Českotřebovský deník 29/2012 (2.2.)                                      

Invalidé a LPG v jednom pytli


Tak to je alespoň zaznamenáno na dopravní značce u vchodu na poštu 02 na náměstí Jana Pernera. Při průzkumu zaměřeném na to, jaké značky jsou vůbec přípustné, zjistíte, že kreativita v této oblasti může být velmi široká a že je tedy obsah značky zřejmě v pořádku. I když stání neinvalidů na vyhrazeném místě pro invalidy je velký hřích, lze jej přimalováním LPG do obsahu značky zřejmě vyřešit. Proč takto neupravit i ostatní značky pro invalidy po městě, neboť  takto vyhrazená stání zejí většinou prázdnotou a takto by se jejich využití zvětšilo. Ke značce na fotografii je ovšem třeba podotknout, že se nachází v prostoru, do kteréhoje vjezd vozidlům velmi omezen, přesněji je zde zákaz vjezdu "mimo dopravní obsluhy". Podle všeho to jsou také invalidé a vozidla s přizpůsobená na LPG. To platí jen u naší pošty nebo snad všeobecně?  Korunu všemu dává ještě omezení doby stání na 30 minut. Po této době je nutné aspoň na chvilku přeparkovat jinam a pak se zase vrátit.  Rozumím tomu, že se touto značkou snaží město řešit problém se zákazem vjezdu vozidel s LPG do prostoru podzemního parkoviště a nedopustit celodenní obsazení místa vozidlem LPG, které však do podzemí nesmí. Invalidé mají však v podzemí dostatek míst a mají zde také výtah. Nevím ovšem jistě, zda  právě tato značka tento problém řeší.  Snad by někde "dole" u kruhového objezdu "pod Pernerem" mohla být tabulka, informující o tom, že vozila s LPG mohou (alespoň krátkodobě) parkovat u pošty. (mm)

 

CK KALOUSEK se bude stěhovat ze Splavu do Ústí n.O. 


Vážení klienti, pobočka CK Jiří Kalousek v České Třebové, ulici Na Splavě 82, bude od 31. 3. přesunuta do Ústí nad Orlicí. Pobočku CK Kalousek najdete v Ústí nad Orlicí, Smetanova 607 (vedle Kociánovy hudební školy). Zájezdy CK Kalousek si můžete zakoupit i v České Třebové u CA Hana Vraspírová, Na Splavě 53 (vchod vedle rybářských potřeb). Těšíme se na Vaši návštěvu! www.ckkalousek .cz – Španělsko, Černá Hora, Chorvatsko, Itálie, Řecko a poznávací zájezdy. 

Třebechovické muzeum betlémů pořádá přednášku
O MECHANICKÝCH BETLÉMECH
s restaurátorem mechanických betlémů Kamilem Andresem

Ve čtvrtek 9. února 2012 od 16:00 hod. v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí
Doporučujeme si místa rezervovat v pokladně muzea nebo telefonicky 465 523 653. Vstupné 20,-
 
Muzikál Živé pašije v Knapovci Ústí nad Orlicí 

Zveme Vás na Květnou neděli 1. dubna 2012 v 15.00 hod. do knapoveckého kostela na muzikálové představení o utrpení a smrti Ježíše Krista. Pašijové hry byly inspirací pro zajímavý projekt Živé pašije, který vznikl v roce 2010 v Litomyšli. V projektu účinkuje téměř šedesát mladých zpěváků, herců, sólistů, tanečnic a muzikantů (rocková kapela, smyčcový sextet, žesťové trio). Po představení zveme na občerstvení v duchu lidových tradic a českých Velikonoc. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí.
Jana Staňková, Knapovec 122  P.Vladislav Brokeš, děkan
 
V Ústí nad Orlicí rychle přibývají rodáci

V roce 2011 se v porodnici Orlickoústecké nemocnice narodilo 1117 dětí, z toho 19x dvojčátka. Z celkového počtu dětí se narodilo 556 chlapců a 561 dívek. Skutečných Oušťáků je však z tohoto počtu jen cca 15%.
 
Koupím Flašinet anebo orchestrion firmy Josef Vavřín Česká Třebová.
Koupím jakékoliv náhradní díly, dokumentaci a vše co se týká této firmy.
Mohou být i poškozené a prolezlé červotočem. Jsem sběratel z Litomyšle. Volejte na číslo 603204964 
 

