Korngold Quartet (dříve Quartetto di Gioia): Kristina Czajkowská (housle), Václav Zajíc (housle), Klára Hegnerová (viola)a David Hrubý  (violoncello). Soubor patří mezi přední česká kvarteta nastupující mladé generace. Své kořeny má na brněnské konzervatoři, kde začínalo pod vedením violoncellisty Janáčkova kvarteta Břetislava Vybírala a pokračoval v již dnešním složení na JAMU Brno ve třídě prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto). V rámci programu Erasmus bylo souboru umožněno studium na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni, kde navázal spolupráci s Univ.Prof. Johanessem Meisslem (Artis Quartet). V rámci mezinárodních mistrovských kurzů kvarteto pracovalo s významnými osobnostmi komorní hudby jako např. Hatto Beyerle (Alban Berg Quartet), Sándor Devich (Bartók Quartet), Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), Josef Klusoň (Pražákovo kvarteto), Apollon Musag?te Quartet aj.
Největším úspěchem souboru je vítězství na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2010, kde kvarteto získalo také cenu za nejlepší provedení díla Leoše Janáčka a vítězství na soutěži nadace Bohuslava Martinů 2010, kde byla kvartetu udělena i cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů. Kvarteto má na svém kontě řadu dalších ocenění - mezi nimi např. zvláštní cenu Josefa Koďouska ze soutěže pořádané v rámci ACT Musical Festival London 2006, 2. cenu z mezi- národní soutěže Premio Citta´di Padova 2009, Promotion award z Internationale Sommer akademie 2010. Soubor se snaží budovat všestranný repertoár, který zahrnuje stěžejní díla kvartetní literatury všech stylových období. Podstatně je zastoupena česká tvorba a soubor se věnuje i interpretaci děl soudobých. V rámci spolupráce s mladými sólisty svůj repertoár rozšiřuje i o komorní skladby pro větší obsazení.
V České Třebové přivítala mladé interprety slušně zaplněná Malá scéna. Posluchači pozorně vyslechli přednesená díla Josefa Haydna. Leoše Janáčka i závěrečný kvartet M. Ravela F dur. velmi srozumitelné na poutavé bylo také průvodní slovo houslistky Kristiny Czajkowské.  Koncert byl ozdobou jubilejní 50. koncertní sezóny KPH, lze říci, že v každém cyklu byl zařazen některý kvartet. Takových souborů se tedy v České Třebové vystřídalo již velké množství, každý má jiný výběr repertoáru. Mladý brněnský soubor rozhodně vynikl jak svým pojetím, tak i složením, ve kterém hrají dvě ženy a dva muži.  V době koncertu byla opět ve foyeru vystavena replika kronik KPH, kde jsem při listování mohli vzpomínat na jiné koncerty a jiná hudební tělesa, která zde vystupovala.