Českotřebovský deník  94/2012 - pátek 13.4.                         
Přihlášky dětí do MŠ  České Třebové !!!

Řešit jsem to nechtěla, ale po jisté zkušenosti jsem to napsat musela!
V loni jsem byla na besedě na MŠ  s ředitelkami, kde mi bylo řečeno, že přijímají děti narozené pouze do prosince 2008.Ostatní děti mají smůlu, nedostanou ani přihlášku do MŠ! Proto jsme se rozhodli přihlásit dítě do MŠ v Rybníku. Byli tam ochotní a vstřícní a přihlášku nám vzali. Dostali jsme se tam sice mezi posledními, ale dostali jsme se tam. Protože je syn narozen koncem února, nastoupil letos do školky. Ihned od začátku se zapojil do kolektivu.
Teď jsem řešila letní prázdniny a psala do MŠ Habrmanova jestli bychom tam mohli chodit v týdnu od 16.7. – 20.7.2012  a cituji slova paní ředitelky Najmanové, která mě šokovala:“ Dobrý den, pokud byste byly z MŠ v České Třebové, tak ano. Ale jste z MŠ Rybník, tak ne.“  Nejenom že paní ředitelky  v České Třebové nepřijímají děti  narozené jinak než se jim hodí a se kterými je více práce, protože jsou mladší než ostatní děti, ale nevezmou Vám dítě ani týden o prázdninách!! Podle mého názoru je úplně jedno, jestli chodíme do školky v České Třebové nebo v Rybníku!! Bydliště má syn v České Třebové, tak nevím v čem je problém. Asi se paní ředitelka domnívá, že děti ze školky v Rybníku jsou horší a neschopné nebo nevím, jak jinak si její slova vysvětlit! Ba naopak, jsem s učitelkami v Rybníku nadmíru spokojena, učitelky jsou vstřícné, usměvavé a dětem se maximálně věnují. Děti jsou v čistém prostředí  a nedýchají smog z města.  Pavlína Kynclová,Česká Třebová
 
"Panda nemá ráda rasismus! Je totiž černo - bílá a pochází z Asie!" 

První ročník festu proti rasismu a předsudkům proběhl v Č.Třebové, M.trpaslíkovi 13.dubna v pátek
Impro show - Pa.Le.ŤáC.I
Wichr z hor - alternative folk Česká Třebová
Dědovy blechy - alternative rock Vysoké Mýto
Pořádálo sdružení IN -spiral a Místní organizace Strany Zelenýc
h
 
Trhy na Starém náměstí se uskuteční v termínech: 

19.4.
17.5.
28.6.
19.7.
23.8.
20.9.
18.10.
22.11.
13.12.
Kontakt na pořadatele: tel.: 606 417 278 (p. Berousek)

 

 
SILNIČNÍ ČASOVKA NA ANDRLŮV CHLUM 

Sportovní oddíl CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí pořádá úterý 8. května ve spolupráci s firmou Fort Frames, s.r.o. a Městem Ústí nad Orlicí 23. ročník „SILNIČNÍ ČASOVKY DO VRCHU ANDRLŮV CHLUM“. Prezentace je od 8,00 do 10,00 hodin zhruba 200 m od místa startu, ve firmě hlavního sponzora oddílu FORT FRAMES. Start závodu je v 11,00 hodin u kamenného mostu v Lázeňské ulici, trasa   na Andrlův chlum měří 3800 metrů s převýšením 228 m, asfaltový povrch. Závod je určen všem odvážným cyklistům, kteří se nebojí připnout si na svůj pestrobarevný dres i startovní číslo. Vypsány jsou všechny kategorie od chlapců, děvčat do 11 let až po muže nad 50 let a ženy nad 18 let. Závod se jede za každého počasí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Startuje se v minutových intervalech, dle startovní listiny. Výsledky budou zveřejněny na internetu, na adrese: http://ctc.wz.cz/andrlak/
Po vyhlášení výsledků budou losovaná startovní čísla všech startujících o věcné ceny. Hlavní cena – rám kola FORT. Vybranou cenu nutno převzít osobně jinak propadá ve prospěch  dalšího losovaného čísla. Překonání traťového rekordu držitele ALEŠE KESTLERA (8:34,0) bude finančně ohodnoceno.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: JÍZDA  V PROTI SMĚRU A BEZ OCHRANNÉ PŘILBY BUDE TRESTÁNA DISKVALIFIKACÍ! Na trati budou tajné kontroly.
Další podrobnosti podá ředitel závodu JINDŘICH ŠEBEK, Pod lesem 245, 562 02 Ústí nad Orlicí, mobil: 604 308 184, email: ctc.uo@centrum.cz   (opravená verze článku, který byl poprvé zveřejněn 11.4.)

