Tip na výlet
 
Z České Třebové vlakem na Moravské pole, po stopách Přemysla Otakara

Ano, jedná se o asi nejslavnějšího  českého krále z rodu Přemyslovců Přemysla Otakara II, kterého nazývali králem železným a zlatým. Za jeho vládnutí se jeho království rozprostíralo daleko na jih až po Štýrsko a v jeho době  bylo  české království nejstabilnějším státem ve střední Evropě. O svoji pozici však musel několikrát bojovat a ta poslední bitva, kterou  postoupil s vojsky Rudolfa Habsburského mu byla osudná, kdy jeho vojsko  bylo poraženo a Otakar zemřel v boji, když mu rozpoltili lebku. Tato jeho  poslední bitva se odehrála na Moravském poli 26. srpna 1278,  jak je známo  ze  školního dějepisu. Skutečnost, že český král byl zabit  v době kdy jeho nástupnický  syn byl dítětem a nebyl schopen samostatně vládnout mělo neblahé  následky  a to přítomností Braniborů v Čechách, kteří plenili  zem a utiskovali obyvatele.  Podle dějepisců k pádu krále přispěla i zrada české šlechty, které nebyl silný král příliš po chuti a i o zavraždění jeho vnuka, krále Václava III později v Olomouci přispěl také komplot české šlechty a tím nakonec vymřel vládnoucí rod  Přemyslovců po meči r. 1305.
Moravské pole se však v současné době nenachází na Moravě ale v sousedním Rakousku a místo kde se bitva odehrála je u rakouského městečka Dürnkrut  (Suché Kruty) asi 30 km jižně od Břeclavi. Obec leží na břehu řeky Moravy, která tam tvoří státní hranici se Slovenskem. Na místo se lze dostat  z České Třebové pohodlně a rychle vlakem – do Břeclavi, odkud ve dvouhodinovém taktu odjíždějí regionální vlaky  směrem na Vídeň a  zastavují  v žel. stanici Dürnkrut. Odtud je místo bitvy  a památník vzdálené cca 45 min. chůze po silnici přes obec a dále směrem na Jedenspeigen. U silnice  byl při příležitosti 700 let od bitvy postaven  impozantní 6m vysoký kamenný žulový monolit.  U památníku byly v době zřízení zasázeny také tři duby, nyní jsou to již vzrostlé stromy. Pro osobní auta je místo také přístupné přes hraniční  silniční přechod u Břeclavi.
Celý výlet lze absolvovat  z České Třebové pohodlně za jediný den. V městečku se nachází také renesanční zámeček a nedaleko železniční stanice se lze  zastavit  na občerstvení v restauraci „U Jany“  kde dobře vaří, mají dobré pivo a lze se domluvit i česky.