Cestovatel Honza Betlach přibližoval Mongolsko Svinnenským


V sobotní podvečer pozván byl cestovatel takřka místní, jenž při návratech z cest svých, sem

i tam zavítá, by lidem, jimž toho z důvodů všelijakých umožněno není, zážitky svoje

a vyprávění přednesl a kraje daleké, způsobem svým přiblížil…

Takto při cestě jedné i šikovnost jeho uplatněna byla, anžto přihlášen byl sobě v klání umu cowboyského, navíc v zemi, jež uměním tímto vpravdě oplývá a vavřín vítězství sobě překvapivě do země rodné přinesl…

V sobotu pak přibližoval místním cestování a způsob života v zemi daleké - v Mongolsku…

Způsob jeho vyprávění, záznamy pečlivé a množství fotografií potěšily místní i přespolní, jež v hojném počtu přednášku jeho navštívili…

Událost tato sobotní, vyvedla se natolik, že občanstvo vyzvalo p. správce ku jednání o další přednášce jeho, jakž se i stane 24.3. roku tohoto, kdy na programu Nový Zéland předveden bude…

Bavíce se takto ku spokojenosti jedněch i druhých, otázky jemu kladli i hodinu po skončení programu, jakž se i v posledku stalo.

Ukázáno tímto jest, že pro někoho sporná rekonstrukce školy bývalé ve Svinné - jakožto jediného místa kulturního, pro setkávání místních i návštěvníků přespolních - Č. Třebovou nerozděluje - jakž bylo psáno v Ml.f.Dnes redaktorem navedeným a jak sobě konstruuje vydavatel Zpravodaje místního…

Naopak toto místo dnes umožňuje žíti kulturně místním, pro něž je z důvodů různých zatěžko účastniti se  akcí zajímavých ve městě.

Jakož i vytvářeti akce všelijaké pro komunitu zdejší, jež tak i přespolním a městským umožňují navštíviti něčeho jiného…

Láďa Krmela