Českotřebovský deník 113/2012  (6.5.)                                  
Hudební festival Antonína Bennewitze v finále.

V sobotu se konal ve velkém sále Kulturního centra čtvrtý festivalový koncert, na kterém vystoupil Komorní orchestr Jaroslava Kociana doplněný dvacítkou hráčů na dechové nástroje. Vyvrcholením koncertu byla symfonie č. 3 J. Brahmse.  Sólistkou koncertu byla Markéta Dominikusová. studentka pražské konzervatoře, dirigoval MgA. Bohuslav Mimra. Podrobněji se budu věnovat koncertu ve zvláštním článku, včetně fotoreportáže.  Koncert měl opět vysokou úroveň,  publikum nechtělo muzikanty pustit po koncertě domů. Počasí příliš nepřálo, po teplých dnech přišla první silná bouřka a trvala přes celý koncert.
 
V pondělí 7.5. se v kostele sv. Jakuba uskuteční závěrečný koncert festivalu, na kterém vystoupí Filharmonický sbor Brno a Státní filharmonie Brno s našimi předními sólisty. Dirigovat bude  Petr. Fiala. Na programu koncertu bude Verdiho Requiem. Koncert takového významu  je v České Třebové jednou za rok.
 
Studentky gymnázia postupují do celostátního kola olympiády ve španělštině.

Tři studentky a jeden student španělštiny českotřebovského gymnázia se zúčastnili 28. března 2012 v Pardubicích krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Všichni se umístili na velmi dobrých místech a prokázali tak výbornou úroveň znalosti jazyka. V kategorii do dvou let studia španělštiny obsadil Daniel Baláž 4. místo a Natálie Kufová 1. místo a postupuje do celostátního kola. V kategorii nad dva roky studia získala 2. místo Veronika Kovářová, na 1. místě skončila Zuzana Haniková a je druhou finalistkou, která bude reprezentovat naše gymnázium, město i Pardubický kraj v celostátním kole. Všem zúčastněným studentům děkuji za jejich píli a přeji mnoho dalších úspěchů. Tomáš Kupka, Gymnázium Česká Třebová

Příští neděli bude v Javorce Svátek matek, na  odpoledním koncertu vystoupí dechová hudba Řetůvanka. Pořadatelem je MO KDU-ČSL  a Koalice pro Pardubický kraj. Patronát nad akcí převzal senátor Petr Šilar.

V pátek 11. 5. se bude hodinu před polednem v České Třebové slavnostně otevírat minipivovar Faltus v Moravské ulici čp. 207. I zde budeme moci setkat s dechovou hudbou Řetůvanka!

V sobotu 5.5. odpoledne se v Semaníně v kostele sv. Bartoloměje konala zajímavá vernisáž historické výstavy emanínská renesance, připravujeme podrobnější článek. Fotografie z vernisáže Martin Šebela

Výtvarný obor ZUŠ Česká Třebová vystavuje ve výstavní síni Kulturního centra. Vernisáž se konala ve čtvrtek podvečer.Výstava bude přístupna ve dnech 4.5.2012 – 16.5.2012    9.00 – 12.00  14.00 – 17.00 hod. ve výstavní síni Kulturního centra.

Florbalisté z českotřebovského gymnázia „stříbrní“ v okresním kole

V úterý 6.3. 2012 odjelo družstvo sestavené z chlapců tercie a kvarty českotřebovského gymnázia do Dolních Libchav na okresní kolo florbalového turnaje ,,Putovní pohár ministra školství“. První zápas hráli proti týmu z Hylvát. Na začátku utkání náš tým, s názvem ,,FC Nám se nechce“ podcenil soupeře a nechal si nastřílet hned tři góly. Naštěstí se kluci rychle vzpamatovali a vybojovali výhru 4:3. Ve druhém zápase proti ZŠ Nádražní měli chlapci už od začátku smůlu. Hned po zahájení dostali gól a dlouho se jim i přes mnoho pěkných zákroků nedařilo vyrovnat. Až minutu před koncem padl konečně do brány soupeře alespoň jeden gól a utkání tak skončilo nerozhodně.  Ve třetím zápase, tentokrát se Sopotnicí, bylo už od začátku jasné, že naši florbalisté mají převahu a výsledné skóre činilo 7:0. Poslední utkání patřilo k jednomu z nejnapínavějších v celém turnaji. Ještě pár minut před koncem domácí Libchavy vedly, ale během chvíle se podařilo našim gymnazistům utkání obrátit ve výborné konečné skóre 6:3.  I přesto, že chlapci bojovali statečně, na postup to bohužel nestačilo a tým „FC Nám se nechce“ skončil na pěkném druhé místě za jen o trochu lepší ZŠ Nádražní.
Veronika Hekrlová, studentka 3.A
MONIKA MESÁROŠOVÁ BLOKOVALA NA VÁCLAVÁKU DOPRAVU 

