Českotřebovský deník 122/2012 (16.5.)                                  
Poděkování Jiřímu Jirešovi

Po shlédnutí premiéry operety Mamzelle Nitouche dne 11. května bych chtěla upřímně poděkovat režisérovi inscenace Jiřímu Jirešovi  za to, že se tohoto velkého a těžkého úkolu nebál a zhostil se ho na výbornou. Je o něm známo, že v jeho režii vždy shlédneme hodnotné představení, které dříve nepustí na veřejnost, dokud neodpovídá jeho představám. Velmi pochvalně byl všemi hodnocen výkon hlavní představitelky Denisy v podání Zuzany Vondrové, stejně vhodně bylo voleno i obsazení dalších postav. Vkusné kostýmy, dekorace, taneční vložka, návaznost jednotlivých obrazů a děje bylo bezchybné. Čas strávený při takovém představení je dobrým odreagováním od každodenních všedních starostí a  stalo se to i v tomto případě. Je velká škoda, že se v důsledku nenadálé nemoci nemohl premiéry osobně zúčastnit hlavní aktér inscenace - režisér a druhý den i herec Jiří Jireš.
K provedení samotné operety mám svůj osobní vztah i proto, že stejnojmennou inscenaci po 4 dny od 25 do 28 prosince 1960 režíroval v Národním domě můj otec Čeněk Kapoun. V té době mu bylo 50 let. Aby se tento záměr mohl v tehdejších podmínkách uskutečnit, bylo třeba velké úsilí a hodně mravenčí práce. Při hudebním zpracování mu tehdy byli velkými pomocníky Dobromil a Jiří Keprtovi. Pamatuji se, že otec v naší kuchyni přehrával na housle jednotlivé zpěvy s účinkujícími. Tehdy v obsazení jednotlivých postav pomohli členové DS Hýbl. Jako Celestén se uplatnil Karel Tomeš, roli představené kláštera ztvárnila M. Koukalová, fortnýřku ztvárnila O. Marková, jako major se představil V. Bittl. Dále hrál B. Routek, J. Vařečková a další.  Hlavní roli Denisy ztvárnila M. Meixnerová a jejího nápadníka hrál a zpíval Květoslav Kubišta, ředitele divadla Čeněk Hampl. Z důstojníků si  po více než 50ti letech roli zopakoval J. Zeman - Švýcar jako jediný z tehdejší sestavy herců. Jsem ráda, že jsem se dožila znovuuvedení této operety a v souvislosti s mým životním jubileem je to pro mne krásná vzpomínka a největší dar.
Děkuji ještě jednou režisérovi Jiřímu Jirešovi za to, že českotřebovské obecenstvo jako nikdy předtím nezklamal a umožnilo nám všem v hledišti Kulturního centra prožít krásný zážitek, za který by se nemusela stydět ani divadelní scéna v daleko větším městě. Přeji Jiřímu Jirešovi brzké uzdravení i to, aby mu alternace Celesténa v rámci jeho životního jubilea vyšla. Alespoň touto cestou mu předávám pomyslnou kytici květů, kterou jsem mu chtěla při premiéře představení osobně předat. Ještě jednou díky!     Hana Venclová
Foto: Jiří Jireš přebírá od starosty Jiřího Páska v r. 2002 Cenu města Kohout
 
O víkendu se koná 36. ročník tradičního putování Za třebovským kohoutem

Turistická akce se uskuteční tuto sobotu a neděli. Start budou opět u gymnázia od 6.30 do 11 hodin. Sobotní pěší trasy v délce 15 až 50 kilometrů budou nově vedeny do lesní oblasti v okolí obce Semanín na naučnou stezku ČSOP. Cyklotrasy povedou po cyklostezkách do okolí Litomyšlska a Svitavska. Sobotní trasy budou mít cíl u chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.
Nedělní trasy prochází oblastí Třebovských stěn a naučnou stezkou „Údolím Skuhrovského potoka" do Srnova u České Třebové. Také cyklotrasy vedoucí přes Dlouhou Třebovou, Letohrad končí v Srnově.
Na sobotu i neděli jsou připraveny i trasy kratší. V sobotu je to šestikilometrová trasa údolím Křivolického potoka k pravěké osadě Křivolík, kterou vytváří o. s. Bacrie. I tato trasa má cíl u chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.
Všichni účastníci za absolvování zvolené trasy obdrží pamětní list a odznak v nové barvě či medaili.
Pořadatel – odbor Klubu českých turistů Česká Třebová
 
