prala prádlo. Obdivoval ji kníže Oldřich, který přijel dokonce na koni domácky vyrobeném. Neodolala a stala se kněžnou. Na druhém místě se ocitla Libuše z Bučovic, která vzpomenula i na esperantský kámen pod lípou v Javorce a věštila dobrou budoucnost České Třebové i našemu kroužku. První místo, jako už vícekrát, obsadil kroužek z Pardubic. Kazi, Libuše a zvláště statný Bivoj s kancem upoutali pozornost všech. Náhrdelník z kančích zubů, který Kazi získala od Bivoje, byste jí museli závidět. Nám však mohli aspoň přisoudit cenu útěchy. Vždyť někteří soutěžící jen pověsti vyprávěli, Kvido ze Šumperka dokonce děj pověstí převracel a z Přerova se dostavil Motýl Emanuel s Makovou Panenkou. Jirka Vencl se mírně historii přiblížil, aspoň historii našeho města, když předvedl výstup z Jabkancové pouti. Náš „nedoceněný“ příběh byl z doby pověstí i z doby nynější. Byl o kamenné Šárce z Javorky, která zatoužila dostat se mezi své družky a kouzelnou větou se jí to podařilo. Všechny se radovaly, velitelka Vlasta ji nabádala, ať nachystá na pyšného Ctirada past. Vyskytly se však nesnáze. Jak přivázat Šárku? Šňůra byla, scházel strom, musela ho nahradit židle. Ženy se ukryly, Ctirad byl přilákán a pak s celou družinou pobit. Šárka – v podání Šárky Kalinové – znajíc další osudy žen, zpětným kouzlem raději mizí v Javorce a stává se sochou, než by běhala kolem dětí a mužského. Snad se vám příběh líbil.
Čas velmi rychle běžel, ale vyšlo ještě popřát úspěšným esperantistům a jubilantům roku 2011 i zazpívat esperantské písně. K tomu nám hrál procítěně na housle Jan Duda z Olomouce.  O půlnoci jsme připili novému esperantskému roku 2012 a také vám přejeme příjemný nový rok.  Zdena Novotná
Prodám byt 2+1 (63m²) – byt volný od léta 2012.  

Byt se nachází v panelovém domě nedaleko Nového náměstí. Dům je po kompletní rekonstrukci. Byt též po kompletní rekonstrukci (zděné jádro, vana + sprchový kout, samostatné WC, voda, plyn, elektroinst., podlahy, okna … apd.). V kuchyni vestavěné spotřebiče, možnost prodeje včetně vybavení.
V případě zájmu další info na emailu: pavicek@centrum.cz, mobilu: 777 226 196 
Přerováci Českému rozhlasu: V zámku chceme muzeum, ne soukromou rezidenci  

Tisková zpráva občanského sdružení Přerováci nadlabáci ze dne 4. ledna 2012
Obyvatelé středočeského Přerova nad Labem sledují se znepokojením dění okolo zámku v jejich obci. Ten je v majetku veřejnoprávního Českého rozhlasu a je dlouhodobě prázdný. Nyní rozhlas připravuje jeho prodej, přičemž chce upřednostnit nejvyšší nabídku bez ohledu na záměr nabyvatele.
Občanské sdružení Přerováci nadlabáci jednoznačně podporuje plán Středočeského kraje získat zámek do svého vlastnictví, jeho propojení se sousedním skanzenem polabské architektury a vznik finančně soběstačné expozice V zámku a v podzámčí.
„Středočeský kraj a jím zřízená organizace Polabské muzeum má jasnou vizi – propojení nejstaršího národopisného muzea v Česku a přerovského zámku a vznik expozice V zámku a v podzámčí. Jediný známý soukromý zájemce o zámek představil jen povrchní náznak svých plánů,“ tvrdí předseda o. s. Přerováci nadlabáci Petr Vilgus. „Kraj je pro zámek nejlepším majitelem, protože prakticky nemůže zaniknout a veškeré jeho kroky jsou pod přísným dohledem opozice i veřejnosti. Naproti tomu soukromník může zkrachovat či zemřít. Pokud bude zámek zanedbávat, neexistuje páka, která by ho přinutila chovat se k památce s úctou. Varovným příkladem je pro nás rozpadající se přerovský pivovar, nešťastně privatizovaný zámek v nedalekých Kounicích nebo pražské memento, zanikající památka na Hrabalovskou Libeň – palác Svět,“ dodává Vilgus.
„Jedním z posledních soukromých majitelů zámku byl osvícený Habsburk Ludvík Salvátor Toskánský, který zároveň před více jak 100 lety v místní Staročeské chalupě založil národopisné muzeum. Na jeho tradici v roce 1967 navázal dnešní skanzen. Přála bych si, abychom se nemuseli stydět za to, jak jsme naložili s jeho dědictvím,“ říká členka Přerováků nadlabáků Ivana Cabrnochová. „Žádáme středočeského hejtmana Davida Ratha, vládnoucí koalici i zodpovědné opoziční krajské zastupitele, aby intenzivně jednali s Českým rozhlasem o koupi zámku. Vedení rozhlasu a jeho radu vyzýváme, aby si uvědomili své postavení. Rozhlas je de facto majetek všech obyvatel České republiky. Vztah dvou veřejnoprávních institucí – rozhlasu a kraje – by neměl být založený na čistě tržních základech. Rozhlas by měl při prodeji zámku přihlížet nejen k zisku, ale i k veřejnému zájmu. A ten v tuto chvíli vidíme v převodu zámku na kraj,“ zdůrazňuje Petr Vilgus.
Kontakty: Petr Vilgus – 602 807 082, Ivana Cabrnochová – 724 112 729
 
Přerováci nadlabáci jsou občanské sdružení, jehož členové a sympatizanti se od roku 2005 podílejí na obnově historických památek a krajiny v okolí středočeské obce Přerov nad Labem. Iniciovali výsadbu kilometrového stromořadí z obce k silnici 611, čehož se účastnily desítky občanů. Získali grant Nadace Občanského fóra, díky kterému byla zrekonstruovaná leta zanedbávaná kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou. Okolo této památky bylo později vysázeno ovocné stromořadí a v dubnu 2010 byla vysvěcena pražským biskupem Václavem Malým. Podíleli se také na vyhlášení přírodní památky Natura 2000 na Přerovské hůře, podpořili úsilí Archeologického ústavu Československé akademie věd o ochranu archeologického naleziště.