 

Jeden svět v Ústí nad Orlicí - zajímavý projekt občanského sdružení SPOUSTI

Pořady festivalu jeden svět mají své "doma" v orlickoústecké Malé scéně, ale stopy pořádá ní festivalu nejdete i jinde na frekventovaných místech města, na náměstí i jinde. Vznikl promyšlený systém zapojení škol do projektu, k vybraným filmům byla vždy zajímavá beseda, ze které  studenti nechtěli ani odejít. Myslím, že tuto akci můžeme Oušťákům závidět. pořady jsou také o víkendu, program festivalu byl i součástí dubnového vydání Českotřebovského zpravodaje.

 


Centrální mozek krajského zdravotnictví již funguje   

Pardubice – První společné jednání Koordinační a řídící skupiny ve zdravotnictví, kterou ustavila Rada Pardubického kraje, proběhlo v tomto týdnu za účasti všech ředitelů nemocnic poskytujících akutní péči v regionu. „Úkolem centrální mozku krajského zdravotnictví je připravit kroky k finanční stabilizaci nemocnic. Na zasedání jsme se například shodli na společném nákupu zboží a léčiv do nemocnic a určili pracovní skupinu, která aktivně přichystá konkrétní možnosti realizace tohoto stabilizačního opatření,“ uvedl Martin Netolický, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví. Koordinační a řídící skupina se bude scházet pravidelně v měsíčních intervalech. „Pracovní týmy dostaly úkoly, kterými se budou v mezidobí zabývat pod vedením garantů. Následně budou své návrhy předkládat koordinační skupině. Konečné výstupy budou pravidelně předávány Radě Pardubického kraje,“ objasnil systém práce v komisi Josef Pejchl, který je jejím hlavním koordinátorem. „Za velmi přínosné považuji především to, že si všichni členové koordinační skupiny uvědomují cestu ke stabilizaci skrze bližší spolupráci všech pěti nemocnic poskytujících akutní péči na území Pardubického kraje,“ doplnil krajský radní Martin Netolický.
Dalším úkolem, kterým se koordinační skupina na svém zasedání zabývala, byla spolupráce nemocnic v oblasti informačních technologií.  Komise rovněž vytvořila pracovní skupinu, jejímž posláním je připravit nemocnice na akreditace. Ty by měly garantovat, že se v daném zařízení poskytuje zdravotní péče odpovídající určitým standardům kvality.

Kraj posílá pět milionů dobrovolným hasičům.