V pátek 18. 5. přijede do České Třebové ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (*1965)  

V České Třebové ukončí svou návštěvu našeho okresu, která bude zahájena před polednem v areálu Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Odtud zamíří do Ústí nad Orlicí, kde navštíví  pracoviště OSSZ  v budově bývalého Okresního úřadu (Smetanova 43) a poté i sousední Úřad práce na třídě 17. listopadu. V České Třebové je očekáván na naší radnici v 15:40 hod. 
 
Letní akce v Třebovici 

23.6. Třebovické pivnosti
Na čepu naleznete:   
Bakalář - medový speciál
Pernštejn kvasnicový
Primátor 13° polotmavý 
Chodovar světlý ležák
 
7.7. Big Shock CUP!
Tradiční fotbalový turnaj v Třebovicích - nad turnajem převzala záštitu radní Pardubického kraje paní Ing. Jana Pernicová.
 
Kontrola krajských financí za rok 2011 bez závad

Pardubice (16. 5. 2012) – Ministerstvo financí České republiky provedlo v říjnu loňského roku a v dubnu letošního roku audit hospodaření Pardubického kraje za rok 2011. Při projednání výsledků kontroly včera převzal náměstek hejtmana Roman Línek závěrečnou zprávu, která konstatuje, že nebyly shledány žádné závady či možná rizika a není nutné přijímat žádná opatření k nápravě. Přezkoumání hospodaření krajů se provádí od samého počátku existence krajů. Tentokrát se na něm podílelo osm kontrolorů a výslednou zprávu předal Romanu Línkovi vedoucí odboru kontroly Ministerstva financí ČR Josef Málek. “S výsledky jsem spokojen, a to i z toho důvodu, že se podařilo velice dobře zvládnout první etapu reformy účetnictví veřejné správy. Cením si výsledku zejména proto, že krajským rozpočtem v kontrolovaném období prošlo osm miliard korun,“ uvedl Roman Línek. Každoroční přezkoumání hospodaření ukládá krajům zákon a provádí ho buď auditorské firmy nebo ministerstvo financí. Týká se zejména plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu či na základě mezinárodních smluv, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům obcí, ke státním fondům, stavu pohledávek a také závazků a účetnictví vedeného územním celkem.
 
Stát přesunul další povinnost na kraje. Peníze na koronery však neposlal

Rada Pardubického kraje schválila uzavření smlouvy o organizování a zajišťování prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Pardubického kraje. Nová povinnost pro Pardubický kraj vyplynula ze zákona o zdravotních službách, který nabyl účinnosti k 1. dubnu 2012. Radní zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický potvrdil, že tuto povinnost Pardubického kraje zajistí zdravotnická záchranná služba: „Pro nás to v letošním roce znamená vyčlenit z rozpočtu dva miliony korun navíc, protože náklady vynaložené na zajištění prohlídky těla zemřelého nebudou plně hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění. V příštích letech předpokládáme, že roční náklady vzrostou ještě o 500 tisíc korun. Stát tak na nás přenáší další povinnosti, aniž by zajistil finanční krytí. V tomto případě se přitom evidentně jedná o výkon státní správy v přenesené působnosti.“
 
Obnova vozového parku záchranky bude pokračovat

Pardubický kraj v letošním roce zakoupí další čtyři sanity. „Budeme pokračovat v obnově vozového parku zdravotnické záchranné služby, která je naší příspěvkovou organizací,“ uvedl krajský radní Martin Netolický. Od roku 2010 Pardubický kraj nakoupil již dvanáct velkých sanit za 30 milionů korun a vozový park obohatilo také pět rendez vous vozů za 7,5 milionu korun.
 
