Zajímavá fotografie   

V archivu potomků českotřebovské učitelské rodiny Hubálkovy se podařilo objevit zajímavou fotografii. Pořízena byla v roce 1966 v České Třebové, na Starém hřbitově. Zachycuje skupinu jeho návštěvníků před hlavním vchodem do rotundy sv. Kateřiny. Zcela vpravo stojí  někdejší zdejší učitel Miloš Hubálek, který byl synem  místního ředitele dívčích škol a regionálního spisovatele Karla O. Hubálka a jeho druhé manželky Miloslavy, rozené Vostárkové.  Na levé straně snímku potom vidíme Milošova  syna Radomíra s manželkou. Snímek byl pořízen při cestě rodiny Hubálkovy z Moravy, kde tato větev později žila, do okolí našeho města. Cesta proběhla na přání Miloše Hubálka, aby svým potomkům ukázal místa spojená s  jeho dřívějším učitelským působením a také s pobytem jeho předků. Kromě našeho města rodina navštívila také nedaleké Výprachtice a Suchý vrch.
Babička „jako z pohádky“, stojící uprostřed snímku s obrovskými klíči v ruce, je paní Eliška Ansorgová (* 8.11.1892 Č.Třebová, † 5. 1. 1972 Havlíčkův Brod), žijící v domku čp. 1133 v ulici U Starého hřbitova nedaleko rotundy. Podle vzpomínek pamětníků se vzorně starala o starý hřbitov, kdy zde zcela sama sekala trávu a pečovala o úpravu cestiček,  někdy také za pomoci své vnučky Marcely. Kromě toho  také pečovala o rotundu, proto jí byly svěřeny klíče. Eliška Ansorgová měla ke starému hřbitovu asi velice hluboký vztah. Pocházela totiž z přilehlé a dnes již neexistující Fialovy, později Koukolovy chalupy čp. 253. Její otec, Josef Fiala, býval na starém hřbitově do jeho zrušení v roce 1905 hrobníkem. Jeho manželka Albína, rozená Peterková, pocházela z Dlouhé Třebové. Spolu vychovali celkem sedm dětí - z toho šest dcer (Miloslava, Albína, Anežka, Františka, Marie, Eliška) a syna Víta.  Eliščina sestra, Františka, se stala manželkou zdejšího cestáře Františka  Koukola a rázovitou obyvatelkou  nejstarší městské čtvrti. Spolu s manželem totiž žili přímo pod rotundou, kde  převzali starou otcovskou Fialovu chalupu.                                               Martin Šebela