Šance pro rodinu“ – nová pomoc rodinám                           

Nový projekt Oblastní charity Ústí nad Orlicí „Šance pro rodinu“ – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -  má za sebou rok svého trvání.   Tato aktivita je částečně financována z výtěžku Tříkrálové sbírky a je zaměřena na rodiny, které jsou ohroženy odebráním dítěte do ústavní výchovy. Česká republika patří k těm zemím v Evropě, které mají nejhustší síť dětských domovů a v ústavní výchově mají nejvíce dětí.  Služba „Šance pro rodinu“ nesupluje rodičovskou péči, ale ve svém preventivním působení je určitou alternativou  k ústavní výchově. Tři sociální pracovnice Oblastní charity docházejí do rodin, se kterými pracují na konkrétních problémech. Snaží se naučit rodiče, jak pečovat o děti a domácnost,  a motivovat je k převzetí zodpovědnosti za svou rodinu a za svůj život. Přestože ve sféře mezilidských vztahů je rok příliš krátká doba na jakékoliv bilancování, prvopočáteční úspěchy jsme zaznamenali:  Podařilo se navázat spolupráci se všemi odbory sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) okresu Ústí n.O., které do tohoto programu většinou doporučují vhodné rodiny a zprostředkovávají nám s rodinami kontakt. S OSPODy se snažíme velmi intenzivně spolupracovat a komunikovat, dochází k průběžnému předávání informací a konzultování jednotlivých případů. .
Během roku 2011 využilo služeb „Šance pro rodinu“ 18 rodin z území celého Orlickoústecka.
 
Na nejčastější problémy, se kterými přicházejí v rodinách do kontaktu, jsme se zeptali vedoucí projektu, Daniely Dorčincové:
 
Jsou to například potíže s financemi a dluhy, neplacení výživného, nezaměstnanost, nedobrý psychický stav rodinných příslušníků, porušené vztahy v rodině, agresivita dětí ve škole, hyperaktivita, toulání, potíže s organizací činností v rodině  apod.
 
Co se za ten rok podařilo?
 
Několik rodin jsme navázali  na různé odborníky, (psychology, psychiatry, logopedy…) ke kterým začali rodiče s dětmi pravidelně docházet. Hodně lidí si zašlo v doprovodu nebo s naší pomocí vyřídit své odkládané záležitosti na úřady nebo vyřešili dlouhodobý problémy s dluhy. V mnoha rodinách jsme také zapracovali na rodinném rozpočtu, aby si rodiče dokázali zkoordinovat své příjmy a výdaje. V několika rodinách se zlepšil prospěch dětí ve škole. V jednom případě se nám podařilo „pročistit“ vztahy s blízkou rodinou klientky, a to vedlo k velké mobilizaci klientky a ke zlepšení celkové situace v rodině. 
 
 
Vaše práce musí být psychicky náročná, dílčí úspěchy jsou dlouhodobou záležitostí. Jak snášíte, když se něco nepodaří?
 
Snažíme se motivovat rodiče, aby dokázali udělat sebemenší změnu k lepšímu. Můžeme pomoci s čímkoliv, o co nás požádají. Nejdůležitější krok ale musí udělat sami. A s tím je někdy potíž -  když sami nechtějí, prostě to nejde, a zůstanou ve vleku svých problémů. Právě s tímto faktem je někdy těžké se vyrovnat. Je smutné vidět, když změna je reálná, ale rodina ji nechce připustit…
 
Když zhodnotíte službu jako celek, naplňuje původní představy o jejím smyslu a o  tom, k čemu má tento projekt sloužit?
 
Určitě ano. Všechny rodiny tuto službu berou jako pomoc a oporu, ke které mají důvěru. A my máme radost ze všeho, co se povede, z každé maličkosti. Třeba když nám rodiče říkají, že jejich syn začal být aktivnější ve škole nebo si s nimi více povídá, a nebo když nám rodiče sami od sebe volají, že se s námi chtějí poradit.
 
                                                                                              Iva Marková
                                                                                              Oblastní charita Ústí nad Orlicí
 
Tento projekt můžete podpořit dárcovskou SMS
 
Jednorázově ve tvaru:
DMS SANCEPRORODINU na číslo 87777
Roční podpora:
DMS ROK SANCEPRORODINU na číslo 87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Ústí nad Orlicí obdrží 27 Kč. Při roční podpoře vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.  Více o dárcovství na www.darcovskasms.cz