Bankrotů přibývá! Osobní bankrot je pro většinu nevýhodnější cesta z dluhů!
V roce 2012 se naplňují černé scénáře v počtu předlužených fyzických osob. Očekává se rekordní počet osobních bankrotů.
 • Výhody osobního bankrotu
 •   bezdlužnost za 5 let - Nutnost splatit jen min. 30% z celkové výše dluhu Ponechání vybavení domácnosti Podmínky pro Osobní bankrot   Dluhy nesmí být z podnikání  Čistý rejstřík trestů  Dlužník musí být v zaměstnaneckém poměru
 • Novinky pro dlužníky
 • Osobní bankrot může vyhlásit i subjekt, který doposud plní své závazky, ale již si je vědom, že další měsíc jeho příjem nepostačí na pokrytí splátek a dostane se tak do prodlení při splácení závazků. Výhody vyhlášení osobního bankrotu ve stádiu očekávaného úpadku jsou značné, neboť se do celkové výše nezapočítávají penále, náklady na soudní řízení a exekutory a nenarostou úroky z prodlení
 • Osobní bankrot, nebo Exekuce? Víte co Vás čeká?
 • Exekuce: Zabavení veškerého majetku v blízkosti dlužníka (zpravidla je zabaven i majetek osoby, u které dlužník pobývá), odstavení bankovních účtů a mzdy. Díky vysokým nákladům exekutora je dlužník často doživotně v exekuci a žije na hranici bídy.
 • Osobní bankrot: Dlužníkům zůstává vybavení domácnosti, není zasažen majetek osob, u kterých dlužník bydlí. Profesionálně vypracovaný návrh na oddlužení může zajistit dlužníkovi vyšší příjem než životní minimum. Dlužník si tak může zajistit základní potřeby pro přežití a výchovu dětí. Za maximálně 5 let je dlužník státem osvobozen od zbytku dluhů a dlužník se tak může zařadit do běžného života s plnou výší mzdy.
 • Proč konsolidace půjček je nevýhodná?
 • Dlužník se zpravidla upíše na 10 a více let a odsouhlasí vyšší úroky a sankce v případě neplnění závazků. Stává se, že dlužník v konsolidaci v případě, že v budoucnu nezvládne hradit své závazky z důvodu navýšení dluhů o vysoký úrok, pokuty a jiné poplatky, nesplní podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu. Doživotně skončí v exekucích. Informace o Osobních bankrotech Vám poskytne Poradenské centrum pro dlužníky na lince 840 111 339, pevné lince 222 755 122. Webové stránky http://www.osobni-bankroty.cz
 • Varování Centrálního registru dlužníků
 • Dlužník by neměl uzavírat jakékoliv půjčky podmíněné pojištěním. Poskytovatel úvěrů za uzavřenou pojistnou smlouvou inkasuje vysokou provizi, třeba až několik desítek tisíc korun a dlužník se v případě neplnění upíše vysokým smluvním pokutám, díky nimž v pozdějších letech nemusí splnit limit pro Osobní bankrot a skončí doživotně v bídě!  
 •  
  Zavádění kontrol na hranicích v souvislosti s dohodu ACTA je fámou, při cestování v EU českým občanům nic takového nehrozí a ani hrozit nemůže 

  V uplynulých dnech některá významná česká média (ČT 1, TV Prima, Lidové noviny, idnes.cz) přinesla zprávu o tom, že v souvislosti s mezinárodní dohodou ACTA budou nebo mohou být zavedeny hraniční kontroly notebooků, foťáků, MP3 přehrávačů, flashek nebo digitálních nosičů jako jsou cédéčka. Patrně se přitom spoléhaly na informace třetích osob, které si neověřily. Tato zpráva se nezakládá na pravdě. Dohoda ACTA ve verzi podepsané 26. ledna totiž výslovně stanoví, že celý oddíl upravující kontroly na hranicích, tedy včetně tolik skloňovaného článku 14,  nezavazuje smluvní strany tvořící s jinou smluvní stranou celní unii. Dohoda ACTA tak nezavazuje žádný členský stát EU k zavedení hraničních kontrol občanů z jiného členského státu EU. Není třeba sjednávat žádnou výjimku, ta už je obsažena přímo v dohodě ACTA. Je proto nesmysl, aby členský stát EU zaváděl hraniční kontroly, když to po něm dohoda ACTA nevyžaduje a naopak by to odporovalo předpisům EU o volném pohybu zboží a osob. Mimoevropské státy tyto kontroly buď už provádějí, nebo je mohou začít provádět i na základě jednostranného rozhodnutí. Pokud by se tedy čeští občané někdy v budoucnu čirou náhodou setkali při cestování v rámci EU s výše popsanou hraniční kontrolou, v žádném případě by to nesouviselo a ani nemohlo souviset s dohodou ACTA, ale jednalo by se o svévolný postup, který by byl v ostrém rozporu s předpisy EU o volném pohybu zboží a osob. Čeští občané by proto v takovém případě byli jednoznačně chráněni evropským právem a mohli by se dovolávat právní ochrany u vnitrostátních soudů i Evropské komise a Soudního dvora EU. Úvahy i tvrzení o zavádění hraničních kontrol jsou zkrátka v jakémkoli ohledu absurdní a křečovitě umělou konstrukcí a mediální hysterie, která se kolem nich rozpoutala, není na místě. Bylo by férové a poctivé, aby média, která zprávu o hraničních kontrolách v souvislosti s dohodou ACTA bez náležitého ověření pustila do oběhu, uvedla vše na pravou míru. Kromě toho, že se jedná o neopodstatněné strašení českých občanů, kteří většinou dohodu ACTA nečetli a těžko číst budou, jedná se také o vytváření pokřiveného a hrubě zkresleného obrazu o dohodě ACTA, který může ovlivnit europoslance i národní poslance, až o ní budou za několik měsíců hlasovat. Jsem přesvědčen, že rozhodování o dohodě ACTA by mělo probíhat na základě pravdivých a ověřených informací a ne být ovlivněno fámami tradovanými možná proto, že v sobě nesou lákavý nádech skandálnosti.
  Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781