Koncert, na kterém vystoupí stovka tak vynikajících hudebníků se v České Třebové opakuje jednou do roka na Hudebním festivalu Antonína Bennewitze.  Tento koncert se může měřit s těmi nejlepšími koncerty na Smetanově Litomyšli..(Před koncertem).

Verdiho Requiem bylo v provedení Státní filharmonie Brno a Filharmonického sboru řízeného Petrem Fialou  jedinečným zážitkem, který získáte jen jste-li přímými posluchači koncertu. Všichni, kteří přišli, to potvrdí, zážitek přímého účastníka nelze nahradit poslechem sebelépe připravené nahrávky.  Koncert potvrdil vynikající akustické parametry chrámového prostoru českotřebovského kostela sv. Jakuba. Lepší koncertní prostředí v našem městě nemáme. I tak byl  v některých okamžicích objem prostoru kostela  pro zvuk možná i malý! Byla však dobře slyšet i pianissima, dynamika prostoru je jedinečná.

Dirigent Petr Fiala měl koncert plně ve svých rukou, jeho přesné pokyny dokázaly rychle utlumit sebeintenzivnější forte, dokonalá souhra nástrojová umocnila práci se sborem (někdy zanikajícím) a zejména s vynikajícími sólisty. Na jejich výkonech byl celý koncert postaven.  Ze sólistů je těžké někoho vyzvednout, všichni byli vynikající. Přesto je třeba zmínit vynikající výkon osmdesátiletého (!) Richarda Nováka (bas), který v České Třebové vystupoval opět po dvou letech. Zrovna tak jako u nás, je vždy usměvavý zpěvák doma i na dalších našich i světových koncertních pódiích....

Na závěr koncertu a vlastně celého letošního ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze  poděkoval doc. Mgr. František Preisler hudebníkům  za vynikající hudební zážitek a představil mezi protagonisty koncertu dva jubilanty, kterým pogratuloval k jejich kulatým narozeninám. Je to především nedávný "čerstvý" osmdesátník Richard Novák, který jubileum oslavil před několika měsíci  koncertem v Brně a  druhým, o deset let mladším jubilantem je dirigent  koncertu Petr Fiala. Samotné Verdiho Requiem se v České Třebové dosud nehrálo. Je to vynikající dílo, které nenechalo nikoho z posluchačů lhostejným.  Jeho provedením  byl o také připomenuto letošní páté výročí úmrtí vynikajícího českého dirigenta Františka Preislera jra. I proto bylo provedení tohoto díla pro ředitele hudebního festivalu a českotřebovského Kulturního centra také současně bolestným připomenutím tragického úmrtí svého syna. Vždyť František Preisler jr. osobně přivedl do našeho města tolik vynikajících hudebních těles, která zde nikdy předtím neúčinkovala, přivedl vynikající sólisty, aranžoval významné skladby a dirigoval významné koncerty...
Pondělní koncert 7. května byl důstojnou tečkou za letošním festivalem, byly to skutečné hudební hody. (mm)