Pardubice – Zastupitelstvo Pardubického kraje ve čtvrtek schválilo rozdělení pěti milionů korun pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.  Krajskou dotaci využijí sbory na zlepšení materiálně-technického vybavení. Pořizují si za tyto prostředky nejen zásahové obleky a přilby, ale zejména dopravní vozidla a další nezbytnou techniku. „Dotace z Pardubického kraje jsou na rozdíl od státních stabilní. Navzdory stále sílícím úsporným opatřením drží kraj poslední čtyři roky dotaci ve stejné výši, protože dobrovolní hasiči sehrávají klíčovou roli nejen v ochraně lidí a majetku, ale také v rozvoji společenského života v obcích,“ vysvětluje postoj kraje hejtman Radko Martínek. Peníze se rozdělují podle pravidel schválených na celé volební období. Obce podávají žádosti na kraj, kde se sumarizují. Návrh rozdělení dotací posuzuje odborná komise, v níž jsou zastoupeni profesionální i dobrovolní hasiči. „Ti nejlépe vědí, jestli jsou požadavky obcí reálné a kam je potřeba peníze směřovat,“ dodává hejtman Martínek.  Starosta krajského Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bidmon vždy informuje starosty okresních sdružení, návrh rozdělení dotací konzultuje i s vedením HZS Pardubického kraje: „Dbáme na to, aby dotace byly rozdělovány rovnoměrně a reagovaly na potřeby hasičů v jednotlivých místech. Současně aby naplňovaly plošné pokrytí území kraje a předurčenost jednotek k zásahům.“ Starosta Bidmon je přesvědčený, že díky zavedenému systému se daří postupně obměňovat vozový park. Staré avie nahrazují mikrobusy, na které kraj přispívá částkou 120 tisíc korun.   Rozdělení dotací za několik posledních let Pardubický kraj zveřejňuje na svých  internetových stránkách, kde se každý může přesvědčit o tom, kolik peněz jednotlivé obce obdržely. „Krajské peníze jsou pouze příspěvkem, protože obce mají na základě zákona o požární ochraně povinnost zřizovat svoji jednotku a samozřejmě ji také materiálně i finančně zabezpečovat,“ vysvětluje princip podpory dobrovolných hasičů vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje Aleš Boňatovský. Pardubický kraj podporuje činnosti jednotek dobrovolných hasičů od roku 2002. Od té doby se částka vyšplhala z 800 tisíc korun až na 5 milionů. Změnil se také systém přidělování peněz. Určují ho jasná a všem dopředu známá pravidla, která jsou veřejně dostupná na webu Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci).
 
Přečetli jsme v Orlickém deníku

Ruský Brjansk se stane už čtvrtým zahraničním místem, v němž se budou pod dohledem českých šéfmontérů a z komponentů české firmy CZ Loko vyrábět lokomotivy. V tomto případě nové šestinápravové lokomotivy typu TEM TMX.Podobná výrobní pracoviště má CZ Loko už v litevském Vilniusu, lotyšské Rize a běloruské Lidě. „Naší dlouhodobou snahou je prosadit se s našimi novými, moderními posunovacími lokomotivami na východních trzích. A postupně se nám to i daří. I když vzhledem ke složitosti projektů je s tím spousta problémů. Ale chceme-li expandovat, jiná cesta není. I proto jsem rád, že ministr průmyslu Martin Kuba vidí jednu ze svých priorit, tedy i priorit českého průmyslu, na trzích mimo eurozónu,“ říká Josef Bárta, generální ředitel CZ Loko.
První „ruský“ prototyp lokomotivy TEM TMX 001 byl ještě podle dokumentace CZ Loko vyroben v Litvě a nyní prochází v Rusku schvalovacím řízením, včetně certifikace dodavatelů. Zároveň se připravuje výroba dalších typů lokomotiv. První dvě vzniknou ještě v Litvě, další pak, rovněž ještě letos, už v Brjansku. „Jde o náročný, ambiciózní projekt, na jehož konci budou lokomotivy pro ruské železniční dopravce, kterým nabídneme alternativu k zastaralým a neekonomickým lokomotivám vyrobeným ještě v bývalém Sovětském svazu. Připravit finální montáž nějaký čas trvá a není při tom prostor na chyby. Proto jsme s naším partnerem, firmou Transmašholding, zvolili tuto cestu,“ říká generální ředitel CZ Loko Josef Bárta.
Šestinápravová diesel-elektrická lokomotiva sloužící k přepravě těžkých nákladů, má o padesát procent vyšší výkon a její provoz je zhruba na sedmašedesáti procentech původní ruské řady. Nové lokomotivy TEM TMX 001 se montují z českých komponentů, jejichž výrobu CZ Loko už zahájilo. Jde například o kompletní sestavu kabiny strojvedoucího, pohonný agregát s chlazením a další hlavní bloky. Ty se budou v Brjansku montovat na lokomotivní pojezd (hlavní rám a podvozky) o rozchodu 1520 milimetrů, který je typický pro ruské železniční tratě. Rozšiřování aktivit na východních trzích má pro akciovou společnost CZ Loko velký význam. Zejména, když tradiční český trh může mít své limity. V roce 2011 firma do zahraničí prodala přes 32 procent své produkce a letos v tom hodlá pokračovat. (Autor: Orlický deník)