Českotřebovský deník 8/2012 (9.1.)                                        
Co plánuje město pro zlepšení bezbariérovosti ?

Město Česká Třebová pro rok 2012 má v plánu investic, oprav a údržby majetku zařazeny následující akce - k dnešnímu dni však ještě nejsou schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2012 :

1. DPS Masarykova čp. 1400 „Červeňák“, Česká Třebová - oprava výtahu a bezbariérového vstupu - jedná se o opravu stávajícího výtahu a úpravy pro bezbariérový vstup Domu s pečovatelskou službou s využitím dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů - předpokládané náklady 1,73 mil. Kč vč. DPH.
2. Vybudování rampy pro imobilní občany u prodejny KONZUM, sídliště Lhotka, Česká Třebová - vybudování nové příjezdové rampy z chodníku do prodejny, resp. na plochu před prodejnou (další přístupový směr vyhovuje) - hrazeno z vlastních prostředků - předpokládané náklady 70 tis. Kč vč. DPH.
Na místě bývalé sběrny surovin bude sídlo firmy RYDO

Počátek vyklízecích prací  v této lokalitě fotografoval první lednový týden Martin Šebela.
 
 
 
50. Skiinterkritérium začalo výstavou v orlickoústecké Malé scéně 

Letošní jubilejní ročník ročník bude mít řadu novinek.  V pondělí 9.1. byla v Malé scéně v Ústí nad Orlicí otevřena výstava nazvaná "Skiinterkriterium - moderní závod s dlouholetou tradicí". Její součástí budou například velkoformátové fotografie mapující 50ti letou historii závodu, historické medaile a odznaky, staré výsledkové listiny nebo dobová lyžařská výstroj i výzbroj. "Vše bude udělané jako srovnání dříve a nyní, aby si návštěvníci dokázali představit, kam se sjezdové lyžování za 50 let dostalo," vysvětluje filozofii výstavy její kurátorka Kateřina Sloupenská. Slavnostní vernisáž ale proběhne až 18.1. od 18 hodin.
 
Vyjádření hejtmana Pardubického kraje: Lázně Bohdaneč získaly dotaci v souladu s  pravidly

Kategoricky odmítám nařčení, že Výbor Regionální rady soudržnosti NUTS II Severovýchod (kde jsou zastoupeny vedle Pardubického kraje také Liberecký a Královéhradecký), přiděluje finanční prostředky z evropských fondů netransparentně a účelově. Evropské peníze čerpáme v souladu s pravidly, která jsme  nastavili tak, abychom znemožnili ovlivňování výsledku dotačního řízení jednotlivcem. Stejná pravidla platila a byla dodržena i v případě Lázní Bohdaneč. Město  obdrželo dotaci na rekonstrukci autobusového nádraží na základě  dobře připraveného  projektu, který kladně posoudili nezávislí hodnotitelé.
Radko Martínek, předseda RRS NUTS II Severovýchod  hejtman Pardubického kraje

Prezentaci závěrečné části výsledků prvního národního cyklo a in-line průzkumu ČR, tentokrát na téma Co ukázal o regionech a službách pro cyklisty


Tisková konference se uskuteční na veletrhu Regiontour v Brně, ve čtvrtek 12.ledna 2012 od 11:00 do 12:00 hodin, v sále P3 pavilonu P brněnského výstaviště. Nenechte si ujít poslední zajímavé informace a komplexní závěry, které průzkum přinesl pro rozvoj české cykloturistiky.

 


Silver A v paměti tří generací.

Pardubice – Setkáním pamětníků paravýsadku Silver A, ležácké tragedie a pardubického odboje zahájil Památník Lidice s podporou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka rok 70. výročí heydrichiády. Po pietní vzpomínce v areálu Památníku Zámeček se účastníci, mezi nimiž byli některé  přeživší ležácké a lidické děti, pamětníci a jejich potomci, historici a zástupci společenských organizací, sešli v pardubickém hotelu Zlatá štika. Datum setkání nebylo vybráno náhodně. 9. ledna 1943 došlo k prvnímu pokusu o radiové spojení s Anglií prostřednictvím vysílačky Libuše, obsluhované radistou Jiřím Potůčkem. Výsadkářům pomáhala před 70 lety řada lidí z Pardubicka, Ležáků i dalších míst kraje. Náměstek ministryně kultury František Mikeš připomenul, jak důležité je uchovávat paměť národa o všech těchto událostech a předávat ji dalším generacím, které hledají své hrdiny. „Dnes si uvědomujeme, jak obtížné to pro mnohé lidí bylo, rozhodnout se během kritického okamžiku a zvolit i pod tlakem okolností svůj občanský postoj,“ řekl hejtman Radko Martínek, bývalou profesí historik. Vzpomenul na hrdinský osud učitele Hlaváčka z Podkrkonoší, který vydržel mučení gestapa a neprozradil nikoho ze svých spolupracovníků, se kterými pomáhal zásobovat parašutisty i další ilegální pracovníky. Zmínil také osudy Františka Hladěny, jehož pamětní deska je na chodbě budovy kraje a manželů Krupkových, o niž napsal pardubický historik Jiří Kotyk v loňském roce knihu a jejíž vydání Pardubický kraj podpořil.
V hlavním programu setkání  tří generací v hotelu Zlatá štika  vystoupili kromě oficiálních hostů také zástupci nové generace historiků, kteří shromažďují dokumenty a skládají lidské příběhy jak obětí, tak agresorů. Vojtěch Kyncl předvedl, jak takové osobní dokumenty mohou díky své emotivnosti  oslovit i nejmladší generace. Za srdce vzal přítomné i úryvek z nově vydané dokumentární knihy Hlasy z hořících domů v přednesu Josefa Somra o prvním zatýkání v Ležákách. Výsadek Silver A byl na území protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto operačních skupin se 27. května 1942 zúčastnili atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vypálení Lidic a Ležáků bylo jedním z nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví v okupovaném Československu. Ale v okolí Pardubic to nebyl čin jediný. Čtyři desítky pardubických občanů zaplatily svoji pomoc životem. Na pardubickém Zámečku bylo popraveno za heydrichiády celkem  220 lidí, z toho bylo 33 z Ležáků.  Zuzka Nováková Fota: Luboš Kozel