Moderní logistický terminál Metrans získal dotaci EU    

O přípravě a zahájení výstavby logistického terminálu  firmy Metrans se  mluví v České Třebové dost často. Dlouhé čekání na zahájení velkoryse stavební akce letos skončilo, od brzkého jara mohou motoristé projíždějící po silnici na Semanín pozorovat postupující stavbu portálových jeřábů. Už stojí dva a po prázdninách k nim přibude třetí s rozpětím 90 metrů, který překlene šest kolejí s délkou cca 700 metrů na dvanáctihektarové ploše bývalé montážní základny železničního vojska. Nyní stavba v hodnotě cca 450 milionů korun (20 mil. euro) byla v rámci Operačního programu Doprava  podpořena více než 84 miliony z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Díky tomu se v minulých dnech  mohlo konat slavnostní zahájení I. etapy této stavební akce. Fotografie ze slavnosti poslal Michal Horák.
V České Třebové vznikne zřejmě nejmodernější překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě, naváže na železniční tradici města. jeho název je sice „Revitalizace železniční vlečky a jeřábové dráhy" ale význam je daleko větší.  Poslouží jako jeden ze tří  schválených projektů druhé výzvy  tohoto program zaměřeného na revitalizaci železničních vleček k naplnění cílů dopravní politiky. Umožní, aby do nového terminálu přijížděly ucelené kontejnerové vlaky přímo tažené elektrickou lokomotivou bez posunování a po rychlých přesunech kontejnerů mezi vlaky na kolejích pomocí velkých portálových jeřábů řízených počítačovou technikou  zase rychle odjely.  Na trase vlaků z mořských přístavů v Německu (Hamburg a další) do východní části ČR, Slovenska, Maďarska a Rakouska bude v uzlové stanici Česká Třebové probíhat důležité a rychlé přesměrování nákladů. Podle tiskové zprávy  mateřské firmy HHLA Hamburg o připravované stavbě v České Třebové zde v I. etapě od poloviny příštího roku 2013 terminál obslouží každý týden cca 150 ucelených vlaků, kapacita terminálu předpokládá cca 4500 kontejnerů. S výstavou terminálu přitom nemusíme mát obavy o zvýšení nákladního kamionového provozu v našem městě nebo okolí. V České Třebové nevznikne tzv,. "koncový terminál", jako jsou např. terminály Metrans v Plzni, Ostravě nebo v Košicích, do blízkého okolí se bude z nového terminálu rozvážet jen minimum kontejnerů. Vznikne velká příležitost pro snížení nezaměstnanosti v našem městě a okolním regionu (trvale se mluví o vzniku až 500 pracovních míst) a projeví se jistě i na zvýšení koupěschopnosti obyvatel, což přivítají i místní obchodníci. Vzniknou nová pracovní místa, jejich počet bude postupně narůstat, po I. etapě  bude rozvoj terminálu pokračovat. Některá pracovní místa  budou sice (možná dočasně) obsazena specialisty, které přivede firma, postupně zaškolí i  zájemce o práci z  České Třebové a okolí. Další místa vzniknou v navazujících službách. Od 1.- ledna  se do Borku na náměstí 17. listopadu bude stěhovat např. Celní úřad z Ústí nad Orlicí (vlastně zde vznikne nová pobočka  krajského celního úřadu),  město registruje několik firem, které mají zájem zřídit své provozy v přilehlé průmyslové zóně. Díky této investici se Česká Třebová stává atraktivním místem pro další investory. Investice se bude také realizovat v době, kdy je znatelný všeobecný útlum stavební činnosti. 
Čekání na příchod investora končí, začíná práce, Česká Třebová potvrzuje svůj strategický význam na železniční síti Evropy. Význam projektu ocenila i Evropská unie přidělením velké dotace. Projekt byl označen také jako chránící životní prostředí v tom smyslu, že poslouží rychlé nákladní kontejnerové dopravě po kolejích a odvede náklady ze silnic, snižuje hluk a emise, zatížení obyvatel. Za pět let chce Metrans takto přepravit po železnici 7,9 milionu tun zboží. "Provozem nového českotřebovského logistického terminálu ušetříme několik hodin v dopravním tranzitu zboží. je to velmi efektivní investice, která velmi zvýši produktivitu naší práce," říká generální ředitel firmy Metrans, a.s.  Ing. Jiří Samek. Původní nevyužitá železniční vlečka se tak stane moderní cestou pro tranzit nákladní dopravy od Severního moře do několika zemí střední Evropy.                             Fotografie Michal Horák

 

Příloha: New Cointainer Hub in the Czech republic - tisková zpráva o nové investici v České Třebové (anglicky, pdf)