Utichl houslí tón

Pro českotřebovskou veřejnost je to velká ztráta.. odešel člověk, kterému sudičky daly do vínku dar muzicírování. A on toho náležitě využil. Byl výtečným houslovým virtuosem, skvělým hudebním pedagogem. Eduard Vaníček celý svůj život zasvětil houslím. A budiž mu připsáno k dobru, že své interpretační umění a svou lásku k tomuto nástroji předával nezištně svým žákům, mezi nimiž byl i pokračovatel rodu Eduard junior.  Nelze opomenout ani koncertní činnost Eduarda Vaníčka v mnoha hudebních sdruženích, především v Komorním orchestru Jaroslava Kociana (KOJK), jehož byl zakládajícím členem a dlouholetým  primáriem. měl jsem to štěstí, že jsme se velmi sblížili opři obřadech na českotřebovské radnici. Poznal jsem ho jako člověka skromného, pracovitého, vždy optimisticky naladěného.

Eduard Vaníček patřil bezesporu k osobnostem nejen českotřebovského hudebního života, ale i za hranicemi města. patří mu za to velká děkovačka zarmouceného publika.

Milý Edo! Tady na Zemi jsi dohrál, ale tam nahoře na Tebe čeká jiný KOJK (Kosmický orchestr Ježíše Krista) a v něm zcela jistě místo primária. děkuji Ti za to, že jsem měl tu čest být Tvým žákem, ba co víc, přítelem! Děkuji Ti za společné chvíle, na které jsem se vždy těšil. děkuji Ti za to, že jsi byl...                                                                                                                                                                          Jiří Musílek 

Účast projevily osobnosti 

Rodina obdržela desítky a stovky kondolencí a účastí z celé republiky i ze zahraničí, svědčí o tom, že  Eduard Vaníček byl velkou osobností města, byť se mu toto ocenění nějak vyhýbalo. Přišel  do našeho města vlastně jako cizí a stal se skutečným Třebovákem, byl vzorem pro mnoho žáků studujících hudbu v širokém regionu osobností, která měla vysokou vážnost. Mezi horou dopisů  vybíráme:
 
Pana učitele Eduarda Vaníčka jsem si po celý svůj dosavadní život vážil a budu vážit dál nejen jako vynikajícího houslisty, skvělého umělce, nýbrž i jako vzácně charakterního a poctivého člověka. Pro mne zůstane navždy vzorem šiřitele krásy a opravdového lidství.                                                                                                                    MUDr. Radomír Lána.
 
Se zarmoucením jsem přijal smutnou zprávu o náhlém odchodu Eduarda Vanička... I když jsem znal jeho zdravotní problémy, přál jsem mu jejich řešení. Dobojoval, ale pohled na jeho vykonanou práci uměleckou, pedagogickou, na jeho lidské vlastnosti jsou, i když vím jak je to pro Vás těžké, malou útěchou......                                    doc. Mgr. František Preisler
 
Poděkování

Dne 3. ledna 2012 skonal můj drahý manžel, houslista, učitel hudby na LŠU a ZUŠ v České Třebové. Jeho srdce, znavené těžkou nemocí se zastavilo. Chtěla bych vyjádřit velké poděkování a úctu p. MUDr. Zd. Borkovi, lékaři záchranné služby v Ústí n. O. za laskavá a vlídná s kterými tuto bolestivou skutečnost sdělil. děkuji též MUDr. J. Šmídlovi, který po celou dobu manželovy nemoci věnoval na častých návštěvách nevšední péči. Srdečné děkuji i MUDr. Radomíru Lánovi za jeho nevšední ochotu a zájem o zdravotní stav mého manžela po celou dobu jeho nemoci i za krásné přátelství, které k mému muži choval. Dík patří také p. Moláčkové, zdravotní sestře z centra komplexní péče o nemocné v Ústí nad Orlicí, která mi pomáhala v denní péči o manžela, za milý a laskavý přístup k nám oběma. Několik let manžel bojoval se zákeřným onemocněním, které se postupně zhoršovalo tak, že byl celodenně upoután na lůžko. Rád se těšil z návštěv svých přátel, bývalých žáků, kolegů a kamarádů, vždy na duši pookřál.
Přál si být do poslední chvíle mezi svými v prostředí domova. To se mu splnilo. Umožnilo mu rozloučit se s milovanou rodinou a blízkými příbuznými. Dovolte mi, abych vyjádřila velké poděkování všem těm, kteří projevy soustrasti písemně i osobně zmírnili bolest a smutek, který v těchto dnech prožívám. Za projev úcty a vážnosti osobě mého manžela děkuji  vedení města Česká Třebová a jmenovitě paní Ludmile Rašnerové, Ing. Jaromíře Žáčkové i pracovnicím matriky. Děkuji učitelskému sboru ZUŠ Česká Třebová a řediteli Bohuslavu Mimrovi, řediteli a učitelskému sboru ZUŠ Ústí nad Orlicí, v Lanškrouně, Litomyšli, členům Komorního orchestru Jaroslava Kociana Česká Třebová., M. Vašíčkovi, jednateli OIKTV za vzpomínkové vysílání.  Prožívám těžké období života, díky Vám jsem nezůstala sama. Věřím že památku mého manžela Eduarda Vaníčka společně uchováme.               Jindra Vaníčková