Česká Třebová oživí projekt hromadné dopravy                 


Česká Třebová – Poslední možnost připomínkovat autobusové jízdní řády před jejich změnou k 1. dubnu letošního roku měli představitelé obcí patřících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Třebová. Ti se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Janem Tichým, který do České Třebové přivezl technology společnosti Oredo, která pro Pardubický kraj organizuje regionální veřejnou dopravu.

     „Řadu počátečních problémů, které se objevily po zavedení nových jízdních řádů v polovině loňského prosince, jsme už odstranili, dnes s vámi chceme probrat ty, které přetrvávají,“ řekl na úvod setkání jednatel Oreda Vladimír Záleský. Technologové společnosti následně s každým starostou řešili potíže jeho obce s novým systémem dopravní obslužnosti a podněty zanesli do individuálních zápisů. Podle nich budou postupovat při práci na úpravách jízdních řádů.

     Starosta České Třebové Jaroslav Zedník uvedl, že město má do diskuze více než padesát připomínek, které chce na jednání probrat. „Jedním z našich hlavních problémů je rozdělení České Třebové do více tarifních zón, což zvyšuje cenu jízdného,“ navázal na starostu vedoucí odboru dopravy Tomáš Hájek. Podle technologů Oreda byly některé lokality zařazeny do jiných tarifních zón kvůli zlevnění jízd směrem na Ústí nad Orlicí. Zároveň ale nechali na rozhodnutí vedení České Třebové, zda bude trvat na jedné tarifní zóně, byť to bude znamenat nárůst ceny při meziměstském cestování.

     V rámci otázky dopravy školních dětí z Kozlova do České Třebové došlo k zajímavé dohodě na budoucím řešení, kdy Oredo navrhovalo, aby se město finančně podílelo na zavedení nového autobusu. „V loňském roce jsme pracovali na projektu vlastní hromadné dopravy, pozastavili jsme ho do doby zavedení nových jízdních řádů,“ řekl starosta Jaroslav Zedník. „Není pro nás problém tento projekt opět oživit a následně řešit otázku společného financování s Oredem a Pardubickým krajem. Nebude to ale během týdne nebo čtrnácti dnů.“ Nakonec bylo dohodnuto, že bude pro tuto dobu do systému zařazen nový autobus, který vyřeší hned několik problémů dopravní obsluhy regionu.

     Starosta Třebovic Libor Gremlica je s autobusovými spoji víceméně spokojený. „Pokud pojede přes Rybník ranní školní spoj, tak k autobusům nemám připomínky,“ řekl Gremlica, který ale požádal o zastavování večerních vlaků na trati Česká Třebová – Lanškroun. To bude u vlaků jedoucích v jednadvacet a dvaadvacet hodin zajištěno v rámci změn jízdních řádů na železnici v červnu letošního roku.

     „Nám především chybí rozumné spojení na Ústí nad Orlicí,“ zahájil své připomínky starosta Přívratu Jan Stránský. „Připadá nám hodně špatné, že do zhruba šest kilometrů vzdáleného Ústí trvá přestupní cestování hodinu.“ Starostu neuspokojilo vysvětlení, že zmíněný spoj plní v ranním čase částečně úlohu příměstské hromadné dopravy a umožňuje tak cestujícím vybrat si z větší nabídky zastávek v Ústí nad Orlicí. „Byl bych rád, kdybyste zvážili možnost zlepšení této situace,“ dodal starosta.