Českotřebovský deník 110/2012 (2.5.)                                   
Českotřebovská městská policie dvacetiletá 

Slavnostní okamžiky prožili strážníci Městské policie v obřadní síni městského úřadu v úterý dne 24. dubna 2012.
Vzhledem k tomu, že Městská policie Česká Třebová slaví v tomto roce výročí 20 let od založení, sešli se všichni strážníci s vedením města, aby si tuto významnou událost připomněli. Starosta města pan Jaroslav Zedník všem strážníkům poděkoval za záslužnou práci a ocenil dva strážníky, kteří působí u Městské policie od samého počátku. Současně popřál všem přítomným, aby se jim v další službě dařilo. Po společném fotografování strážníci shlédli záznam reportáže OIK z roku 1992, která zachytila slavnostní nástup prvních členů Městské policie na Starém náměstí v České Třebové a její uvedení do provozu.                                Petr Baláž .- městská policie

 

MF DNES píše o tom, že se ve Třebové zlobí na Regiojet a Leoexpres,

neboť i nadále zde nebudou zastavovat... Vytváří tak příklad Českým drahám nebo naopak dělají pro České dráhy větší prostor? Je to obehraná písnička. Pro Regiojet zastávka v České Třebové nic neznamená, podobně pro Leoexpres, jezdí pro velká města a mezi velkými městy. Venkov nikoho nezajímá, jako soukromí dopravci  bez dotací nemusí samosprávu poslouchat ani na úrovni města ani kraje. A tak si žluté vlaky, pendolina a Leoexpres budeme jen prohlížet při jejich průjezdech  přes Českou Třebovou. Jezdi tudy  docela pomalu, takže si je můžeme prohlédnout důkladně.

 

Občany zlobí "botičkové hody" městské policie na Slovanské ulici nad nádražím.

Domnívají se, že zde parkující auta nikomu nepřekáží a že by zde mělo být dovoleno alespoň krátkodobé parkování. Pokud to opravdu není možné, tak by začátek Slovanské ulice nad nádražím mělo být označeno  novou značkou zákazu stání (s výjimkou na ta nešťastná "povolení".  Lze sice připustit, že uvnitř zóny to sice není potřeba, ale bylo by to solidní jednání. Cizí motorista si nemůže pamatovat tvar zóny zákazu stání a zapomene, že před třemi křižovatkami do takové oblasti vjel a dosud nevyjel.  Bylo by to připomenutí, které by věřím bylo respektováno.  Jinde zbytečná značka zákazu stání nevadí, např v ulici na Trubech před ordinací  praktického lékaře MUDr. Křibské, kde je značka umístěna na konci ulice také zbytečně, protože v zákoně je přece pamatováno na to, že před křižovatkou je stání vozidel zakázáno. Vraťme se na Slovankou ulici: Je to jedna z mála místních komunikací, které šířkově vyhovují stání a přesto se zde mohou stát jen zde bydlící či podnikající  motoristé. Na Sadové ulici, kterou projedou denně desítky autobusů a dalších velkých vozidel je  na jakékoliv stání šířka nedostačující, a přesto sem město vydává "povolení" parkovat. Motoristé tak dostanou do rukou městem vydané "povolení k porušování zákona". Sadová ulice je jedna z páteřních komunikací města a měla by být udržována co nejpropustnější, dlouhodobé parkování je zde nepřípustné, déle parkující auta by mohla stát např. v dosud prázdné ulici Na Strouze, kudy autobusy nejezdí.  Je pravda, že význam Sadové ulice poněkud klesl po zjednosměrnění ulice Nádražní, lze však nyní projet přes náměstí Jana Pernera po nově vybudované (a kvalitní) komunikaci kolem terminálu  na Slovanskou ulici a nemusíme jet po přetíženém průtahu města. Zde však jsou  motoristům "nastraženy" dvě překážky v podobě dvou necitlivě provedených zvýšených "zpomalovacích prahů", nemilosrdně ničících vozidla. Docela se divím autobusovému dopravci, který je zde takto velmi  poškozen, nadšeni nejsou ani ostatní motoristé včetně mé osoby, raději tudy nejezdit.  Druhou možností je odstranění nebo alespoň úprava zpomalovacích pásů.  Na problém jsem se dotazoval a dozvěděl se, že odstranit je nelze jistě 5 let po dokončení terminálu, neboť byly uvedeny v projektové dokumentaci, která se měnit nesmí. Pouze se mají v letošním roce upravovat nájezdy na druhý, tedy "vyšší " zpomalovací pruh s přechodem proti schodům, aby byl pro vozidla šetrnější.  Myslím, že provoz na přechodu není takový, aby bylo toto opatření potřeba. Dole u budovy ČD Cargo je práh potřeba asi více, neboť brání vozidlům, projíždějícím shora na kruhový objezd s kopce, aby se rozjela na vyšší rychlost.  Připomínám, že podobný "zpomalovací práh" byl v Ústí n.O. v Hylvátech před základní školou, ale na žádost ČSAD, která má v sousedství své garáže, byl práh odstraněn, ničil projíždějící autobusy. A tak zde zbyla pouze "třicítka". U Terminálu máme dokonce dvacítku, a dva prahy navíc...
 
