Bendl zpíval ve Svitavách                                                       


V sobotu 21. dubna vystoupil pěvecký sbor Bendl na jubilejním 10. ročníku nesoutěžní přehlídky pěveckých amatérských sborů ve Svitavách. Na závěrečném koncertě zazpíval Dvořákovu Lužanskou mši D dur, kterou řídila sbormistryně Dana Ludvíčková. Bendlovci však tvořili pouze zhruba čtvrtinu z celkového pěveckého tělesa, čítajícího celkem 111 zpěváků. Společně vystoupil domácí svitavský Dalibor se sbormistryní Miroslavou Ducháčkovou, vysomomýtský Otakar se sbormistryní Věrou Milerovou, Chorus Magistri z Hradce Králové sbormistryně Dany Ludvíčkové a další zpěváci z Hradce Králové. Dvořákovu mši doprovázel Orchestr pardubických filharmoniků a v sólových partech se představili mladí sólisté Miroslava Trávničková, soprán, Markéta Štefaniková, alt, Václav Čížek, tenor, Matúš Trávniček, bas.
Sobotnímu provedení Lužanské mše předcházela náročná příprava nejen od sobotního rána, při které se sbory musely "sezpívat", ale i příprava na pravidelných zkouškách, na kterých paní Dana Ludvíčková jednotlivé sbory navštívila. Mše byla provedena podle původního Dvořákova záměru, kde pro umocnění efektu dynamického kontrastu část sólových a sborových partů zpíval malý sbor složený z vybraných členů Chorus Magistri a Bendlu.

 
Zatímco Dvořákova Lužanská mše posluchače v téměř zaplněném sále svitavské Fabriky posadila do židlí, měla Celebration Jazz Mass Karla Růžičky v druhé části koncertu spíše opačný efekt. Jazzová mše pod vedením sbormistra Milana Motla, mimochodem absolventa českotřebovského gymnázia, rozhýbala nejen účinkující zpěváky a hudebníky, ale i publikum, které si se zalíbením poklepávalo do rytmu v jazzrockových částech mše. Mši společně zazpívali zpěváci litomyšlského KOSu sbormistra Milana Motla, svitavského IUVENTUSu sbormistryně Věry Burešové, JITRO sboru Hradec Králové sbormistra Jiřího Skopala za doprovodu Chrudiumského Big Bandu. Společně se sborem a orchestrem vystoupili ještě sólistka Veronika Němcová, soprán, Radek Škeřík, klavír a David Matoušek,violoncello. Ač mají obě mše, které byly na závěrečném koncertě provedeny, společný latinský text, jedná se zvukově o zcela odlišné skladby různých stylů a publikum, tvořené z návštěvníků a zrovna nevystupujících členů sborů, velmi oslovily.
Závěrem koncertu vystoupil před publikum prezident festivalu, hudební skladatel Jiří Laburda a předal sbormistrům vystupujících sborů, za Bendl Mgr. Josefu Menšíkovi, pamětní listy připomínající společné vystoupení na festivalu. Jiří Laburda pro tento ročník festivalu napsal skladbu Cine musca, která zazněla hned na úvod koncertu.
Bendl předvedl na festivalu již tradičně velmi slušný a kultivovaný pěvecký výkon a prokázal, že může vystupovat po boku pěveckých sborů složených z talentovaných studentů hudebních oborů vysokých škol jako rovnocenný partner. Bendl se na festival vrátil po 12 letech, kdy společně s ostatními sbory provedl Dvořákovu Stabat Mater.