Chování k válečným hrobům považuje hejtman za výraz lidství

Pardubice (15. 5. 2012) – Ocenění za  péči o válečné hroby  a pietní místa převzali v úterý na hejtmanství zástupci sedmi obcí Pardubického kraje. Pamětní  plaketu  Ministerstva obrany ČR obdržely obce Chrudim-Přestavlky, Kameničky (Chrudim), Víska  u Jevíčka, Lavičné, Borušov (Svitavy), Luková a Strážná (Ústí nad Orlicí). 
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek ocenil, že obce přistupují  ke hrobům všech vojáků bez rozdílu s úctou a všem padlým věnují pozornost.   „Chování  k  válečným hrobům vojáků, kteří padli na našem území, daleko od domova,  je výrazem lidství. Nezáleží na tom,  za koho bojovali, ale podstatné je, že jsou důstojně pochováni,“ vyzdvihl hejtman Martínek záslužnou péči o válečné hroby.  Tuto povinnosti  přisuzuje v České republice zákon vlastníkovi válečného hrobu, což bývá nejčastěji obec.  „Považuji starost o hroby devíti ruských vojáků zastřelených u hřbitovní zdi za samozřejmost,“ vyjádřila pocity z ocenění starostka obce Luková nedaleko Lanškrouna Miloslava Fojtů, když převzala pamětní plaketu za příkladnou starost o pietní místo. 
 Podle Milana Bachana z Ministerstva obrany se na válečné hroby nahlíží především jako na symboly, připomínající vojáky nebo civilisty, kteří pozvedli zbraň k boji za svou zemi: „Každý padlý voják byl především člověkem. Doma po sobě zanechal příbuzné a přátele.“  Nebýt válek, tak mohli být například oběti zajateckého tábora  ve Vísce  pochovány  na hřbitově ve své vlasti a o jejich hrob by se starali jejich blízcí.  Válečné hroby a pietní místa jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR.
SEZNAM OCENĚNÝCH
Obec Strážná  – za celkovou opravu pietního místa ubitého parašutisty ve 2. sv. válce
Obec Luková  – za opravu pietního místa obětem 1. a 2. sv. války
Město Chrudim – Přestavlky  – za celkovou opravu hrobky oběti 1. sv. války
Obec Víska u Jevíčka  – za příkladnou péči hrobu obětí zajateckého tábora v 2. sv. válce
Obec Borušov  – za opravu pietního místa obětem 1. sv. války
Obec Lavičné  – za opravu pietního místa válečných událostí v r. 1866
Obec Kameničky  – za příkladnou péči pietního místa obětí 1. sv. války

 

Startuje giro de vysočina  - aneb - aktivní na kole v každém věku 

Tradiční cyklistická akce „Giro de Vysočina“ odstartuje  v Moravanech v sobotu 19. května v 8 hodin svůj již 31. ročník.  Milovníci cyklistických vyjížděk se mohou těšit na tři různě náročné trasy. Nejdelší měří 120 kilometrů, dvě méně náročné trasy 80 a 50 kilometrů. Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly v rámci Evropského roku aktivního stárnutí.
„Jsem přesvědčen, že cyklistika je sportem pro všechny generace, a proto zveme k účasti také cyklisty z řad seniorů“ říká Pavel Šotola. Pro nejstarší účastníky má připravené hodnotné ceny.
Na  Giro de Vysočina si na přijdou rekreační cyklisté i zdatní cyklističtí matadoři. Každý účastník akce si může vybrat takovou trasu, která mu vyhovuje.  Ta nejdelší povede až na hranice Čech a Moravy do Svratky. Cyklisté pak mohou pokračovat překrásnou krajinou Železných hor na Krásné a přes Křižanovice, Nasavrky a Chrast se vrátí zpět do Moravan. Pro méně náročné cyklisty jsou připraveny trasy  přes Skuteč nebo Luži. Trasy přitom vedou přes zajímavá historická místa –  Vraclav nebo Košumberk, kde se cyklisté mohou zastavit a místa si v klidu prohlédnout.
Díky výbornému vlakovému spojení do Moravan je očekávaná tradiční bohatá účast cyklistů.  Přestože se startuje již v 8 hodin od Obecního úřadu Moravany, pořadatel OKČT CKP Moravany bude návštěvníky akce očekávat na startu až do 9 hodin.
Kontakt na hlavního pořadatele: Petr Hlavatý - hlavatypetr@volny.cz, 602 583 114