Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého studia pro školní rok 2012/13
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení podle zákona a jednotná kritéria pro uchazeče jsou zveřejněna na webu gymnázia (www.gymnct.cz). Předvyplněnou přihlášku si můžete stáhnout z webu školy

Uzávěrka přihlášek do 3. kola pro oba studijní obory: 10. května 2012

Termín přijímacích zkoušek: 21. května 2012 

 

Gymnázium Česká Třebová nabízí studentům 1. ročníků:

 

  • všeobecné vzdělání umožňující pokračovat v dalším studiu např. na vysoké škole ve všech typech oborů;
  • širokou nabídku volitelných předmětů podle zaměření studenta;
  • širokou nabídku cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, latinský);
  • možnost vycestovat do zahraničí (partnerské školy v Norsku, Itálii, Německu, na Slovensku, exkurze do Velké Británie, Francie apod.);
  • individuální rozvoj v dalších školních a mimoškolních aktivitách (Fotokroužek, Školní sportovní klub, ekologický kroužek Freoni, historický kroužek, filmový klub, divadelní kroužek, pěvecký sbor);
  • účast v soutěžích a olympiádách, ve sportovních soutěžích (florbal, volejbal, fotbal, basketbal, atletika apod.), v méně běžných soutěžích (např. piškvorky, sudoku);
  • účast v projektech a výzkumné činnosti ve spolupráci se soukromými firmami (Contipro Group s.r.o.);
  • zapůjčení učebnic po dobu studia na nižším stupni gymnázia;
  • zapůjčení vybraných učebnic pro 1. ročník studentům přijatým do 1. ročníku čtyřletého studia;
  • dárkový kupon v hodnotě 1000 Kč na nákup školních pomůcek nebo na uhrazení ceny adaptačního kurzu, který se koná na začátku září 2012.

 

PhDr. Petr Poldauf, ředitel školy