Církev adventistů s. d. společně s Českobratrskou církví evangelickou  srdečně zvou veřejnost na hudební podvečer:
Poslechni si, zazpívej si…  WORSHIPY – písně chval
Kdy: sobota 12. 5. 2012 v 18:00 hodin
Kde: kostel Českobratrské církve evangelické na Trávníku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Církev adventistů s. d.
Srdečně zve českotřebovskou veřejnost na Noc kostelů 1. 6. 2012
Kde: Sborový dům Církve adventistů sedmého dne, Smetanova 1450, Česká Třebová
Program bude probíhat od 17:00 do 24:00 hodin přibližně takto:
17:00 –            Zahájení
17:30 – 19:30 Veřejné zpívání – slavnostnější nácvik písní pro worshipová vystoupení
20:00 – 24:00 Čtení z Nového zákona (poslech dramatizace NZ v podání předních českých umělců)
20:00 – 24:00 Seznámení s církví (historie, provedení, rozhovor) dle individuální domluvy na místě.
24:00 -             Ukončení
 

Škola hrou v kraji Komenského

 

Tak se jmenuje projekt, na který svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko (dále jen ROT) získal dotaci z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Cesta k evropské podpoře začala zhruba před rokem pracemi na žádosti; ta byla po shromáždění podkladů a uzavření vztahů se zapojenými partnery předložena na Odbor školství Krajského úřadu v Pardubicích 30.6.2011. Dotační smlouva byla po kompletaci nezbytných příloh podepsána 15.2.2012, při tom dotace je stoprocentní a její maximum činí 4.756.616,66 Kč v závislosti na účelných výdajích. Projekt je po většinu doby „samofinancovatelný“ z revolvingové zálohy. Ta byla ve výši 1.426.980 Kč dne 13.3.2012 poukázána na zvláštní účet svazku ROT vyhrazený pouze tomuto projektu. Zálohy mohou být využity k financování pouze do 90%  celkové dotace, pak nastane krátkodobý nápor na vlastní prostředky ROT na počátku roku 2014 v době dokončení projektu a po předložení závěrečného monitoringu bude projekt z dotace dofinancován.
Výstupem projektu je 10 nových vzdělávacích programů ve třech zapojených školách (osloveny byly pochopitelně všechny školy v území ROT), kterými jsou: Gymnasium Česká Třebová, ZŠ Habrmanova Česká Třebová, ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. Projekt je fyzicky realizován v souladu s harmonogramem od 1.3.2012 do 28.2.2014, jeho fungování bude – jak už je u evropských dotací dobrým zvykem – sledováno i po té.  Vzdělávací programy budou vytvářet v převážné většině přímo zaměstnanci zapojených škol (garanti, metodikové, tvůrci výukových pomůcek), projekt budou řídit koordinátor, manažer projektu a finanční manažer. S nimi všemi je Region Orlicko-Třebovsko v pracovněprávním vztahu; dosud je připraveno 25 smluv typu zaměstnanecká smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.
Smyslem projektu jsou již zmíněné vzdělávací programy, které při respektování pravidel dotace poutavou formou prezentují regionální zajímavosti a seznamují s nimi hlavní cílovou skupinu - tou jsou samozřejmě žáci a vedle nich i pedagogové. Projekt bude zaveden a ověřen na 550 žácích a studentech zapojených tří škol, ovšem vzdělávací programy budou k dispozici prakticky pro všechny školy v naší zemi, mimo jiné prostřednictvím webu ROT. Výuka podle programů bude pro žáky i studenty atraktivní a názorná, bude se odehrávat nejen ve školních učebnách, ale rovněž ve volné přírodě, čemuž nasvědčují i přiléhavě zvolené názvy, například: Geopark na školní zahradě, Přírodní zajímavosti v území ROT, Bylinková zahrádka, Zvířátka na dvorku, Byliny městského parku. Součástí programů budou samozřejmě texty, ale rovněž další tištěné materiály a v neposlední řadě prezentace, dále nosiče dat typu DVD a žáci podniknou také několik exkurzí. K aplikaci budou v rámci projektu školy vybaveny technickými pomůckami, namátkou jmenujeme osobní počítače (v počtu 19 ks), mikroskop, fotoaparát, dalekohledy, lupy, projekční plátno, dataprojektor, notebooke. Výběrová řízení na dodavatele vybavení i na dodavatele tiskařských/grafických služeb budou vedena již v režimu zpřísněného zákona o veřejných zakázkách, který ukládá též zveřejnění výsledku procesu i u takto relativně malých objemů, po tom jsme my ovšem už dlouho volali a nové úpravy zákona v tomto ohledu vítáme, byť to současně znamená náročnější administrativu.
Vlastní průběh projektu bude kolektivně sledovat Realizační tým, který má za sebou úvodní startovací jednání 29.3.2012 a na středu 4.4.2012 je do České Třebové svoláno jednání další.
Zapojené školy se tak mohou stát v určitém ohledu modelovými a možná se jim dostane pozornosti rodičů při volbě zařízení, do kterého by chtěli své děti umístit. 
Pavel Neumeister a Veronika Peterková, manažeři projektu