Vada na kráse u Starého náměstí

Upravené Staré náměstí, novostavby v Nádražní ulici, zelené pruhy a nová výsadba má blízkou vadu na kráse, kterou najdeme na snímku. je na soukromém pozemku a Město s tím nic neudělá. Nezbývá než  alespoň na to upozorňovat. Co je platná masivní reklamní kampaň sousední Oční optiky, a upravená výloha sousední prodejny, když nedokážou zajistit pořádek vedle své provozovny. To může udělat majitel pozemku.
Lze ho snadno vyčíst z katastrální digitální mapy.  Myslím, že využívá nemovitost za komerční nájem a měl by tedy mít peníze na úpravu. Není to otázka letošního jara, ale dlouhodobý problém. Nemůžeme už nad tím pořád jen zavírat oči, je to totiž ostuda nás všech, řada lidí si myslí, že to je problém města, ale není, je to problém soukromého vlastníka.
Vládní experimenty dopadají i na lázeňskou péči

Lázně Bohdaneč – Radní Pardubického kraje Martin Netolický přijal pozvání od Rudolfa Bubly, výkonného ředitele Léčebných lázní Bohdaneč, které se specializují na léčbu pohybového aparátu. Ústředním tématem jednání byly legislativní změny ve zdravotnictví a jejich dopady do lázeňské a rehabilitační péče. „Poskytovatelé lázeňské péče nemohou stejně jako ostatní zdravotnická zařízení v České republice kvůli nepromyšleným krokům vlády dlouhodobě finančně plánovat. I ony se musí vypořádávat s klesajícími platbami od pojišťoven. Předpokládané zavedení tzv. indikačního seznamu by mělo znamenat finanční propad v lázeňství o půl miliardy korun. Vedle toho se již dnes negativně projevuje úbytek pacientů doporučených revizními lékaři pojišťoven k lázeňským pobytům, kterým je péče hrazena plně,“ uvedl ke schůzce krajský radní Martin Netolický. Ten se během prohlídky areálu lázní zajímal právě o strukturu klientů. „V České republice od roku 1996 poměr finančních prostředků na lázeňství stále klesá. Lázním tak většinou nezbývá nic jiného, než se snažit získávat více klientů z řad tzv. samoplátců a ze zahraničí. Dlouhodobě je však tento stav neudržitelný, i trh má své limity,“ objasnil Netolický a dodal: „Lázně Bohdaneč jsou jediným zařízením svého druhu v Pardubickém kraji. Dohodli jsme proto s panem ředitelem na pravidelných schůzkách.“ Krajský radní Netolický diskutoval s ředitelem Bublou také o krocích, které kraj činí, aby  stabilizoval zařízení poskytující akutní zdravotní péči.