Proč studovat na Gymnáziu Česká Třebová

aneb proč vůbec studovat na gymnáziu (3. část)


Tomáš Kupka, Petr Poldauf

 

Vážení přátelé,

sérii článků o gymnaziálním vzdělávání zakončíme dílem zaměřeným na mýty a polopravdy, které se ve společnosti stále konzervativně udržují a leckdy přiživují. V krátké anketě jsme se tentokrát obrátili na naše studenty a kolegy z několika českých gymnázií a uveřejněné názory jsou shrnutím jejich odpovědí. Na závěr článku zmiňujeme výběr z výhod, které novým uchazečům a svým budoucím studentům nabízí Gymnázium Česká Třebová ve školním roce 2012/2013. 

 

Mýty a polopravdy

Víceletá gymnázia berou studentům dětství

S tím zásadně nesouhlasíme. Naopak, na základě zkušeností získaných diskusí se studenty našeho gymnázia vyplývá, že takový pocit ve valné většině nemají vůbec a navíc, s rozšiřováním zájmu studentů o více oblastí, mnohdy dokážou svůj volný čas trávit kvalitněji a smysluplněji, ve většině případů se tolik neuchylují ke společensky škodlivému chování a dokážou se z aktivit radovat, být spokojení a relativně vyrovnaní. Mnoho z nich zvládá rozmanité zájmové kroužky, velké procento z nich absolvuje zájmovou činnost v domě dětí, v ZUŠ apod. To vše jejich život, podle jejich názoru, spíše obohacuje.   

Gymnázium je spíše humanitně zaměřené

Spočítejme hodiny předmětů přírodovědných a humanitních a zjistíme, že na gymnáziích často převládají co do počtu hodin přírodovědné předměty včetně matematiky.

Na gymnáziu je těžká matematika

Srovnejme učivo matematiky běžného (nikoli matematického) gymnázia s průmyslovou školou nebo technickým lyceem a zjistíme, že rozdíly nejsou tak markantní. Pravda je, že se ve školním vzdělávacím plánu gymnázia objevuje navíc učivo, které se na ostatních typech škol neprobírá. Právě toto učivo však vylepšuje pozici absolventa gymnázia na vysoké škole přírodovědného zaměření.  

Z gymnázia je těžké dostat se na vysoké školy technického směru

Omyl. Nejen, že je to možné, ale dokonce i úspěšnost při dokončení takové vysoké školy je u absolventů gymnázií velmi vysoká, což vyplývá ze studie uváděné v poznámce (1). 

Absolventi gymnázia jsou špatně zaměstnatelní

S prostými čísly statistik úřadů práce se nedá nesouhlasit. Když ale vezmeme (podle nás účelově „ořezanou“) informaci např. z článku jednoho nejmenovaného periodika o tom, že absolventi gymnázií jsou téměř nezaměstnatelní, musíme na druhou stranu také podotknout, že studium na gymnáziu je primárně zaměřeno na přípravu ke studiu na vyšší či vysoké škole, kde teprve dochází ke specializaci. To, co statisticky na úřadech práce vychází celkem jasně, může mít a v praxi má zcela jiné pozadí. Pro srovnání, podle Úřadu práce v Ústí nad Orlicí se letos zaregistroval pouze jeden absolvent českotřebovského gymnázia, u něhož však stejně předpokládáme, že se dostane na vysokou školu a ze statistik zmizí. Škoda, že úřady práce nesledují (nebo nezveřejňují) údaje o stavu nezaměstnaných absolventů gymnázií po vystudování dalších stupňů škol.

Na gymnáziu vyučující nepřiměřeně nutí studenty do plnění jejich povinností

Omyl. Předpokládáme, že si studenti vybrali gymnázium s vědomím určitých nároků, povinností a způsobu studia.  Je jen na studentovi, jak ke studiu přistoupí, jak pečlivý ve studiu bude, co zvládne hůře na úkor např. svého studijního zaměření nebo mimoškolních aktivit. Nechceme uměle „vyrábět“ premianty, rádi bychom vychovávali sebevědomé, samostatné a vyrovnané mladé lidi, kteří si poradí v reálném životě. Pravidla studia jsou na našem gymnáziu dána školním řádem a neliší se od obsahu školního řádu ostatních středních škol.   

Z gymnázia se nedá „utéct“

Nikoho nelze nutit, aby setrvával na gymnáziu proti své vůli. Říká se, že je to pro studenta ostuda, pokud se vrátí zpět na základní školu, a proto téměř nikdo nepřestupuje. Podle názoru našich studentů nižšího gymnázia nikdo o návratu na ZŠ neuvažuje, protože jim, podle jejich slov, vyhovuje styl studia na gymnáziu, prostředí, přístup vyučujících, aktivity, možnost vlastního rozvoje apod. Naopak z kvarty (na úrovni 9. třídy ZŠ) se studenti občas hlásí na jiný typ střední školy, pokud zjistí, že mají zájem o něco jiného. I zde mají výhodu např. ve vybudovaných studijních návycích nebo rozsahu zvládnutého učiva.

 

Co nabízí Gymnázium Česká Třebová novým studentům 1. ročníků

  • všeobecné vzdělání umožňující pokračovat v dalším studiu např. na vysoké škole ve všech typech oborů;

  • širokou nabídku volitelných předmětů podle zaměření studenta;

  • širokou nabídku cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, latinský);

  • možnost vycestovat do zahraničí (partnerské školy v Norsku, Itálii, Německu, na Slovensku, exkurze do Velké Británie, Francie apod.);

  • individuální rozvoj v dalších školních a mimoškolních aktivitách (Fotokroužek, Školní sportovní klub, ekologický kroužek Freoni, historický kroužek, filmový klub, divadelní kroužek, pěvecký sbor);

  • účast v soutěžích a olympiádách, ve sportovních soutěžích (florbal, volejbal, fotbal, basketbal, atletika apod.), v méně běžných soutěžích (např. piškvorky);

  • účast v projektech a výzkumné činnosti ve spolupráci se soukromými firmami;

  • zapůjčení učebnic po dobu studia na nižším stupni gymnázia;

  • zapůjčení vybraných učebnic pro 1. ročník studentům přijatým do 1. ročníku čtyřletého studia;

  •  dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup školních pomůcek nebo na uhrazení ceny adaptačního kurzu.

 

Pro uchazeče, kteří si k nám podají přihlášku ke studiu, budeme začátkem dubna 2012 organizovat (pro každý předmět přijímací zkoušky) cca dvouhodinové setkání zaměřené na ukázky úloh přijímacích zkoušek a rozbor způsobu jejich řešení, abychom uchazečům pomohli zmenšit obavy a zvýšit pravděpodobnost úspěchu u přijímací zkoušky.

      

 

Poznámky

(1) KLEŇHOVÁ, Michaela; VOJTĚCH, Jiří. Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání [online]. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011 [cit. 2011-11-08]. Dostupné z WWW: <http://www.nuov.cz/ uploads/Vzdelavani_a_TP/VS_predcasne_odchody_2011_pro_www.pdf>.